Gästrike Vatten

Vattenrestriktioner

Restriktioner för vattenanvändningen införs när det är brist på vatten i en kommun eller ort. Se nedan vad som gäller vi restriktioner och bevattningsförbud.

report

Restriktioner för vattenanvändningen gäller i hela Östhammars kommun från den 18 maj 2020, och tills vidare.

vattenrestriktioner

Vanligtvis sker en påfyllning av grundvattenmagasinen vid snösmältning och nederbörd senare på våren. Vi bevakar grundvattennivåerna och informerar löpande vid lägesförändringar.

Vad innebär vattenrestriktioner?

Förutom att du ska fortsätta använda vattnet smart innebär restriktioner följande:

 • Vattna inte gräsmattor och rabatter, varken nyplanterad eller befintlig växtlighet, annat än med vattenkanna. Samla upp och använd regnvatten. Det gäller för enskilda bostäder, flerfamiljsfastigheter, offentliga och privata verksamheter.
 • Bevattna inte fotbollsplaner, tennisplaner eller liknande med dricksvatten.
 • Fyll inte pooler, badtunnor eller spabad med kommunalt dricksvatten. Det gäller även uppblåsbara pooler, spabad, badtunnor och barnpooler. Använd annat vatten är kommunalt dricksvatten för att fylla din pool. Besök gärna de kommunala badplatserna!
 • Spola eller tvätta inte bilar och andra fordon med vattenslangen. Vi hänvisar istället till auktoriserade tvätthallar och självservicehallar som återanvänder tvättvattnet.
 • Tvätta inte fasader, altaner, staket och liknande med kommunalt dricksvatten med vattenslang eller högtryckstvätt. Det gäller oavsett om det är du som fastighetsägare eller en inhyrd entreprenör som utför arbetet.
 • Undvik onödig vattenanvändning så länge restriktionerna håller i sig.

Så får du en fin trädgård och sparar på vattnet samtidigt

 • Om något i trädgården behöver vattnas: vattna tidig morgon, på kvällen eller nattetid och undvik att vattna när det är som varmast.
 • Vattna med kanna.
 • Placera krukor med känsliga växter på skuggiga platser under soliga dagar.
 • Spara regnvattnet i tunna och använd det för bevattning.
 • De flesta växter föredrar kalkfattigt regnvatten före kranvatten.
 • Använd täckodling. Det hjälper till att minska markens vattenavdunstning.
 • Anlägg inte nya gräsmattor och plantera inte nya häckar under våren och sommaren. Gör det hellre på hösten, det vill säga i september och framåt.

Var gäller vattenrestriktionerna?

Restriktioner för vattenanvändningen gäller i hela Östhammars kommun från den 18 maj 2020, och tills vidare. Grundvattennivåerna i Östhammars kommun sjunker och situationen är ansträngd. Nederbörden som kommer nu tas främst upp av växter och natur, och vi ser att grundvattennivåerna sjunker. Det är många små vattenmagasin och vattennivåerna kan förändras fort, därför inför vi nu bevattningsförbud.


Är det ok att vattna i trädgården om jag har å, sjö eller havsbevattning när det finns vattenrestriktioner?

Ja, absolut! Har du redan en inkoppling i din trädgård med vatten från en å, sjö eller hav går det jättebra att vattna med det.


Min granne struntar i bevattningsförbudet. Hur och var anmäler jag grannen?

Din granne känner kanske inte till att det finns aktuella vattenrestriktioner, så prata med din granne om du har möjlighet. Läget är allvarligt och vi behöver alla hjälpas åt att spara vatten. Dricksvattnet ska i första hand användas till mat, dryck och hygien.


Vad händer om jag inte följer restriktionerna?

Vi hoppas att alla hjälps åt att påminna varandra och prata om anledningen till förbudet, istället för att anmäla varandra. Men om någon kraftigt bryter mot förbudet, då har vi rätt att stänga av vattenförsörjningen enligt ABVA - Allmänna bestämmelser för kommunalt vatten och avlopp. Genom att följa restriktionerna hjälper du till så att vattnet räcker till förskolor, äldreboenden, näringsliv och vardagslivet hemma med vatten till matlagning, tvätt med mera.


Gäller restriktionerna även för mig med egen brunn?

Gästrike Vatten kan endast utfärda restriktioner för det kommunala dricksvatten. Har du en egen brunn ansvarar du själv för att bedöma om ditt vatten räcker för att vattna med. Ett tips är att alltid använda ditt vatten smart och hushålla med det. Prata med din kommun om du har fler frågor om din brunn.


Jag har sett att företag vattnar trots förbudet. Då kan väl jag också göra det?

Många företag tar redan vatten till bevattning från sjöar och hav. Eller så kanske de inte känner till vattenrestriktionerna. Prata gärna med företaget om du har möjlighet. Läget är allvarligt och vi behöver alla hjälpas åt att spara vatten. Det kommunala dricksvattnet ska i första hand användas till mat, dryck och hygien.


Får jag köpa vatten från en annan kommun för att fylla min pool?

Du kan köpa vatten från en annan kommun, men stora delar av landet har också problem med vattenförsörjningen. Du kan själv kontakta en annan kommun och undersöka möjligheterna. Ett tips är att använda sjövatten till din pool!


Får inte mina barn bada i en uppblåsbar pool?

Nej, inte om vi har vattenrestriktioner i din kommun. I så fall hänvisar vi till kommunens allmänna badplatser och badhus istället. Eller fyll din pool med annat än dricksvatten.


Om jag nu inte får tvätta bilen med slang, hur ska jag veta vilken biltvätt jag ska åka till istället? Vilka biltvättar återanvänder vattnet?

Vi har tyvärr ingen sammanställning över biltvättar som återanvänder vattnet. Fråga gärna din biltvätt. Det viktigaste är att du åker till en gör-det-själv-hall eller biltvätt och inte tvättar bilen hemma på garageuppfarten.


Jag har redan fyllt min pool, måste jag tömma den nu?

Nej, du behöver inte tömma din pool. Har du redan fyllt den så kan ni bada i den. Men du får inte fylla i mer vatten eller tömma den och fylla i nytt vatten.


Vem har beslutat att det ska vara restriktioner?

Det är vi på Gästrike Vatten AB som ansvarar för driften av VA-anläggningarna i Östhammars kommun. Vi har beslutat om restriktioner för den kommunala vattenanvändningen i Östhammars kommun för att säkerställa vårt uppdrag att leverera dricksvatten av god kvalitet. Beslutet är fattat utifrån hur vattennivåerna är i grundvattenmagasinen. De är väldigt låga och kan tömmas fort om det inte kommer nederbörd kontinuerligt.

Relaterat innehåll

daggkåpa

Åtgärder för grundvatten

För att få en stabil tillgång till vatten så krävs ett långsiktigt arbete. Gästrike Vatten arbetar intensivt på flera olika sätt för att med teknik öka mängden grundvatten.

Adress
Gästrike Vatten AB
Hamnleden 20
806 41 Gävle

Epostadress
info@gastrikevatten.se

Telefonnummer
Tel 020-37 93 00

Måndag - fredag
9-12 och 13-15

Linked Inlänk till annan webbplats