Gästrike Vatten
""

Aktuellt vattenläge

På den här sidan kan du se det aktuella vattenläget i din kommun.

Aktuellt vattenläge 2021-06-10

Bevattningsförbud på flera orter i Östhammars kommun

Från den 10 juni råder det bevattningsförbud för det kommunala dricksvattnet i Östhammar, Alunda, Öregrund och på Gräsö. Bevattningsförbudet innebär att det kommunala dricksvattnet endast får användas till dryck, matlagning och hygien. Vi måste hjälpas åt att spara på vattnet så det räcker till alla.

Östhammars kommun försörjs av små grundvattenmagasin. Dessa kan inte lagra större mängder vatten utan kräver regelbunden påfyllning. Under sommaren sker normalt ingen påfyllnad i vattenmagasinen, utan den nederbörd som faller tas främst upp av växter eller avdunstar.

Vi vet av erfarenhet från tidigare år att vattenförbrukningen ökar under sommaren. Många använder dricksvattnet till att fylla pooler och till bevattning. Vi nyttjar den lagringskapacitet som finns i grundvattenmagasinen och det grundvatten som finns nu måste räcka fram till påfyllningen tar fart i höst igen. Vi inför bevattningsförbudet för att säkerställa att dricksvattnet räcker till dryck, matlagning och hygien.

Hur stor är risken för vattenbrist?

Grön: Liten risk för vattenbrist
Gul: Risk för vattenbrist finns, uppmaning om att spara vatten genom att vara vattensmart
Röd: Brist på vatten och/eller bevattningsförbud

Karta över vattenläget

 • Gävle, Valbo och Hille: Grundvatten från Valboåsen tillsammans med infiltrerat vatten från Gavleån.
 • Hedesunda: Grundvatten
 • Hamrånge, Norrsundet, Bergby: Grundvatten från Totra vattentäkt tillsammans med infiltrerat vatten från Hamrångefjärden.
 • Axmar: Grundvatten
 • Furuvik: Får sitt dricksvatten från Älvkarleby Vatten som i sin tur har grundvatten från Uppsalaåsen.

Gävle/Valbo - Grönt läge
Liten risk för vattenbrist, men du bör använda vattnet smart Öppnas i nytt fönster..

Totra - Grönt läge
Liten risk för vattenbrist, men du bör använda vattnet smart Öppnas i nytt fönster..

Axmar- Grönt läge
Liten risk för vattenbrist, men du bör använda vattnet smart Öppnas i nytt fönster..

Hedesunda- Grönt läge
Liten risk för vattenbrist, men du bör använda vattnet smart Öppnas i nytt fönster..

Gästrike Vatten övervakar nivåerna kontinuerligt och skulle det bli en förändring så talar vi om det.

 • Hofors och Torsåker: Ytvatten från sjön Hyen
 • Bodås: Grundvatten

Hofors- Grönt läge
Liten risk för vattenbrist, men du bör använda vattnet smart Öppnas i nytt fönster..

Bodås- Grönt läge
Liten risk för vattenbrist, men du bör använda vattnet smart Öppnas i nytt fönster..

Gästrike Vatten övervakar nivåerna kontinuerligt och skulle det bli en förändring så talar vi om det.

 • Älvkarleby, Skutskär, Furuvik, Marma, Gårdskär och Långsand: Grundvatten

Älvkarleby, Skutskär, Furuvik, Marma, Gårdskär och Långsand - Grönt läge
Liten risk för vattenbrist, men du bör använda vattnet smart Öppnas i nytt fönster..

Gästrike Vatten övervakar nivåerna kontinuerligt och skulle det bli en förändring så talar vi om det.

 • Ockelbo: Grundvatten från Ockelboåsen.
 • Lingbo: Grundvatten från Ockelboåsen.
 • Jädraås: Grundvatten från Järboåsen.
 • Åmot: Grundvatten från sand- och grusavlagingar.
Gult mätglas

Ockelbo - Gult läge
Risk finns för vattenbrist på grund av låga nivåer i grundvattenmagasinen. Det är därför viktigt att använda vattnet smart Öppnas i nytt fönster..

Lingbo - Grönt läge
Liten risk för vattenbrist, men du bör använda vattnet smart Öppnas i nytt fönster..

Jädraås- Grönt läge
Liten risk för vattenbrist, men du bör använda vattnet smart Öppnas i nytt fönster..

Åmot - Grönt läge
Liten risk för vattenbrist, men du bör använda vattnet smart Öppnas i nytt fönster..

Gästrike Vatten övervakar nivåerna kontinuerligt och skulle det bli en förändring så talar vi om det.

 • Östhammar: Grundvatten
 • Österbybruk: Grundvatten
 • Öregrund: Grundvatten
 • Hargshamn: Grundvatten
 • Gimo: Grundvatten
 • Hökhuvud: Grundvatten
 • Alunda: Grundvatten
 • Film: Grundvatten
Rött mätglas med lite väldigt lite vatten i.

Östhammar - Röttt läge
Det är brist på vatten och bevattningsförbud råder. Läs mer om vad som gäller vid bevattningsförbud här.

Grönt mätglas med mycket vatten i.

Österbybruk - Grönt läge
Liten risk för vattenbrist, men du bör använda vattnet smart Öppnas i nytt fönster..

Rött mätglas med väldigt lite vatten i.

Öregrund - Gult läge
Det är brist på vatten och bevattningsförbud råder. Läs mer om vad som gäller vid bevattningsförbud här.

Gult mätglas

Hargshamn - Gult läge
Risk finns för vattenbrist på grund av att grundvattenmagasinen är små. Det är därför viktigt att använda vattnet smart Öppnas i nytt fönster..

Gult mätglas

Gimo - Gult läge
Risk finns för vattenbrist på grund av att grundvattenmagasinen är små. Det är därför viktigt att använda vattnet smart Öppnas i nytt fönster..

Gult mätglas

Hökhuvud - Gult läge
Risk finns för vattenbrist på grund av att grundvattenmagasinen är små. Det är därför viktigt att använda vattnet smart Öppnas i nytt fönster..

Rött mätglas med väldigt lite vatten i.

Alunda- Rött läge
Det är brist på vatten och bevattningsförbud råder. Läs mer om vad som gäller vid bevattningsförbud här.

Gästrike Vatten övervakar nivåerna kontinuerligt och skulle det bli en förändring så talar vi om det.

Varför blir det vattenbrist?

För att grundvattenmagasinen ska fyllas på ordentligt krävs det att det kommer mycket nederbörd under höst och vinter. Det mesta av den nederbörd som faller under vår och sommar når aldrig grundvattenmagasinen, utan tas istället upp att träd och växter. Därför är vi beroende av både höstregn och snösmältning för att få tillräcklig påfyllnad i grundvattenmagasinen.

Kapacitetsbrist

När många människor använder mycket vatten samtidigt, för att som exempel vattna gräsmattor eller fylla pooler, kan kapacitetsbrist uppstå och vattenverken får svårt att hinna med. För att vattenverken ska klara av att leverera vatten är det viktigt att vi hjälps åt att använda vattnet smart. Då sparar vi på naturens resurser samtidigt som vi tryggar en säker leverans av dricksvatten.

Vad menas med grundvatten och ytvatten?

Ytvatten är vatten som hämtas från sjöar eller vattendrag. Grundvatten kallas det vatten som finns lagrat i hålrum under jorden. Grundvatten bildas genom att ytvatten mycket sakta tränger ner genom marken, och renas naturligt av jordens lager. Både grund- och ytvatten renas och kontrolleras noga och håller lika bra kvalitet.

Små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin kan inte lagra större mängder vatten på grund av att de antingen är små till storlek eller har mindre hålrum under jorden att lagra vattnet i. Eftersom de små magasinen är begränsade reagerar de snabbt på förändringar i nederbörd och torka. Små grundvattenmagasin är i större grad än stora magasin beroende av regelbunden påfyllnad av vatten.

Stora grundvattenmagasin

Stora grundvattenmagasin har fler hålrum som kan fyllas med vatten än vad små magasin har och reagerar därför långsammare på förändringar i nederbörd och torka.

I filmerna nedanför visar vi skillnaden mellan stora och små grundvattenmagasin.

Fördjupad information

""

Använd vattnet smart

Stäng av kranen när du borstar tänderna. Samla regnvatten i tunnor för att vattna. Tvätta bilen i en biltvätt som återanvänder vattnet. Fyll disk- och tvättmaskiner helt innan du kör dem. Varenda droppe räknas!

Dricksvatten är en naturresurs som vi behöver vara rädda om.
Fortsätta att använda det smart – tillsammans gör vi skillnad!