Gästrike Vatten

Installation av vattenkiosker i Östhammars kommun

Gästrike Vatten installerar vattenkiosker i Gimo och Östhammar för att på ett mer kontrollerat sätt kunna tillgodose entreprenörers behov av vatten.

Varför gör vi det här?

Januari 2023

Vattenkiosk­erna är i första hand avsedda att säkra till­gången på tekniskt vatten (vatten som ej är av dricksvattenkvalitet) för entreprenörer som tidigare använt brand­posterna på dricksvattennätet som tappställe.

Syftet med installationen av vattenkioskerna är att säkerställa kvaliteten och säkerheten på vårt vatten. Vattenkioskerna säkerställer att uttag av vatten inte skadar eller orsakar driftstörningar på ledningsnätet. Våra vattenposter är låsta och kan inte nyttjas av allmänheten eller av entreprenörer.

När?

Det här arbetar vi med

Status

Våren 2023

Byggnation och installation av vattenkioskerna

klar

Augusti 2023

Driftsättning av vattenkioskerna

klar

För att tanka från vattenkiosken behöver du teckna ett abonnemang hos Gästrike Vatten. När du har tecknat ett abonnemang får du en tagg till vattenkiosken och faktureras därefter för det vatten som du tankar.

Du behöver även ha med en egen slang för att kunna tanka. I vattenkiosken sitter en brandslangskoppling 63, som vanligen används av brand- och spolbilar.

Det finns en kran där allmänheten kan tappa mindre mängder dricksvatten gratis, vid till exempel vattenavbrott. För att hämta ur den kranen behöver du inget abonnemang.

Ansök om ett abonnemang här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgiften för tagg och abonnemangsuppläggning är för de första 1–5 taggar 1000 kronor per år och tagg. För sex taggar och uppåt är kostnaden 500 kronor per tagg och år. Moms tillkommer. Vattnet debiteras enligt gällande brukningstaxa för vatten i respektive kommun.

Se brukningsavgifter här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattenkioskerna är öppna dygnet runt, alla årets dagar. Vid tekniska problem, kontakta vår kundservice på 020-37 93 00.

Vattenkioskerna kommer att stå placerade på Soldat Bångs väg 1 i Gimo samt på Ed 105 i Östhammar.

Karta över vattenkioskens placering
Karta över vattenkioskens placering

Projektgrupp

Projektledare: Johanna Harrysson

Kommunikation: Fanny Spennare

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se

Senast ändrad:

Till toppen