Gästrike Vatten

Överföringsledning för vatten mellan
Örbyhus - Österbybruk - Alunda

Gästrike Vatten bygger en vattenledning från Örbyhus i Tierps kommun via Österbybruk till Alunda för att lösa dagens och framtidens behov av dricksvattenproduktion. Samverkan över kommungränsen kommer att gynna invånare i både Östhammars kommun och Tierps kommun på flera sätt. Vattenledningen tas i full drift under 2022. 

fyller på vattenglas

Vad händer just nu?

Augusti 2022

Alla berörda kunder får dricksvatten både från Alunda och Tierp respektive Österbybruk och Tierp. Under hösten sker intrimning på vattenverken.

23 mars 2022

Det pågår installationsarbeten och anpassningar i vattenverken i Östrbybruk och Alunda. Omvärldens påverkan medför att vissa materialleveranser är försenade.

21 december, 2021

Projektet arbetar vidare med installationer och och styrsystem i vattenverken i Österbybruk och Alunda. Även hos Tierps Energi och Miljö i Örbyhus pågår installationer. Det krävs en hel del tester och justeringar för att driften i vattenverken ska fungera tillsammans. Det nya vattenledningen tas i fullt bruk under 2022.

Nytt vatten -nytt recept

I samband med att den nya ledningen tas i drift kan du uppleva vissa förändringar i lukt och smak på vattnet, vilket är helt normalt och inte farligt. Det "nya" vattnet har en ny blandning, ett nytt recept, och du kan uppleva att det smakar annorlunda. Färgförändringar och flagor kan också uppstå, det är helt ofarligt och kan oftast åtgärdas genom att man spolar ur sin ledning ordentligt.

Det kan ta ett tag innan dricksvattennätet har stabiliserat sig efter en sån här åtgärd. Vi hoppas att du kan ha tålamod med att vissa mindre smakförändringar kan hänga kvar under tiden.


vattnets väg från Örbyhus till Alunda

Gästrike Vatten har byggt en ny vattenledning som ger boende i Österbybruk och Alunda mer vatten av bra kvalitet. Så här kommer vattnet till din kran.

Den kommunala VA-försörjningen i Östhammars kommun är ansträngd och idag nyttjas hela den vattenkapacitet som finns. Under flera år kördes vatten i tankbilar till Alunda under sommarhalvåret för att få det att räcka till alla invånare.

Östhammar Vatten och Tierps Energi & Miljö har inlett ett samarbete för att förbättra dricksvattenförsörjningen i Östhammars kommun. För att distribuera vattnet byggs en överföringsledning mellan Örbyhus i Tierps kommun och Österbybruk och Alunda i Östhammars kommun. Arebett pågår 2019-2021.

Syftet med överföringsledningen är främst att förbättra dricksvattenförsörjningen i Österbybruk och Alunda. ledningen ger både mer och bättre dricksvatten till invånarna i Östhammars kommun.

Invigning på etapp 1 av den nya vattenledningen

- Det här är ett stort och viktigt steg mot en trygg vattenförsörjning i Östhammars kommun, säger Margareta Widén Berggren, ordförande i Östhammar Vatten AB.

Nu är den första delen av den tre mil långa vattenledningen klar att tas i bruk. Det innebär att invånarna i Österbybruk med omnejd får vatten från Tierps kommun med start den 11 juni.

Se fler bilder och filmer från invigningen under "mer information" längre ned på sidan.

grupp som skålar i vatten

Tobias Kudermann, Kenneth Karlsson, Margareta Widén-Berggren, Thomas Ulväng och Mikael Ahlbom skålar i det nya vattnet

En 31 km lång vattenledning byggs mellan Örbyhus - Österbybruk och Alunda. Mer än 5.000 kunder får mer och bättre vatten. Ledningen tas i bruk under 2021.

- Det här är en stor och viktig satsning som ger invånarna en trygg och säker vattenleverans. Det känns väldigt bra att vi hittat en långsiktig lösning för boende i Alunda och Österbybruk tillsammans med TEMAB, säger Margaretha Widen Berggren, ordförande Östhammar Vatten AB.

Läs mer om samverkan över kommungränserna


Bilder från invigning av ledningen:

vatten i vaser

Till vänster vatten från Örbyhus (Tierp) och till höger vatten från Österbybruk. Foto: Jessica Zetterholm

Margareta Widén-Berggren och Kenneth Karlsson med vatten och bakelser

Margareta Widén-Berggren och Kenneth Karlsson vid invigningen av den nya vattenledningen firades med "nytt vatten" och bakelser med vattentema. Foto: Jessica Zetterholm

225-ledning,_den_typ_av_ledning_som_anvands_mellan_Tierp_och_Osterbybruk.JPG

Ledningen som är nedgrävd är en 225-ledning. Foto Jessica Zetterholm

Ledning_med_inkommande_vatten_fran_Temab_Kenneth_Karlsson_och_Margareta_Widen-Berggren

Vattenledningen som kommer in i vattenverket med vatten från Odens källa (Tierp) Foto: Jessica Zetterholm

P4 Uppland intervjuade Margareta Widén-Berggren, styrelseorförande i Östhammar vatten och Tobias Kudermann, chef för Teknik & Utveckling på Gästrike Vatten i samband med invigningen.

Bilder från arbetet med att bygga ledningen:

Återställningsarbete pågår på etapp 2 C. Foto Henrik Carlsson

Återställningsarbete pågår på etapp 2 C. Foto Henrik Carlsson

Borrning för sprängning på etapp 2C. Foto Henrik Carlsson

Borrning för sprängning på etapp 2C. Foto Henrik Carlsson

grävmaskin med kraftledning i bakgrunden

Kringfyllningen runt ledningen sorteras direkt från materialet på plats med hjälp av en sorteringsskopa. Bilden är från Etapp 2C längs kraftledningen nordväst om Alunda

borrning under väg

Här påbörjas den sista sträckan som ska borras, under länsväg 290 nordväst om Alunda

Här är en bild från nordväst om Söderby, ledningen ligger i ledningsgatan.

Här är en bild från nordväst om Söderby, ledningen ligger i ledningsgatan.

Februari 2021: Vinterväg byggs fram till maskinerna

Vinterväg byggs fram till maskinerna

December 2020: Styrd borrning på etapp 1

December: Borrning under järnvägen på etapp 1

Den här borriggen används för att borra ledningar under marken

Den här stora borriggen används för att borra ledningar under marken, metoden är både tids- och kostnadseffektiv

Recyklingsanläggning för bentonitlera

Recyclingsanläggning som används för att filtrera ut bentonitlera från grus, jord och annat så att den kan återanvändas.

Borrads ledningar och schaktade ledningar möts

Här har ledningen borrats under väg 292 av borrentreprenören. Schaktentreprenören har tagit vid och fortsätter schakt och läggningen av röret

Vägen ät återställd efter  VA-arbete

Juni 2020: Vägen är återställd efter VA-arbete

At-borrning, schaktfri metod

Schaktfri metod kan med fördel användas om det inte är berg och stora stenblock i marken.

ledningar som svetsas ihop

Ledningar svetsas ihop innan de läggs ned i marken

Borrning klar och ledningen syns ovan mark

Åknarby maj 2020: Borrning klar och lednings syns ovan mark

 Här syns entreprenaden på håll vid väg 292 i Åknarby.

Här syns entreprenaden på håll vid väg 292 i Åknarby.

Entreprenören har stött på berg och måste spränga

Maj 2020: Entreprenören har stött på berg och måste spränga

markeringar har placerats ut

Röda sprängmarkeringar har satts ut för att visa var sprängladdning ska placeras

Vattensamarbete invigs vid vattenkiosken i Örbyhus

Jonas Nyberg vice ordförande TEMAB (s), Kenneth Karlsson ordförande TEMAB (m), samt Margaretha Widen Berggren, ordförande Östhammar Vatten AB (s) och Pär-Olov Olsson, vice ordförande i Östhammar Vatten AB (m)

Samarbetet mellan Tierps Energi & Miljö AB och Östhammar Vatten AB invigs i Örbyhus.

3 april 2020: Samarbetet mellan Tierps Energi & Miljö AB och Östhammar Vatten AB invigs i Örbyhus.

vattenfyllt schakt i vinterlandskap

April 2020: Vattenfyllda schakt är en utmaning som tillhör en entreprenörs vardag.

Utstakning av var ledning ska ligga

April 2020: Väg 292, de röda käpparna visar var ledningen ska ligga.

Snart är ledningen klar!

8 april 2021

Arbete pågår på fyra fronter, utbyggnaden av överföringsledningen beräknas bli klar i maj 2021.

bild av karta: ledning i backen 8 april

Februari 2021: Gröna sträckorna är klara, vid de blå pågår arbete och de röd anger entreprenörernas placering

Fem entreprenader igång!

2 februari 2021

Arbetet forstsätter trots snö och kyla, fem entreprenörer gräver just nu på fyra fronter i området runt Åknarby. Ledningen är snart klar fram till Österbybruk. Installationsarbeten i vattenverket i Österbybruk återstår i innan vatten från Tierp kan börja distribueras ut i Österbybruk.

Kartbild som visar progress

Februari 2021: Gröna sträckorna är klara, vid de blå pågår arbete och de röd anger entreprenörernas placering

Preliminär tidplan

Skriv tabellbeskrivning här
Arbete

Klart

Ledning mellan Örbyhus och Österbybruk

februari - mars 2021

Ombyggnationer i vattenverket i Österbybruk

mars - april

Inkoppling i Österbybruk (vattenf rån Tierp i kranen)

maj

Ledning mellan Österbybruk och Alunda

juni

Ombyggnationer i vattenverket i Alunda

maj - augusti

Inkoppling i Alunda (vattenf rån Tierp i kranen)

hösten 2021

Ditt nya vatten

Dricksvatten från flera grundvattentäkter

Ungefär 5.000 kunder i Österbybruk och Alunda får tryggare dricksvattenförsörjning under 2021. När vattnet från Tierps släpps på i den nya ledningen kommer drickvattnet att blandas från flera vattentäkter. I Österbybruk får man ett drickvatten med vatten från de egna vattentäkterna och från Odens källa. I Alunda får man de egna vattentäkternas vatten blandet med vatten från Odens källa. I framtiden kommer vattnet att ha en annan sammansättning med lägre hårdhet än idag.

Illustration av vattnets väg från Tierps kommun till Österbybruk och Alunda

Nytt recept - ny smak!

I samband med att den nya ledningen tas i drift kan du uppleva vissa förändringar i lukt och smak på vattnet, vilket är helt normalt och inte farligt. Det "nya" vattnet har en ny blandning, ett nytt recept, och du kan uppleva att det smakar annorlunda. Färgförändringar kan också uppstå, det är helt ofarligt och kan oftast åtgärdas genom att man spolar ur sin ledning ordentligt.

Det kan ta ett tag innan dricksvattennätet har stabiliserat sig efter en sån här åtgärd. Vi hoppas att du kan ha tålamod med att vissa mindre smakförändringar kan hänga kvar under tiden.

Om du upplever stora problem som inte avtar vid spolning ska du kontakta oss på Gästrike Vatten.

När blir ledningen klar?

- Ledningen är klar.

När får Österbybruk vatten från Tierp i kranen?

- Arbetet blev klart under våren 2022, Österbybruk får nu vatten från Tierp i kranen.

När får Alunda vatten från Tierp i kranen?

- Arbetet blev klart sommaren 2022, Alunda får nu vatten från Tierp i kranen.

Kommer vattnet att smaka annorlunda?

- Det blir ett "nytt recept" på vattnet när vatten från flera olika vattentäkter blandas. Du kan uppleva mindre smakförändringar.

Mitt vatten är missfärgat, vad ska jag göra?

- Det är inte farligt. Prova att öppna alla kranar och spola 10-15 minuter eller tills vattnet är klart igen. Kontakta Kundservice om det inte hjälper.

Vilken hårdhet får det ”nya vattnet"?

I början kommer vattnet att vara hårt, ca 14 °dH (Hårdhet tyska grader). Vi planerar att sätta in ett membran som kommer att göra vattnet mjukare och då uppskattas att vattnet som kommer till Österbybruk och Alunda ha
5-7 °dH.

Slipper Östhammar vattenbrist nu?

– Både ja och nej. När vattnet från Tierp rinner i ledningen kommer det bara att levereras till Österbybruk och Alunda.

I övriga delar av Östhammars kommun arbetar vi med andra åtgärder för att lösa vattenbristen.
Så just nu är det lika viktigt att vi alla hjälps åt att ta hand om vårt gemensamma vatten, och att vi använder det smart. Läs mer här om hur du kan vara vattensmart »

Varför måste vi få vatten från Tierp, Östhammars kommun har ju flera egna vattentäkter?

Östhammars kommun har inte några stora vattenresurser, de vattentäkter som finns nyttjas till fullo. I Alunda har läget varit allvarligt under flera år och man har kört vatten i tankbilar för att det har varit brist.


När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.


Projektgrupp

Projektledare: Mattias Larsson

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se

Senast ändrad:

Till toppen