Gästrike Vatten

Bakgrund och beslut

Östhammar har stora utmaningar framför sig som kräver bättre förutsättningar till resurser och kompetensförsörjning som kan förvalta och utveckla verksamheterna. Utveckling av VA-verksamheten kan kräva ökade ekonomiska behov och samverkan kan bidra till att tillvarata storskalighetsfördelar som gynnar en lägre kostnadsutveckling, som även gynnar Gästrike Vatten och dess ägarkommuner.

Östhammars kommun visade intresse av en fördjupad samverkan med Gästrike Vatten AB. Östhammars Kommun har under våren 2016, tillsammans med Gästrike Vatten, tagit fram ett beslutsunderlag om en samverkan. Beslutsunderlaget innefattar status på VA anläggningar, ekonomiska och kompetensmässiga behov, motiv, för- och nackdelar samt konsekvenser för Gästrike Vatten, ägarkommunerna och Östhammars kommun.

Utifrån underlaget tog fullmäktige i var och en av ägarkommunerna och Östhammars Kommun beslut under 2016. Samtliga kommuner behövde vara eniga för att ett sammangående kan träda i kraft.

Gästrike Vatten bildades 2008 och är en väl etablerad regional VA organisation som sköter den allmänna VA anläggningen i Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby. Ambitionen är, och har hela tiden varit, att kunna ansluta fler kommuner om goda förutsättningar finns.

Alla behöver vara eniga

Innan en samverkan mellan VA-verket i Östhammars kommun och Gästrike Vatten kan träda i kraft behöver många beslut bli tagna av styrelser och politiker.
I april tog styrelserna för Gästrike Vatten, Gävle Vatten, Hofors Vatten, Ockelbo Vatten och Älvkarleby Vatten beslut.
Det slutliga beslutet tog kommunfullmäktige i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommun i maj och juni. Samtliga kommuner måste vara eniga om en samverkan för att det ska träda i kraft. Hofors tog beslut den 13 juni och Östhammar den 14 juni. Gävle, Ockelbo och Älvkarleby tog beslut den 20 juni.
Alla kommuner var eniga och Östhammar blir delägare i Gästrike Vatten från 2017.

2016-06-20
Nu är alla kommuner eniga om att samverka med Östhammar i vatten- och avloppsfrågorna. Den 20 juni tog kommunfullmäktige i Gävle, Ockelbo och Älvkarleby de sista besluten om att Östhammars kommun går in som delägare i Gästrike Vatten.
Vi hälsar Östhammars kommun välkomna till Gästrike Vatten!

2016-06-14
Idag sa kommunfullmäktige i Östhammars kommun ja till att kommunen går in som delägare i Gästrike Vatten 2017.

2016-06-13
Idag sa kommunfullmäktige i Hofors ja till att Östhammars kommun går in som delägare i Gästrike Vatten. Hofors kommun är den första av Gästrike Vattens ägarkommuner som säger ja.

2016-04-20
Våra styrelser är positiva till samverkanIdag, tisdag den 20 april tog samtliga styrelser inom Gästrike Vatten koncernen beslut enligt förslag att Östhammar går in som delägare i Gästrike Vatten AB.
Nästa steg för beslut är kommunstyrelserna i samtliga kommuner i maj.


Dokument och beslut