Gästrike Vatten

Norrmursvägen

Gästrike Vatten renoverar VA-ledningarna på Norrmursvägen i Ockelbo. Arbetet med avloppsledningen är klar och i september börjar arbetet med vattenledningen.

Varför gör vi det här?

Gästrike Vatten renoverar VA-ledningarna på Norrmursvägen i Ockelbo. Det är ett förebyggande arbete för att minska risken för problem med läckor och stopp i ledningen i framtiden.

I början av september påbörjas arbetet med att byta ventiler och renovera vattenledningen. Arbetet beräknas pågå till mitten av november.

21 december, 2022

Industrifastigheten som ligger på Hamrångevägen 23 och 25 kommer att anslutas till den nya vattenledningen under vecka 1, 2023.

På grund av snö och kyla kommer avetablering och återställningsarbete ske under våren 2023.

Preliminär tidplan

Preliminär tidplan

Vad?

När?

Byta servisventiler i gatan

i början av september

Renovera vattenledning

start i början av september

Arbetet klart

maj 2023


För att minimera schakten och påverkan på fastigheterna använder entreprenören en metod med rörspräckning av befintlig vattenledning, det schaktas då vid varje servisanslutning.

Ledningen ska hålla i minst hundra år efter renoveringen.

Begränsad framkomlighet

Under arbetets gång blir det begränsad framkomlighet på Gäverängevägen 50-52, byggskyltar finns på plats. Det går att komma fram men det kan vara trångt. Vi ber dig att respektera avspärrningar och vara extra försiktig i arbetsområdet, prata gärna med dina barn också.

Arbetet utförs under vardagar mellan 07.00-16.00.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Projektgrupp

Projektledare: Karl Danielsson

Entreprenad: Sören Johansson AB

Kommunikation: Elin Björkman

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se

Senast ändrad:

Till toppen