Gästrike Vatten

Vattenförsörjning Mon

Nyhetsbrev September 2021

Nummer 1

Dricksvatten - nu och i framtiden

Älvkarleby kommun och Gävle kommun arbetar tillsammans för att säkra en fortsatt god tillgång till bra dricksvatten. Det behövs mer mängd vatten och fler vattentäkter för att skapa en robust och säker dricksvattenförsörjning i regionen. Nu anlägger vi en helt ny vattentäkt och bygger ett nytt vattenverk vid Mon i Älvkarleby kommun.

Maria Östling, projektledare

Det är med stor stolthet jag berättar för mina kollegor och vänner att jag är en del av det projekt som ska bidra till att förse Älvkarlebyborna och Gävleborna med nytt friskt dricksvatten för många årtionden framöver.
– Dricksvatten? säger de. – Hur gör man det? Det finns ju i vattenkranen hemma.

Och så får jag förklara hur vi med hjälp av den mäktiga Dalälven och den speciella marken i Älvkarleby kan skapa förutsättningar för ett unikt dricksvatten kombinerat av den långsamma naturliga vatteninfiltrationen i marken och dagens hightech filterteknik spetsat med moderna styrsystem och kompetent driftpersonal. Ingredienser som möjliggör upp till 200 liter friskt dricksvatten per sekund!

Men vi måste ha tålamod för det är inga snabba processer. Vi utreder och arbetar med många frågor och detaljer om hur och var vi ska skapa denna nya dricksvattenanläggning. Så jag ser med ödmjukhet fram emot ett antal års arbete i detta fantastiska projekt!

ett glas vatten lämnas från gammal till ung

Samråd - MKB för överföringsledningar

Gästrike Vatten tar fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som beskriver vilka miljövärden som kan påverkas. Vid framtagande av en MKB ingår att samråda med myndigheter, intresseorganisationer och enskilda som kan beröras av aktuell verksamhet.

Har du synpunkter? Nu har du möjlighet att vara med och tycka till.
Före 1 oktober behöver vi få dina synpunkter.

Här finns alla samrådsunderlag och instruktion på hur du lämnar synpunkter

Malin Helperin

Vill du komma i kontakt med Malin?

Du når mig enklast på malin.cederstrand@gastrikevatten.se
men du kan också ringa mig på 026-17 51 07

Lär känna Malin Cederstrand

Fastighetsägarkontakt/Lantmätare i projektet

Ålder: 36 år

Var bor du? Bor i villa i Ockelbo


Beskriv dig själv med tre ord: Glad, initiativrik och envis.

Intressen: Mina stora fritidsintressen är träning och matlagning. Löpning är min favoritträningsform och då springer jag gärna i skogen.

Berätta om ditt uppdrag i projektet Vattenförsörjning Mon

Jag är kontaktperson för fastighetsägare som blir påverkade av projektet och jag ansvarar även för markåtkomststrategin i projektet. Just nu hämtar jag in medgivanden från fastighetsägare som blir berörda av markintrång genom ledningsrätt. Dessa medgivanden kommer ligga till grund i ledningsrätts-förrättningen.

Vilken är den största utmaningen i uppdraget?

Den största utmaningen i är att det är ett stort antal fastighetsägare som påverkas samt att projektet delvis är inom tätbebyggt område. Det är alltid extra känsligt att göra markintrång på bostadsfastigheter där man inskränker på människors hem, här blir utmaningen att bygga upp ett förtroende och ett tydligt budskap i att projektet bidrar till allmännyttan.

Fem saker du inte visste om Malin

Oj, den här var svår 😊 Att jag är uppväxt i Hedesunda utanför Gävle, dricker inte kaffe, är fd fotbollsspelare, älskar musik och min akilleshäl är choklad.

vattentorn

Varför byggs ett nytt vattenverk?

Älvkarleby kommun och Gävle kommun arbetar tillsammans för att skapa en trygg och långsiktig försörjning av dricksvatten i båda kommunerna.

Gästrike Vatten bygger på uppdrag av Älvkarleby och Gävle kommun en helt ny vattentäkt och ett nytt vattenverk vid Mon i Älvkarleby kommun.

grova ledningar

Överföringsledningar

Tre mil långa ledningar byggs mellan Älvkarleby och Gävle 2023-2026. De nya vattenledningarna ska transportera dricksvatten från det nya vattenverket i Mon till Skutskär och Gävle.

Detaljprojekteringen startar hösten 2021 och kommer att pågå under ca 1,5 år.

process vattenverk

Dricksvattenprocessen

Vi är mitt i arbetet med att ta reda på hur vatten från Dalälven ska renas för att det ska kunna användas som dricksvatten!

Gästrike Vatten fortsätter att testa vilka processteg som passar bäst för att göra dricksvatten av Dalälvsvatten och grundvatten.