Våra kommuner 

Gästrike Vatten arbetar för en trygg, långsiktig och god dricksvattenförsörjning samt en miljöanpassad avloppshantering i fem kommuner. Gävle, Hofors och Ockelbo kommuner i Gästrikland och Älvkarleby och Östhammars kommuner i Uppland.  

Gästrike Vatten ansvarar för dricksvattenförsörjning och avloppshantering i kommunerna. En säker vattenleverans kräver en effektiv samverkan över kommungränser och mellan samhällsfunktioner. Tack vare samverkan i våra fem kommuner är vi idag den naturliga leverantören av kompetens inom VA och har kontroll på vattenresurserna i regionen.

Sammanlagt sköter vi om 2 850 kilometer ledningar (vatten-, spill- och dagvatten), 22 reningsverk och 31 vattenverk i våra fem kommuner - allt för att kunna leverera ett gott och säkert dricksvatten samt ha en miljöanpassad avloppshantering. 

Vi arbetar för en hållbar utveckling och en framtid med friskt vatten, rena sjöar och hav.​

Läs mer om vårt arbete i varje kommun. 
Sidan skapad 2019-02-28 15:51:25
Senast ändrad 2019-05-10 14:49:25