Meny

Vanliga frågor

Här hittar du svar på frågor som dina grannar har ställt till projektet. Frågorna uppdateras löpande.

Information
Blir det möte trots att coronaviruset härjar?

Ja, det blir informtionsmöte. Gästrike Vatten följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Du får göra en egen riskbedömning om du kan delta på mötet eller ej. 

Hur får jag veta om mötet blir inställt?
Informationen läggs här på hemsidan och vi sätter upp information på entrén till skolan.

Hur får jag information om jag inte kan gå på mötet?
All information läggs ut på hemsidan. Det går också bra att kontakta Gästrike Vattens kundtjänst på 020-37 93 00 eller info@gastrikevatten.se

Utförande
Vilken entreprenör ska utföra arbetet?
Upphandling blir klar i april. Så snart det är klart vilken entreprenör som ska utföra arbetet lägger vi ut informationen här.  

Var börjar ni gräva?
Det är entreprenören som planerar arbetet i området och därför vet vi inte var de startar. Information läggs här på hemsidan senare.

När utförs arbetet?
Arbetet startar i maj och pågår till december och utförs på vardagar
6.30-16. 

Kommer vattnet att stängas av?
Nej, du kommer att ha vatten som vanligt. Det är bara när vi kopplar in nya ledningar som det blir kortare avstängningar.

Hur får jag veta om vattnet stängs av? 
Om vattnet måste sängas av skickar vi SMS till dig. Läs mer om vår sms-funktion här. Du hittar även information om avstängningar under rubriken driftinformation på vår startsida.

Dagvatten
Vi vill koppla in vår fastighet till dagvattensystemet. Hur gör man?

Du behöver ansluta till förbindelsepunkten som ligger vid tomtgräns för att koppla in dagvatten. Det innebär att du behöver gräva och lägga ledning på din tomt fram till förbindelsepunkten. 

När kan jag börja utföra arbete på min tomt om jag vill koppla in mig på dagvattennätet?
Du kan tidigast påbörja arbetet på din tomt när Gästrike Vattens arbete är slutfört. Områdesledningarna måste besiktas och provtryckas samt kopplas ihop med befintligt system innan du kan koppla in dig på dagvattennätet. Gästrike Vatten meddelar dig när förbindelsepunkten är upprättad/klar. 

Får man ha dränering från huset kopplat till spilledningen (avloppsledningen)?
Nej, det är inte tillåtet att ha dräneringsledningen från huset kopplat till spilledningen. Du som fastighetsägare är skyldig att koppla om dräneringsledningen till dagvattenledningen så snart du kan.

Måste jag koppla in fastigheten till dagvattenledningen?
Nej, du behöver inte koppla in dig till dagvattensystemet om du kan ta hand om regnvatten på annat sätt.

Kostnader
Vad kostar det något att koppla in fastigheten på dagvattensystemet?
Berörda fastigheter ingår i verksamehetsområdet för vatten och avlopp och har därmed redan betalat anslutningsavgift för vatten-, spill- och dagvatten. 

Trafiksäkerhet
Kommer trafiken att dirigeras om?

Hagaströmsutfarten kommer att vara öppen större delen av projekttiden. Det är endast när vi ska passera Hagaströmsutfarten med ledningen som trafiken kan komma att ledas om. Det kan i bästa fall vara möjligt att hålla ett körfält öppet i taget, då går det att passera på Hagaströmsutfarten även om framkomligheten är begränsad.

Hur säkerställer Gästrike Vatten att trafiksäkerheten upprätthålls?
Gästrike Vatten är mån om att alla som bor och arbetar i området ska vara säkra, därför följer vi alltid gällande trafikföreskrifter. Vi ber alla som vistas i området att ha tålamod och visa extra mycket hänsyn. 

Återställningsarbete
Kommer vägarna att asfalteras om efter att arbetet är avslutat eller lappar ni bara i?
Berörda vägar får ny beläggning på hela vägbanan, det vill säga Hagavägen, Pliggvägen och Dressinvägen i etapp 1.

Saknar du svar på din fråga?
Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se 


Sidan skapad 2020-03-12 17:42:57
Senast ändrad 2020-03-13 08:33:56