Meny
Pressmeddelande - 2012-11-22

VA-taxan i Hofors höjs 2013 med 3,6 % 

Kostnadsutvecklingen och intäktsminskningen i Hofors Vatten AB påverkas av att den försålda mängden vatten till de två största kunderna minskar. På lång sikt ser man även en nedåtgående trend i förbrukningen och att det behövs ökade insatser för större underhåll. Det behövs även investeringar i anläggningarna för att nå en ökad automationsgrad och säkerställa leverans och kvalitet i VA-försörjningen. 
 
Hofors Vatten AB har en särredovisad ekonomi där ett av bolagets mål är en ekonomi i balans. Då prognosen för 2012 visar att kostnaderna inte kommer täckas av intäkterna behövs en justering av taxan i Hofors Vatten från 2013-01-01. 
 
Vi har gjort flera bra och viktiga insatser för att öka driftsäkerheten och öka effektiviteten för Hofors Vatten säger Mats Rostö, VD på Gästrike Vatten AB. 
- Arbete pågår med att installera en trumsil vid råvattenintaget i Hyn samt en UV-anläggning vid vattenverket i Horfors för att säkerställa leveransen och kvalitet på dricksvattnet 
- Större åtgärder är gjorda på ledningsnätet vid bl a Göskgatan för att minska dyrbara vattenläckor och avloppsstoppar i området. 

 
För mer information kontakta 
Mats Rostö, VD Gästrike Vatten AB, 026 – 17 51 51
Sidan skapad 2013-12-30 14:09:39