Meny
Pressmeddelande - 2012-10-15

VA-taxan höjs 6 % i Ockelbo 2013

Anledningen till höjningen beror både på kostnadsökningar och intäktsminskning Kostnadsökningen beror främst på ökat underhåll av anläggningarna. Dessutom har de ökande energikostnaderna beräknats öka mycket och motsvara ca 16 % av rörelsens totala kostnader.

Prognosen för 2012 visar att kostnaderna inte kommer täckas av intäkterna, därav förslag till justering av taxan i Ockelbo Vatten från 2013-01-01. Eftersom intäkterna kraftigt minskar och en stor del beroende på minskad förbrukning, som framöver antas ligga kvar på den lägre nivån, krävs en taxehöjning 2013 för att kompensera för den permanenta minskningen.

Vi har gjort många bra och viktiga insatser för att öka driftsäkerheten och öka effektiviteten. Dessutom har vi under 2012 lagt mycket arbete för att säkerställa vattenkvaliteten genom installation av skyddsbarriärer och byte av aktivt kol. VA-ledningssystemet är föråldrat och måste förnyas och anpassas till de behov som vi har idag och i framtiden säger Mats Rostö VD Gästrike Vatten AB.

För mer information kontakta 
Mats Rostö, VD Gästrike Vatten AB, 026-17 51 51
Sidan skapad 2013-12-30 14:10:42
Senast ändrad 2013-12-30 00:00:00