Meny
Pressmeddelande 2011-04-17

VA-arbeten Hofors-Torsåker

Bakgrunden till projektet är en försämrad kvalitet på ytvattnet, främst sommartid, i Malmjärn som används som dricksvatten för Torsåker.

En förbättrad beredning av dricksvattnet för ökad kvalitet krävde stora investeringar och ombyggnationer av Malmjärns vattenverk. Från Hofors vattenverk finns möjlighet att leverera mer dricksvatten. Fördelar med att leda dricksvatten från Hofors till Torsåker är bättre kvalitet och säkrare leverans. Genom att även lägga spillvattenledningar och flytta några pumpstationer kan avloppsvattnet från Torsåker renas i Hofors reningsverk.

Behoven av rust av både Torsåkers reningsverk och Malmjärns vattenverk var stora vilket ledde till att beslutet att bygga nya vatten och spillvattenledningar från Torsåker till Hofors. Då behövde inte de gamla verken rustas och en omfördelning kan ske av driftpersonalen från dessa verk till andra arbetsuppgifter.
  • Knappt 10 km nya dricksvattenledningar
  • Drygt 10,5 km nya spillvattenledningar
  • 4st nya avloppspumpstationer
  • 3 gamla pumpstationer tas bort och reningsverket läggs ner
Budget: för hela investeringsprojektet är 30 Mkr 
Tidplan: projektet startade i november 2010. Just nu pågår arbete med att schakta för ledningar och bygga pumpstationer. Gästrike Vatten räknar med att inkoppling av dricksvatten ska vara klart under maj 2011. Återställning och avveckling av befintligt vattenverk och reningsverk beräknas vara klart under hösten 2011.

Kontakt: Projektledare Fredric Eriksson 020-37 93 00
Sidan skapad 2013-12-30 14:32:42