Meny

Nu tryggar vi Gävles vatten ytterligare

Nu stärker vi beredningen av ditt dricksvatten med ytterligare en mikrobiologisk barriär i form av UV-ljus på Sätra vattenverk. UV-ljus inaktiverar bakterier, virus och parasiter helt utan kemikalier. Vi skapar också en säkrare leverans av vattnet till invånarna i Gävle stad.
 
UV-ljuset kompletterar dagens process som är pH-justering med lut och klorering som mikrobiologisk barriär.
 
Syftet är att stärka beredningen, förbättra arbetsmiljön och ge en säkrare leverans från nuvarande vattentäkt till Gävle stad avseende kvalitet. Vi förbättrar också arbetsmiljön genom att sätta in nya luttankar och bygga nya brunnsöverbyggnader.
 
Vi behöver säkra dricksvattnet för invånarna i Gävle stad ytterligare. Genom att installera UV-ljus får vi en till barriär som minskar risken för bakterier, virus och parasiter i dricksvattnet. Vi bygger också nya brunnsöverbyggnader för att stärka skyddet för våra brunnar och förbättra arbetsmiljön vid provtagning, säger Torbjörn Wallin, projektledare Gästrike Vatten.
 
Vecka 47 börjar vi bygga ett 6 meter högt hus på cirka 110 m2 inne på Sätra vattenverks område för den nya UV-ljusanläggningen. Vi räknar med att UV-ljusen är installerade och i drift sommaren 2017.
Vatten till 82 000 personer
Sätraverket försörjer drygt 82 000 personer med vatten i Gävle tätort, Hille och Björke. I vattenförsörjningsanläggningen ingår brunnar, infiltrationsanläggningar, råvattenledningar och infrastruktur. I takt med att Gävle växer kommer anläggningen på sikt att försörja upp emot 100 000 personer.
 
Gästrike Vattens ansvar är att leverera ett dricksvatten av hög kvalitet och ta hand om ditt avloppsvatten på ett effektivt och hållbart sätt. Du ska känna dig trygg med ditt dricksvatten idag, imorgon och i framtiden.
Vi arbetar för en trygg och hållbar samhällsutveckling och tar ansvar för ett hållbart och tryggt samhälle.