Meny

Utökat tillstånd för Duvbackens reningsverk


Gävle Vatten AB har fått ett nytt utökat tillstånd för verksamheten vid Duvbackens reningsverk i Gävle. Det gäller en ökad hantering från 100 000 till 120 000 personekvivalenter.

I och med det nya utökade tillståndet, som är tidsbegränsat till år 2027, har vi möjlighet att ta emot en belastning upp till 120 000 personekvivalenter. I tillståndet ingår det att verket måste kompletteras med ett polersteg för rening av fosfor. Det kommer vi att installera under våren 2020. 

Till Duvbackens reningsverk leds idag avloppsvatten från centrala Gävle samt från ytterområdena Valbo, Forsbacka och Hille. Då Gävle kommun växer och har en befolkningsprognos på att till 2030 växa till 120 000 personer och till år 2050 växa till 150 000 personer behöver Gävle Vatten AB utöka tillståndet för Duvbackens reningsverk. Gävle kommun räknar också med att fler omvandlingsområden kommer att anslutas inom de närmsta fem åren samt att en ökad anslutning i det befintliga verksamhetsområdet kan bli aktuellt.  

Det utökade tillståndet ger oss möjlighet att klara de närmaste årens ökade belastning och ge tid till att hitta de mest hållbara lösningarna för rening av avloppsvatten i Gävle och regionen med utblick mot 2050. Just nu pågår en utredning om lokalisering av nytt reningsverk i Gävle. 
 
Ansökan
Här kan du läsa ansökan

Tillståndsansökan
Följebrev tillståndsansökan
Bilaga 1-3 Flödesschema, anmälningar och samrådsredogörelse

Miljökonsekvensbeskrivning
Bilaga 1 Gävle Vatten verksamhetsområde
Bilaga 2 Förteckning över pumpstationer
Bilaga 3 Detaljplan
Bilaga 4 Gävle stad översiktsplan
Bilaga 6 Läkemedelsrester i utgående avloppsvatten


Handlingarna
Här kan du läsa handlingarna.

Preliminär tillståndsansökan
Bilaga 1 Flödesschema Duvbackens reningsverk
Bilaga 2 Anmälningar gällande Duvbackens reningsverks verksamhet

Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning
Bilaga 1 Gävle Vatten verksamhetsområden
Bilaga 2 Förteckning över pumpstationer
Bilaga 3 Detaljplan Brynäs 34:1
Bilaga 4 Översiktsplan Gävle stad
Bilaga 6 Läkemedelsrester i utgående avloppsvatten
Sidan skapad 2016-02-23 18:26:20
Senast ändrad 2019-06-27 10:34:53