Utbildningar

Vatten är människans viktigaste livsmedel. Det sätter fokus på behovet av kontroll och utvecklad rening av vårt dricksvatten.

Det kommer inom en snar framtid att vara brist på utbildad personal på våra kommunala vatten- och avloppsverk. Bristen beror bland annat på stora pensionsavgångar. Därmed kommer det att finnas ett stort behov av kvalificerad personal med specialistkompetens.

Dessutom håller många VA-anläggningar i Sverige på att göra betydande tekniska utvecklingar, och det innebär ytterligare behov av medarbetare med kunskap i bland annat dricksvatten-, renings- och processteknik.
Yrkeshögskoleutbildning i vatten- och miljöteknik
Den 2-åriga yrkeshögskoleutbildningen till vatten- och miljötekniker ger dig möjlighet att arbeta aktivt med vårt kretslopp och vara en del i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Du får fördjupade kunskaper i framförallt dricksvatten-, renings- och processteknik som ger yrkeskompetens att arbeta vid vattenverk och avloppsreningsverk. Utbildningen ger dig även kunskaper i projektledning, projektering/utredning, arbetsledning, mikrobiologi, styr- och reglerteknik samt verksamhets- och affärskompetens. 

Utbildningen Vatten- och Miljöteknik finns i Sundsvall. Den ger 400 YH-poäng under 80 veckor, varav 20 veckor är Lärande i arbete (LIA) och 6 veckor är examensarbete. I ledningsgruppen för utbildningen finns tolv av Norrlands vatten-  och avloppsreningsverk, däribland Gästrike Vatten. 
Läs mer om utbildningen.

Miljöingenjör inriktning på VA- teknik Co-op
Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta strategisk med att förbättra vatten- och avloppssystem och avfallshantering med resurs- och energismarta metoder. Utbildningen kan läsas som en traditionell högskoleingenjörsutbildning på tre år eller med Cooperative Education, Co-op som omfattar fyra år. Co-op innebär att studierna varvas med arbetsperioder på företag. Gästrike Vatten är ett av de företag som erbjuder Co-op plats.
Efter examen kan du arbeta med exempelvis vattenrening, avfallshantering, miljöbedömning eller som miljökonsult både inom den kommunala och den privata sektorn. Läs mer om utbildningen:

Miljöingenjör- inriktning VA-teknik
 
Riskhantering och dricksvattenhygien för markentreprenörer
Eftersom att dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel är det viktigt att all hantering och kontakt sker med medvetenhet och med rätt kunskap!
Gästrike Vatten erbjuder en utbildning för markentreprenörer i riskhantering och drickvattenhygien. I utbildningen tar vi bland annat upp risker i samband med markarbeten, vattentäkters sårbarhet, vattentäktsskydd och hur vi kan minimera föroreningsrisker.
Från 1 januari 2013 är det ett krav att alla som arbetar i våra anläggningar har en relevant utbildning.

För mer information kan du kontakta Jessica Zetterholm, 026-17 51 46, jessica.zetterholm@gastrikevatten.se
Sidan skapad 2015-03-20 11:35:42
Senast ändrad 2017-11-27 14:14:07