Meny

Undersökning av miljögifter

Åren 2016–2017 genomförde Sveriges geologiska undersökning (SGU) på uppdrag av Naturvårdsverket en screening av miljögifter i grundvatten, med fokus på urbana miljöer. Resultaten redovisas i en rapport; "Miljögifter i urbant grundvatten".
 
Del av sammanfattningen av SGU:s rapport:
”Det är tydligt att grundvattnet i urbana områden är påverkat av mänsklig aktivitet. Det vore därför värdefullt att följa upp mätningarna framöver för att ta reda på om halterna förändras över tid, samt att mäta på fler platser för att erhålla ett mer omfattande dataunderlag för en säkrare bedömning.”

Läs hela mer om undersökningen och hela rapporten på SGU:s hemsida »
 
Sidan skapad 2019-03-29 11:52:42
Senast ändrad 2019-03-29 17:52:33