Meny

Vatten och avlopp vid Trösken

VA-ledningar fram till förbindelsepunkt

Gästrike Vatten har byggt ut det allmänna vatten- och avloppsnätet till fastigheterna på Östnäs och Västnäs vid sjön Trösken i Furuvik. Det innebär att det finns VA-ledningar fram till förbindelsepunkten vid respektive fastighetsgräns. Besiktning av ledningsnätet, leverans av fastighetspumpstationer, driftsättning samt återställning av vägar var klart under våren 2014.

Fastighetsägaren ansvarar för alla arbeten, installationer och framtida underhåll på sin fastighet, fram till förbindelsepunkten. Undantag är själva pumpen i fastighetspumpstationen som Gästrike Vatten ansvarar för.

Gästrike Vatten förser alla fastighetsägare med en fastighetspumpstation. Kostnaden för pumpstationen ingår i anläggningsavgiften.  

Beslut om verksamhetsområde för VA

Kommunfullmäktige i Gävle beslutade om bildandet av verksamhetsområde för vatten och avlopp vid Trösken i oktober 2012. Alla fastighetsägare inom verksamhetsområdet ska ansluta till allmänt vatten och avlopp, alternativt bara avlopp beroende på det egna dricksvattnets kvalitet.

Utbyggnaden tryggar en långsiktigt hållbar VA-lösning som uppfyller gällande krav på miljö- och hälsoskydd.

Frågor?

Om du har frågor om inkoppling kan du kontakta Gästrike Vattens kundservice 020 37 93 00, info@gastrikevatten.se
Sidan skapad 2013-12-27 14:28:03
Senast ändrad 2016-06-02 11:52:19