Färdigbadat för i sommar? 

Skydda naturen genom att låta solen äta upp kloret innan du tömmer poolen. Töm sedan din pool genom att låta vattnet långsamt rinna ut på en gräsmatta.

Innan du tömmer poolen är det bra att låta den stå öppen, helst i solljus några dagar efter den senaste kloreringen. Då förbrukas kloret och du slipper släppa ut kemikalier i naturen.

Låt vattnet rinna ut långsamt på en gräsmatta eller liknande så att marken hinner suga upp vattnet. Då skapar det inte problem för din eller grannens fastighet. Poolvatten som är helt fritt från klor kan du släppa ut långsamt i en gatbrunn som är kopplad till dagvattensystemet och ofta leds ut i våra vattendrag.

Det är inte tillåtet att tömma poolvatten i avloppet, varken med eller utan klor, eftersom det kan skada reningsverket.
Släpp inte heller ut poolvatten som fortfarande innehåller klor i havet, en sjö eller en gatbrunn för då kan kemikalierna skada miljön för både växter och djur.

Tack för att du tar hand om ditt poolvatten och skyddar naturen!
Sidan skapad 2015-07-15 14:08:45
Senast ändrad 2016-02-22 14:36:26