Gästrike Vatten

När skadan uppstår

Om du har råkat ut för en skada, till exempel översvämning i din källare, ska du först kontakta ditt försäkringsbolag och sen ditt VA-bolag. Ditt försäkringsbolag gör saneringsåtgärder, skadevärdering och utredning och ditt VA-bolag för att vi ska veta att du har fått en skada på din fastighet.

Handlägga ditt ärende

För att vi ska kunna börja ta hand om ditt ärende så fort som möjligt behöver du skicka in ”Skaderapport från Part” till oss direkt efter det att skadan har hänt. Kontakta oss gärna så skickar vi blanketten till dig.

Efter sanering gör ditt försäkringsbolag en skadevärdering och du får betala en självrisk. Självrisken kan du begära ersättning för hos din huvudman. Din huvudman är det VA-bolag som levererar ditt dricksvatten och tar hand om ditt avloppsvatten, Hofors Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Östhammar Vatten AB eller Gävle Vatten AB.

Ersättning från ditt VA-bolag

För att eventuellt få ersättning för din självrisk och andra utlägg behöver du också skicka in ett ersättningsanspråk till ditt VA-bolag. Det du behöver skicka in är:

  • Ett skriftligt krav på några rader kring varför du kräver ersättning och hur mycket i kronor som du kräver.
  • Kopia på fakturan av din självrisk eller den slutreglerade skaderapporten från ditt försäkringsbolag där din självriskkostnad framgår.
  • Clearingnummer, kontonummer, bank och kontoinnehavare för eventuell utbetalning (om du inte redan fyllde i det på din inskickade ”Skaderapport från Part”-blankett)

Åldersavdrag ersätts inte och du kan inte ställa obetalda fakturor till något av VA-bolagen.
Innan du skickar in ditt ersättningsanspråk så behöver du ha skickat in din skaderapport. Självklart kan du skicka in båda samtidigt.

Ditt ersättningsanspråk skickar du till e-post skada@gastrikevatten.se eller till ditt VA-bolag, Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB eller Östhammar Vatten AB.
Adress: Hamnleden 20, 806 41 Gävle.
Märk kuvertet med ”Skada”

Hur gör jag?

Om min försäkring inte täcker denna typ av skada?

Då behöver vi få in ett skriftligt beslut i ärendet från ditt försäkringsbolag där de skriver varför det inte ingår i din försäkring. Skicka beslutet tillsammans med ditt ersättningsanspråk och kvitton till oss.

  • Ange även ålder och inköpspris för de skadade föremålen.
  • Antalet timmar om ni har utfört eget saneringsarbete i samband med skadan.

Om skadekostnaden inte uppgår till mitt självriskbelopp?

Gör en anmälan om skadan hos ditt försäkringsbolag. Skicka kopian på ditt försäkringsbrev där din självrisk framgår tillsammans med ditt ersättningsanspråk och kvitton till oss.

  • Ange även ålder och inköpspris för de skadade föremålen.
  • Antalet timmar om ni har utfört eget saneringsarbete i samband med skadan

Om jag saknar försäkring för det som har skadats?

Skicka in ditt ersättningsanspråk tillsammans med kvitton till oss.

  • Ange även ålder och inköpspris för de skadade föremålen.
  • Antalet timmar om ni har utfört eget saneringsarbete i samband med skadan

Varje enskild skada

Rätt till ersättning utreds för varje specifikt fall. En förutsättning för att ersättning ska komma i fråga, enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) Länk till annan webbplats., är att kravställaren är fastighetsägare eller likställs med fastighetsägare i nämnd lag.

Gästrike Vatten har som mål att utreda och handlägga skadekrav inom tre till åtta månader efter det att ersättningsanspråket har kommit till oss.

Har du frågor?

Skadeanmälan till VA-bolag (huvudman)
Gunnar Ferngren, Skadeståndshandläggare, Gästrike Vatten, telefon 026-17 51 34 eller e-post skada@gastrikevatten.se

Relaterat innehåll