Gästrike Vatten

Använd vattnet smart

Ta en snabbdusch istället för en lång dusch. Stäng av kranen när du borstar tänderna. Samla vatten i regntunnor för att vattna. Tvätta bilen i en biltvätt som återanvänder vattnet. Lev ditt liv som vanligt - men tänk dig för hur du använder vattnet. Varenda droppe räknas!

Det finns inget behov av att bunkra vatten, det skulle tvärtom öka vattenförbrukningen.

flicka badar fötterna i balja.

Så här använder du vattnet smart:

Många använder redan sitt vatten smart. Det tackar vi för!

 • Fyll disk- och tvättmaskiner helt innan du kör dem. Använd vattensnåla program
 • Diska inte under rinnande vatten. Använd diskproppen eller en balja
 • Ta en snabbdusch istället för en lång
 • Stäng av duschen när du masserar in schampo och balsam i håret
 • Duscha istället för att bada
 • Stäng av kranen när du borstar tänderna. Använd gärna en tandborstmugg
 • Ställ en kanna med vatten i kylskåpet så har du kallt vatten redo, istället för att spola i kranen tills det blir kallt. Spola dock ur vattnet som stått still i kranen Det kan man samla upp för att till exempel vattna växter med
 • Skala inte potatis under rinnande vatten
 • Tvätta bilen i en biltvätt som återanvänder tvättvattnet, fråga på biltvätten. Tvätta inte bilen så ofta, och inte hemma på gatan
 • Spola toaletten med snålspolning
 • Laga läckor, exempelvis en droppande kran eller en rinnande toalett. Även små läckor förbrukar mycket vatten
 • Fundera om du verkligen behöver fylla din pool med dricksvatten, kan du fylla den med till exempel sjövatten istället? Eller fyll poolen endast en gång, och håll vattnet rent med hjälp av en reningspump och klor så kan du bada i samma vatten länge
 • Samla regnvatten i tunnor eller damm för att vattna i trädgården
 • Du som använder vatten på jobbet: diskutera hur ni kan använda vattnet smart på arbetsplatsen

Hur mycket kan jag spara?

 • 6 liter vatten rinner det ut varje minut! Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag.
 • Diska och tvätta med fulla maskiner. Diskmaskinen drar tio liter per disk och tvättmaskinen behöver 50 liter för varje tvätt.
 • 60 liter sparar du om du duschar fem minuter kortare och stänger av vattnet medan du tvålar in dig.
 • 55 liter per dygn går det åt om du har en droppande kran, det blir mer än 100 badkar per år.
 • Vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.

Fyll din pool med sjövatten

Exempel på hur mycket vatten vi använder i vanliga fall

I genomsnitt använder varje person i Sverige 140 liter vatten per dygn.

 • 10 liter för dryck och mat
 • 30 liter för toalettspolning
 • 15 liter för disk
 • 15 liter för tvätt
 • 60 liter för personlig hygien
 • 10 liter för övrig användning

Så får du en fin trädgård och sparar på vattnet samtidigt

 • Om något i trädgården behöver vattnas: vattna tidig morgon, på kvällen eller nattetid och undvik att vattna när det är som varmast.
 • Vattna med kanna.
 • Placera krukor med känsliga växter på skuggiga platser under soliga dagar.
 • Spara regnvattnet i tunna och använd det för bevattning.
 • De flesta växter föredrar kalkfattigt regnvatten före kranvatten.
 • Använd täckodling. Det hjälper till att minska markens vattenavdunstning.
 • Anlägg inte nya gräsmattor och plantera inte nya häckar under våren och sommaren. Gör det hellre på hösten, det vill säga i september och framåt.

Hjälp till att använda dricksvattnet smartare i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar kommuner.

Spelar det verkligen någon roll om jag sparar några liter vatten när jag borstar tänderna?

– Ja, det betyder mycket. Nu spelar varje droppe roll, 6 liter vatten rinner det ut varje minut! Om vi alla hjälps åt tillsammans och om alla sparar sex liter per dag så blir det några procent av den totala förbrukningen i varje kommun. Det gör skillnad!

Hur mycket vatten sparar jag på att ändra mina vanor?

 • 6 liter vatten rinner det ut varje minut! Det sparar du genom att stänga av kranen när du borstar tänderna
 • Diska och tvätta med fulla maskiner. Diskmaskinen drar tio liter per disk och tvättmaskinen behöver 50 liter för varje tvätt
 • Duscha kort och stäng av vattnet medan du tvålar in dig (en dusch på tre minuter motsvarar 36 liter och du kan spara 60 liter per dusch)
 • 55 liter per dygn går det åt om du har en droppande kran, det blir mer än 100 badkar per år
 • Vattna inte gräsmattor eller planteringar (en vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter)

Hur länge ska jag spara vatten?

– Det är alltid bra att vara vattensmart eftersom dricksvatten är en resurs som vi behöver vara rädda o. Undvik onödig vattenförbrukning så länge värmeböljan håller i sig.

Hur mycket skulle det behöva regna för att nivån ska återställas till normal?

– Det skulle behöva regna eller snöa motsvarande två års-nederbörder på hösten och vintern för att återställa grundvattennivåerna.

Har vi ont om grundvatten?

– Under 2018 orsakade den varma och torra sommaren stora problem för vattenförsörjningen i flera av våra kommuner inom Gästrike Vatten. Vattenförbrukningen steg mycket över det normala och vi tvingades införa restriktioner vad gällde vattenanvändningen.
Vi bevakar grundvattennivåerna i våra magasin löpande. Normalt sker en påfyllning av grundvatten i dessa magasin först vid snösmältningen under senvinter-vår. Läs om aktuellt vattenläge i våra kommuner här »

Kan jag fortsätta dricka kranvatten?

– Ja, dricksvattnet i kranarna är bra och du kan fortsätta använda det som vanligt.

Kommer vattnet att ta slut helt?

– Om vi alla hjälps åt nu att spara vatten genom att använda det smart så är vår bedömning att vattnet inte kommer att ta slut. Däremot så avgör kommande månaders nederbörd och vattenförbrukning om vi hamnar i ett läge som kan andra åtgärder.

Vad gör Gästrike Vatten för att förbättra situationen?

– För att få en stabil tillgång till vatten så krävs ett långsiktigt arbete. Gästrike Vatten arbetar intensivt på flera olika sätt för att med teknik öka mängden grundvatten. Bland annat så har vi sedan många år haft fokus på att utreda vilka vattenresurser som finns tillgängliga. De senaste fem åren har vi investerat cirka 2 – 5 miljoner kronor per år på att följa upp och utreda de vattentäkter som nyttjas idag och vilka alternativ och kompletterande vattenförekomster som finns och som skulle kunna användas som vattentäkt för att få en robust vattenförsörjning. Vi gör även utredningar av områden där det finns förutsättningar för infiltration av ytvatten för att förstärka grundvattenbildningen. Vi arbetar aktivt med att förbygga läckande ledningar och förnyelse av ledningsnätet. Läs mer om våra åtgärder här »​

Varför har ni inte gjort något tidigare?

– Gästrike Vatten arbetar intensivt på flera olika sätt för att med teknik öka mängden grundvatten. Vi är medvetna om att det varit låga nivåer fler år tidigare. 2012, 2014, 2017, 2018 och 2019 sparade vi vatten i Gävle till exempel. Bland annat har vi byggt en avancerad filteranläggning som hjälper oss att öka mängden grundvatten. Läs mer om den här »​

Får jag fylla min pool?

– Börja med att fundera på om du verkligen behöver fylla din pool eller om du kan fylla den med något annat än dricksvatten. Så länge det inte finns någon restriktion för vattenanvändningen, bevattningsförbud, så får du fylla din pool. Men är det restriktioner och bevattningsförbud så får du inte fylla din pool.
Om du har fyllt din pool tidigare så är ett tips att hålla vattnet rent med hjälp av en reningspump och klor istället för att tömma och fylla poolen flera gånger. Ett annat alternativ är att åka till någon av kommunernas simhallar, badsjöar, utomhusbad eller till havet. Hjälps vi alla åt att spara på vattnet kanske vi kan undvika ännu lägre grundvattennivåer.

Beror problemen vattenförsörjningen på läckor i ledningssystemet?

– Alla ledningssystem läcker tyvärr lite, men svårigheterna vi har nu beror främst på att våra system inte är dimensionerade för att kunna leverera så mycket vatten som används i och med den mycket höga förbrukningen. Vi letar kontinuerligt efter läckor och lagar dem. Vi arbetar också kontinuerligt med ledningsförnyelse. Misstänker du en vattenläcka så hör av dig till oss via telefon 020-37 93 00 eller e-post info@gastrikevatten.se

Relaterat innehåll

""

Avgifta vårt avlopp!

Våra reningsverk kan inte ta hand om läkemedel och kemikalier. De hamnar istället i närliggande hav, sjöar och vattendrag, där de påverkar miljö och djur.