Meny

Tidigare lägesbilder per kommunUppdaterad lägesbild 2017-10-24
 

Gävle kommun: grönt läge förutom Hedesunda.
Hedesunda: Grundvattennivåerna är fortfarande väldigt låga. Hjälp till genom att fortsätta använda vattnet smart!
Furuvik: Furuvik får dricksvatten från Älvkarleby, där det är grönt läge.
Hofors: grönt läge
Ockelbo: Grundvattennivån är fortfarande mycket låg. Nulägesbedömningen är att alla orter är påverkade. Vi utreder och övervakar nivåerna och blir det någon förändring så talar vi om det.
Till dess ska du fortsätta att spara vatten!
Älvkarleby: Grönt läge
Östhammar: Gult läge. Grundvattennivåerna är låga men stabila. Vi uppmanar till sparsamhet.


  
Lägesbild 2017-10-16 - 2017-10-24

Gävle kommun: 
grönt läge förutom Hedesunda.
Hedesunda: Grundvattennivåerna är fortfarande väldigt låga. Hjälp till genom att fortsätta använda vattnet smart!
Furuvik: Furuvik får dricksvatten från Älvkarleby, där det är gult läge. Vi uppmanar till sparsamhet! 

Hofors: grönt läge 

Ockelbo: Grundvattennivån är fortfarande mycket låg. Nulägesbedömningen är att alla orter är påverkade. Vi utreder och övervakar nivåerna och blir det någon förändring så talar vi om det. Till dess ska du fortsätta att spara vatten! 

Älvkarleby: 
Grundvattennivån är fortfarande låg och vi behöver använda vattnet smart. Vi övervakar nivåerna
extra nu och blir det någon förändring så talar vi om det. Till dess ska du fortsätta att spara vatten! 

Östhammar: Bevattningsförbud gäller i hela Östhammars kommun. Grundvattennivåerna är fortfarande väldigt låga och situationen är ansträngd. Alla behöver hjälpas åt att spara på vattnet! 
 

Lägesbild 2017-10-09 - 2017-10-15
Gävle:

Grönt läge i Gävle kommun förutom Hedesunda.
Hedesunda: Grundvattennivåerna är fortfarande väldigt låga. Hjälp till genom att fortsätta använda vattnet smart!
Furuvik: Furuvik får dricksvatten från Älvkarleby, där det är gult läge. Vi uppmanar till sparsamhet!

Hofors:
Grönt läge.

Ockelbo:
Grundvattennivån är fortfarande mycket låg och alla orter är påverkade. Vi utreder och övervakar nivåerna extra nu och blir det någon förändring så talar vi om det. Till dess ska du fortsätta att spara vatten!

Älvkarleby:
Fortfarande låg grundvattennivå. Alla brunnar används för att fördela vårt vattenuttag. Grundvattennivån är fortfarande låg och vi övervakar nivåerna extra noga. Blir det någon förändring så talar vi om det. Till dess ska du fortsätta att spara vatten!

Östhammar:
Bevattningsförbud i hela Östhammars kommun sedan den 20 juni. Vi ser ingen förändring av grundvattennivåerna, de är fortfarande väldigt låga och situationen är ansträngd. Alla behöver hjälpas åt att spara på vattnet! De låga nivåerna beror på att det inte har regnat eller snöat tillräckligt under de gånga åren för att grundvattenmagasinen i marken ska fyllas på ordentligt. 
Det kommunala dricksvattnet ska i första hand användas till mat, dryck och hygien. Genom att följa bevattningsförbudet hjälper du till att spara på grundvattnet så att det räcker till sjukhus, förskolor, äldreboenden och vardagslivet hemma. Läs mer om bevattningsförbudet här » 
Läs mer om vad vi gör i Östhammar nu här »Lägesbild 2017-10-02 - 2017-10-08
Gävle:

Grönt läge i Gävle kommun förutom Hedesunda.
Hedesunda: Grundvattennivåerna är fortfarande väldigt låga. Hjälp till genom att fortsätta använda vattnet smart!
Furuvik: Furuvik får dricksvatten från Älvkarleby, där det är gult läge. Vi uppmanar till sparsamhet!

Hofors:
Grönt läge.

Ockelbo:
Grundvattennivån är fortfarande mycket låg och alla orter är påverkade. Vi utreder och övervakar nivåerna extra nu och blir det någon förändring så talar vi om det. Till dess ska du fortsätta att spara vatten!

Älvkarleby:
Fortfarande låg grundvattennivå. Alla brunnar används för att fördela vårt vattenuttag. Grundvattennivån är fortfarande låg och vi övervakar nivåerna extra noga. Blir det någon förändring så talar vi om det. Till dess ska du fortsätta att spara vatten!

Östhammar:
Bevattningsförbud i hela Östhammars kommun sedan den 20 juni. Vi ser ingen förändring av grundvattennivåerna, de är fortfarande väldigt låga och situationen är ansträngd. Alla behöver hjälpas åt att spara på vattnet! De låga nivåerna beror på att det inte har regnat eller snöat tillräckligt under de gånga åren för att grundvattenmagasinen i marken ska fyllas på ordentligt. 
Det kommunala dricksvattnet ska i första hand användas till mat, dryck och hygien. Genom att följa bevattningsförbudet hjälper du till att spara på grundvattnet så att det räcker till sjukhus, förskolor, äldreboenden och vardagslivet hemma. Läs mer om bevattningsförbudet här » 
Läs mer om vad vi gör i Östhammar nu här »


Lägesbild 2017-09-25 - 2017-10-01
Gävle:

Grönt läge i Gävle kommun förutom Hedesunda.
Hedesunda: Grundvattennivåerna är fortfarande väldigt låga. Hjälp till genom att fortsätta använda vattnet smart!
Furuvik: Furuvik får dricksvatten från Älvkarleby, där det är gult läge. Vi uppmanar till sparsamhet!

Hofors:
Grönt läge.

Ockelbo:
Grundvattennivån är fortfarande mycket låg och alla orter är påverkade. Vi utreder och övervakar nivåerna extra nu och blir det någon förändring så talar vi om det. Till dess ska du fortsätta att spara vatten!

Älvkarleby:
Fortfarande låg grundvattennivå. Alla brunnar används för att fördela vårt vattenuttag. Grundvattennivån är fortfarande låg och vi övervakar nivåerna extra noga. Blir det någon förändring så talar vi om det. Till dess ska du fortsätta att spara vatten!

Östhammar:
Bevattningsförbud i hela Östhammars kommun sedan den 20 juni. Vi ser ingen förändring av grundvattennivåerna, de är fortfarande väldigt låga och situationen är ansträngd. Alla behöver hjälpas åt att spara på vattnet! De låga nivåerna beror på att det inte har regnat eller snöat tillräckligt under de gånga åren för att grundvattenmagasinen i marken ska fyllas på ordentligt. 
Det kommunala dricksvattnet ska i första hand användas till mat, dryck och hygien. Genom att följa bevattningsförbudet hjälper du till att spara på grundvattnet så att det räcker till sjukhus, förskolor, äldreboenden och vardagslivet hemma. Läs mer om bevattningsförbudet här » 
Läs mer om vad vi gör i Östhammar nu här »

Lägesbild 2017-09-11 - 2017-09-17
Gävle:
Gävle och Valbo:
 Filteranläggningen som vattnar Gävle-Valboåsen med renat ytvatten från Gavleån påverkar grundvattennivån positivt och vi går nu från gult till grönt läge. Läs mer om anläggningen här »
Hamrånge och Axmar: Vi ser att nivåerna börjar hämta sig och därför återgår vi till grönt läge.
Hedesunda: Grundvattennivåerna är fortfarande väldigt låga. Hjälp till genom att fortsätta använda vattnet smart!
Furuvik: Furuvik får dricksvatten från Älvkarleby, där det är gult läge. Vi uppmanar till sparsamhet!

Hofors:
Vi bedömer att risken är mycket liten på grund av att det främst är ytvatten som vi gör dricksvatten av.

Ockelbo:
Grundvattennivån är fortfarande mycket låg. Nulägesbedömningen är att alla orter är påverkade. Vi utreder och övervakar nivåerna extra nu och blir det någon förändring så talar vi om det. Till dess ska du fortsätta att spara vatten!

Älvkarleby:
Fortfarande låg grundvattennivå. Provsvaren efter branden är godkända. Nu kan vi använda alla brunnar igen och därmed fördela vårt vattenuttag. Grundvattennivån är fortfarande låg och vi behöver fortfarande använda vattnet smart. Det var när ett växthus brann i vattenskyddsområdet i Älvkarleby i vintras som det fanns en föroreningsrisk, vi har tagit extra prover som nu visar att det inte finns någon förorening i vattentäkten.
Vi övervakar nivåerna extra nu och blir det någon förändring så talar vi om det. Till dess ska du fortsätta att spara vatten!

Östhammar:
Bevattningsförbud i hela Östhammars kommun från den 20 juni. Grundvattennivåerna är fortfarande väldigt låga och situationen är ansträngd. Alla behöver hjälpas åt att spara på vattnet nu! De låga nivåerna beror på att det inte har regnat eller snöat tillräckligt under de gånga åren för att grundvattenmagasinen i marken ska fyllas på ordentligt. 
Det kommunala dricksvattnet ska i första hand användas till mat, dryck och hygien. Genom att följa bevattningsförbudet hjälper du till att spara på grundvattnet så att det räcker till sjukhus, förskolor, äldreboenden och vardagslivet hemma. Läs mer om bevattningsförbudet här » 
Läs mer om vad vi gör i Östhammar nu här »
Lägesbild 2017-09-18 - 2017-09-24
Gävle:
Gävle och Valbo:
 Filteranläggningen som vattnar Gävle-Valboåsen med renat ytvatten från Gavleån påverkar grundvattennivån positivt och vi går nu från gult till grönt läge. Läs mer om anläggningen här »
Hamrånge och Axmar: Vi ser att nivåerna börjar hämta sig och därför återgår vi till grönt läge.
Hedesunda: Grundvattennivåerna är fortfarande väldigt låga. Hjälp till genom att fortsätta använda vattnet smart!
Furuvik: Furuvik får dricksvatten från Älvkarleby, där det är gult läge. Vi uppmanar till sparsamhet!

Hofors:
Vi bedömer att risken är mycket liten på grund av att det främst är ytvatten som vi gör dricksvatten av.

Ockelbo:
Grundvattennivån är fortfarande mycket låg. Nulägesbedömningen är att alla orter är påverkade. Vi utreder och övervakar nivåerna extra nu och blir det någon förändring så talar vi om det. Till dess ska du fortsätta att spara vatten!

Älvkarleby:
Fortfarande låg grundvattennivå. Provsvaren efter branden är godkända. Nu kan vi använda alla brunnar igen och därmed fördela vårt vattenuttag. Grundvattennivån är fortfarande låg och vi behöver fortfarande använda vattnet smart. Det var när ett växthus brann i vattenskyddsområdet i Älvkarleby i vintras som det fanns en föroreningsrisk, vi har tagit extra prover som nu visar att det inte finns någon förorening i vattentäkten.
Vi övervakar nivåerna extra nu och blir det någon förändring så talar vi om det. Till dess ska du fortsätta att spara vatten!

Östhammar:
Bevattningsförbud i hela Östhammars kommun från den 20 juni. Grundvattennivåerna är fortfarande väldigt låga och situationen är ansträngd. Alla behöver hjälpas åt att spara på vattnet nu! De låga nivåerna beror på att det inte har regnat eller snöat tillräckligt under de gånga åren för att grundvattenmagasinen i marken ska fyllas på ordentligt. 
Det kommunala dricksvattnet ska i första hand användas till mat, dryck och hygien. Genom att följa bevattningsförbudet hjälper du till att spara på grundvattnet så att det räcker till sjukhus, förskolor, äldreboenden och vardagslivet hemma. Läs mer om bevattningsförbudet här » 
Läs mer om vad vi gör i Östhammar nu här »

Lägesbild 2017-09-11 - 2017-09-17
Gävle:
Gävle och Valbo:
 Filteranläggningen som vattnar Gävle-Valboåsen med renat ytvatten från Gavleån påverkar grundvattennivån positivt och vi går nu från gult till grönt läge. Läs mer om anläggningen här »
Hamrånge och Axmar: Vi ser att nivåerna börjar hämta sig och därför återgår vi till grönt läge.
Hedesunda: Grundvattennivåerna är fortfarande väldigt låga. Hjälp till genom att fortsätta använda vattnet smart!
Furuvik: Furuvik får dricksvatten från Älvkarleby, där det är gult läge. Vi uppmanar till sparsamhet!

Hofors:
Vi bedömer att risken är mycket liten på grund av att det främst är ytvatten som vi gör dricksvatten av.

Ockelbo:
Grundvattennivån är fortfarande mycket låg. Nulägesbedömningen är att alla orter är påverkade. Vi utreder och övervakar nivåerna extra nu och blir det någon förändring så talar vi om det. Till dess ska du fortsätta att spara vatten!

Älvkarleby:
Fortfarande låg grundvattennivå. Provsvaren efter branden är godkända. Nu kan vi använda alla brunnar igen och därmed fördela vårt vattenuttag. Grundvattennivån är fortfarande låg och vi behöver fortfarande använda vattnet smart. Det var när ett växthus brann i vattenskyddsområdet i Älvkarleby i vintras som det fanns en föroreningsrisk, vi har tagit extra prover som nu visar att det inte finns någon förorening i vattentäkten.
Vi övervakar nivåerna extra nu och blir det någon förändring så talar vi om det. Till dess ska du fortsätta att spara vatten!

Östhammar:
Bevattningsförbud i hela Östhammars kommun från den 20 juni. Grundvattennivåerna är fortfarande väldigt låga och situationen är ansträngd. Alla behöver hjälpas åt att spara på vattnet nu! De låga nivåerna beror på att det inte har regnat eller snöat tillräckligt under de gånga åren för att grundvattenmagasinen i marken ska fyllas på ordentligt. 
Det kommunala dricksvattnet ska i första hand användas till mat, dryck och hygien. Genom att följa bevattningsförbudet hjälper du till att spara på grundvattnet så att det räcker till sjukhus, förskolor, äldreboenden och vardagslivet hemma. Läs mer om bevattningsförbudet här » 
Läs mer om vad vi gör i Östhammar nu här »

Lägesbild 2017-09-04 - 2017-09-10
Gävle:

Vi har fortfarande låga grundvattennivåer i Gävle kommun. I Gävle så hjälper vår filteranläggning som vattnar Gävle-Valboåsen med renat ytvatten från Gavleån oss att få en stabilare grundvattennivå.
I Hedesunda, Totra och Axmar är grundvattennivåerna sjunkande. Kommande månaders nederbörd och vattenförbrukning avgör om vi hamnar i ett läge som kan kräva restriktioner för vattenanvändning. Hjälp till genom att fortsätta använda vattnet smart!  

Hofors:
Vi bedömer att risken är mycket liten på grund av att det främst är ytvatten som vi gör dricksvatten av.

Ockelbo:
Grundvattennivån är fortfarande mycket låg. Nulägesbedömningen är att alla orter är påverkade. Vi utreder och övervakar nivåerna extra nu och blir det någon förändring så talar vi om det. Till dess ska du fortsätta att spara vatten!

Älvkarleby: 
Fortfarande låg grundvattennivå. Provsvaren efter branden är godkända. Nu kan vi använda alla brunnar igen och därmed fördela vårt vattenuttag. Grundvattennivån är fortfarande låg och vi behöver fortfarande använda vattnet smart. Det var när ett växthus brann i vattenskyddsområdet i Älvkarleby i vintras som det fanns en föroreningsrisk, vi har tagit extra prover som nu visar att det inte finns någon förorening i vattentäkten.
Vi övervakar nivåerna extra nu och blir det någon förändring så talar vi om det. Till dess ska du fortsätta använda vattnet smart!

Östhammar:
Bevattningsförbud i hela Östhammars kommun från den 20 juni. Grundvattennivåerna är fortfarande väldigt låga och situationen är ansträngd. Alla behöver hjälpas åt att spara på vattnet nu! De låga nivåerna beror på att det inte har regnat eller snöat tillräckligt under de gånga åren för att grundvattenmagasinen i marken ska fyllas på ordentligt. 
Det kommunala dricksvattnet ska i första hand användas till mat, dryck och hygien. Genom att följa bevattningsförbudet hjälper du till att spara på grundvattnet så att det räcker till sjukhus, förskolor, äldreboenden och vardagslivet hemma.

Lägesbild 2017-08-28 - 2017-09-03
Gävle:
Vi har fortfarande låga grundvattennivåer i Gävle kommun. I Gävle så hjälper vår filteranläggning som vattnar Gävle-Valboåsen med renat ytvatten från Gavleån oss att få en stabilare grundvattennivå.
I Hedesunda, Totra och Axmar är grundvattennivåerna sjunkande. Kommande månaders nederbörd och vattenförbrukning avgör om vi hamnar i ett läge som kan kräva restriktioner för vattenanvändning. Hjälp till genom att fortsätta använda vattnet smart!  

Hofors:
Vi bedömer att risken är mycket liten på grund av att det främst är ytvatten som vi gör dricksvatten av.

Ockelbo:
Grundvattennivån är fortfarande mycket låg. Nulägesbedömningen är att alla orter är påverkade. Vi utreder och övervakar nivåerna extra nu och blir det någon förändring så talar vi om det. Till dess ska du fortsätta att spara vatten!

Älvkarleby: 
Fortfarande låg grundvattennivå. Provsvaren efter branden är godkända. Nu kan vi använda alla brunnar igen och därmed fördela vårt vattenuttag. Grundvattennivån är fortfarande låg och vi behöver fortfarande använda vattnet smart. Det var när ett växthus brann i vattenskyddsområdet i Älvkarleby i vintras som det fanns en föroreningsrisk, vi har tagit extra prover som nu visar att det inte finns någon förorening i vattentäkten.
Vi övervakar nivåerna extra nu och blir det någon förändring så talar vi om det. Till dess ska du fortsätta använda vattnet smart!

Östhammar:
Bevattningsförbud i hela Östhammars kommun från den 20 juni. Grundvattennivåerna är fortfarande väldigt låga och situationen är ansträngd. Alla behöver hjälpas åt att spara på vattnet nu! De låga nivåerna beror på att det inte har regnat eller snöat tillräckligt under de gånga åren för att grundvattenmagasinen i marken ska fyllas på ordentligt. 
Det kommunala dricksvattnet ska i första hand användas till mat, dryck och hygien. Genom att följa bevattningsförbudet hjälper du till att spara på grundvattnet så att det räcker till sjukhus, förskolor, äldreboenden och vardagslivet hemma.

Lägesbild 2017-08-21 - 2017-08-27
Gävle:
Vi har fortfarande låga grundvattennivåer i Gävle kommun. I Gävle så hjälper vår filteranläggning som vattnar Gävle-Valboåsen med renat ytvatten från Gavleån oss att få en stabilare grundvattennivå.
I Hedesunda, Totra och Axmar är grundvattennivåerna sjunkande. Kommande månaders nederbörd och vattenförbrukning avgör om vi hamnar i ett läge som kan kräva restriktioner för vattenanvändning. Hjälp till genom att fortsätta använda vattnet smart!  

Hofors:
Vi bedömer att risken är mycket liten på grund av att det främst är ytvatten som vi gör dricksvatten av.

Ockelbo:
Grundvattennivån är fortfarande mycket låg. Nulägesbedömningen är att alla orter är påverkade. Vi utreder och övervakar nivåerna extra nu och blir det någon förändring så talar vi om det. Till dess ska du fortsätta att spara vatten!

Älvkarleby: 
Fortfarande låg grundvattennivå. Provsvaren efter branden är godkända. Nu kan vi använda alla brunnar igen och därmed fördela vårt vattenuttag. Grundvattennivån är fortfarande låg och vi behöver fortfarande använda vattnet smart. Det var när ett växthus brann i vattenskyddsområdet i Älvkarleby i vintras som det fanns en föroreningsrisk, vi har tagit extra prover som nu visar att det inte finns någon förorening i vattentäkten.
Vi övervakar nivåerna extra nu och blir det någon förändring så talar vi om det. Till dess ska du fortsätta använda vattnet smart!

Östhammar:
Bevattningsförbud i hela Östhammars kommun från den 20 juni. Grundvattennivåerna är fortfarande väldigt låga och situationen är ansträngd. Alla behöver hjälpas åt att spara på vattnet nu! De låga nivåerna beror på att det inte har regnat eller snöat tillräckligt under de gånga åren för att grundvattenmagasinen i marken ska fyllas på ordentligt. 
Det kommunala dricksvattnet ska i första hand användas till mat, dryck och hygien. Genom att följa bevattningsförbudet hjälper du till att spara på grundvattnet så att det räcker till sjukhus, förskolor, äldreboenden och vardagslivet hemma.

Lägesbild 2017-08-14 - 2017-08-20
Gävle:
Vi har fortfarande låga grundvattennivåer i Gävle kommun. I Gävle så hjälper vår filteranläggning som vattnar Gävle-Valboåsen med renat ytvatten från Gavleån oss att få en stabilare grundvattennivå.
I Hedesunda, Totra och Axmar är grundvattennivåerna sjunkande. Kommande månaders nederbörd och vattenförbrukning avgör om vi hamnar i ett läge som kan kräva restriktioner för vattenanvändning. Hjälp till genom att fortsätta använda vattnet smart!  

Hofors:
Vi bedömer att risken är mycket liten på grund av att det främst är ytvatten som vi gör dricksvatten av.

Ockelbo:
Grundvattennivån är fortfarande mycket låg. Nulägesbedömningen är att alla orter är påverkade. Vi utreder och övervakar nivåerna extra nu och blir det någon förändring så talar vi om det. Till dess ska du fortsätta att spara vatten!

Älvkarleby: 
Fortfarande låg grundvattennivå. Provsvaren efter branden är godkända. Nu kan vi använda alla brunnar igen och därmed fördela vårt vattenuttag. Grundvattennivån är fortfarande låg och vi behöver fortfarande använda vattnet smart. Det var när ett växthus brann i vattenskyddsområdet i Älvkarleby i vintras som det fanns en föroreningsrisk, vi har tagit extra prover som nu visar att det inte finns någon förorening i vattentäkten.
Vi övervakar nivåerna extra nu och blir det någon förändring så talar vi om det. Till dess ska du fortsätta använda vattnet smart!

Östhammar:
Bevattningsförbud i hela Östhammars kommun från den 20 juni. Grundvattennivåerna är fortfarande väldigt låga och situationen är ansträngd. Alla behöver hjälpas åt att spara på vattnet nu! De låga nivåerna beror på att det inte har regnat eller snöat tillräckligt under de gånga åren för att grundvattenmagasinen i marken ska fyllas på ordentligt. 
Det kommunala dricksvattnet ska i första hand användas till mat, dryck och hygien. Genom att följa bevattningsförbudet hjälper du till att spara på grundvattnet så att det räcker till sjukhus, förskolor, äldreboenden och vardagslivet hemma.

Lägesbild 2017-08-07 - 2017-08-13
Gävle:
Vi har fortfarande låga grundvattennivåer i Gävle kommun. I Gävle så hjälper vår filteranläggning som vattnar Gävle-Valboåsen med renat ytvatten från Gavleån oss att få en stabilare grundvattennivå.
I Hedesunda, Totra och Axmar är grundvattennivåerna sjunkande. Kommande månaders nederbörd och vattenförbrukning avgör om vi hamnar i ett läge som kan kräva restriktioner för vattenanvändning. Hjälp till genom att fortsätta använda vattnet smart!  

Hofors:
Vi bedömer att risken är mycket liten på grund av att det främst är ytvatten som vi gör dricksvatten av.

Ockelbo:
Grundvattennivån är fortfarande mycket låg. Nulägesbedömningen är att alla orter är påverkade. Vi utreder och övervakar nivåerna extra nu och blir det någon förändring så talar vi om det. Till dess ska du fortsätta att spara vatten!

Älvkarleby: 
Fortfarande låg grundvattennivå. Provsvaren efter branden är godkända. Nu kan vi använda alla brunnar igen och därmed fördela vårt vattenuttag. Grundvattennivån är fortfarande låg och vi behöver fortfarande använda vattnet smart. Det var när ett växthus brann i vattenskyddsområdet i Älvkarleby i vintras som det fanns en föroreningsrisk, vi har tagit extra prover som nu visar att det inte finns någon förorening i vattentäkten.
Vi övervakar nivåerna extra nu och blir det någon förändring så talar vi om det. Till dess ska du fortsätta använda vattnet smart!

Östhammar:
Bevattningsförbud i hela Östhammars kommun från den 20 juni. Grundvattennivåerna är fortfarande väldigt låga och situationen är ansträngd. Alla behöver hjälpas åt att spara på vattnet nu! De låga nivåerna beror på att det inte har regnat eller snöat tillräckligt under de gånga åren för att grundvattenmagasinen i marken ska fyllas på ordentligt. 
Det kommunala dricksvattnet ska i första hand användas till mat, dryck och hygien. Genom att följa bevattningsförbudet hjälper du till att spara på grundvattnet så att det räcker till sjukhus, förskolor, äldreboenden och vardagslivet hemma.

Lägesbild 2017-07-31 - 2017-08-06
Gävle:
Vi har fortfarande låga grundvattennivåer i Gävle kommun. I Gävle så hjälper vår filteranläggning som vattnar Gävle-Valboåsen med renat ytvatten från Gavleån oss att få en stabilare grundvattennivå.
I Hedesunda, Totra och Axmar är grundvattennivåerna sjunkande. Kommande månaders nederbörd och vattenförbrukning avgör om vi hamnar i ett läge som kan kräva restriktioner för vattenanvändning. Hjälp till genom att fortsätta använda vattnet smart!  

Hofors:
Vi bedömer att risken är mycket liten på grund av att det främst är ytvatten som vi gör dricksvatten av.

Ockelbo:
Grundvattennivån är fortfarande mycket låg. Nulägesbedömningen är att alla orter är påverkade. Vi utreder och övervakar nivåerna extra nu och blir det någon förändring så talar vi om det. Till dess ska du fortsätta att spara vatten!

Älvkarleby: 
Fortfarande låg grundvattennivå. Provsvaren efter branden är godkända. Nu kan vi använda alla brunnar igen och därmed fördela vårt vattenuttag. Grundvattennivån är fortfarande låg och vi behöver fortfarande använda vattnet smart. Det var när ett växthus brann i vattenskyddsområdet i Älvkarleby i vintras som det fanns en föroreningsrisk, vi har tagit extra prover som nu visar att det inte finns någon förorening i vattentäkten.
Vi övervakar nivåerna extra nu och blir det någon förändring så talar vi om det. Till dess ska du fortsätta använda vattnet smart!

Östhammar:
Bevattningsförbud i hela Östhammars kommun från den 20 juni. Grundvattennivåerna är fortfarande väldigt låga och situationen är ansträngd. Alla behöver hjälpas åt att spara på vattnet nu! De låga nivåerna beror på att det inte har regnat eller snöat tillräckligt under de gånga åren för att grundvattenmagasinen i marken ska fyllas på ordentligt. 
Det kommunala dricksvattnet ska i första hand användas till mat, dryck och hygien. Genom att följa bevattningsförbudet hjälper du till att spara på grundvattnet så att det räcker till sjukhus, förskolor, äldreboenden och vardagslivet hemma.

Lägesbild 2017-07-24 - 2017-07-30
Gävle:
Vi har fortfarande låga grundvattennivåer i Gävle kommun. I Gävle så hjälper vår filteranläggning som vattnar Gävle-Valboåsen med renat ytvatten från Gavleån oss att få en stabilare grundvattennivå.
I Hedesunda, Totra och Axmar är grundvattennivåerna sjunkande. Kommande månaders nederbörd och vattenförbrukning avgör om vi hamnar i ett läge som kan kräva restriktioner för vattenanvändning. Hjälp till genom att fortsätta använda vattnet smart!  

Hofors:
Vi bedömer att risken är mycket liten på grund av att det främst är ytvatten som vi gör dricksvatten av.

Ockelbo:
Grundvattennivån är fortfarande mycket låg. Nulägesbedömningen är att alla orter är påverkade. Vi utreder och övervakar nivåerna extra nu och blir det någon förändring så talar vi om det. Till dess ska du fortsätta att spara vatten!

Älvkarleby: 
Fortfarande låg grundvattennivå. Provsvaren efter branden är godkända. Nu kan vi använda alla brunnar igen och därmed fördela vårt vattenuttag. Grundvattennivån är fortfarande låg och vi behöver fortfarande använda vattnet smart. Det var när ett växthus brann i vattenskyddsområdet i Älvkarleby i vintras som det fanns en föroreningsrisk, vi har tagit extra prover som nu visar att det inte finns någon förorening i vattentäkten.
Vi övervakar nivåerna extra nu och blir det någon förändring så talar vi om det. Till dess ska du fortsätta använda vattnet smart!

Östhammar:
Bevattningsförbud i hela Östhammars kommun från den 20 juni. Grundvattennivåerna är fortfarande väldigt låga och situationen är ansträngd. Alla behöver hjälpas åt att spara på vattnet nu! De låga nivåerna beror på att det inte har regnat eller snöat tillräckligt under de gånga åren för att grundvattenmagasinen i marken ska fyllas på ordentligt. 
Det kommunala dricksvattnet ska i första hand användas till mat, dryck och hygien. Genom att följa bevattningsförbudet hjälper du till att spara på grundvattnet så att det räcker till sjukhus, förskolor, äldreboenden och vardagslivet hemma.


Lägesbild 2017-07-17​ - 2017-07-23
Gävle:
Vi har fortfarande låga grundvattennivåer i Gävle kommun. I Gävle så hjälper vår filteranläggning som vattnar Gävle-Valboåsen med renat ytvatten från Gavleån oss att få en stabilare grundvattennivå.
I Hedesunda, Totra och Axmar är grundvattennivåerna sjunkande. Kommande månaders nederbörd och vattenförbrukning avgör om vi hamnar i ett läge som kan kräva restriktioner för vattenanvändning. Hjälp till genom att fortsätta använda vattnet smart!  

Hofors:
Vi bedömer att risken är mycket liten på grund av att det främst är ytvatten som vi gör dricksvatten av.

Ockelbo:
Grundvattennivån är fortfarande mycket låg. Nulägesbedömningen är att alla orter är påverkade. Vi utreder och övervakar nivåerna extra nu och blir det någon förändring så talar vi om det. Till dess ska du fortsätta att spara vatten!

Älvkarleby: 
Fortfarande låg grundvattennivå. Provsvaren efter branden är godkända. Nu kan vi använda alla brunnar igen och därmed fördela vårt vattenuttag. Grundvattennivån är fortfarande låg och vi behöver fortfarande använda vattnet smart. Det var när ett växthus brann i vattenskyddsområdet i Älvkarleby i vintras som det fanns en föroreningsrisk, vi har tagit extra prover som nu visar att det inte finns någon förorening i vattentäkten.
Vi övervakar nivåerna extra nu och blir det någon förändring så talar vi om det. Till dess ska du fortsätta använda vattnet smart!

Östhammar:
Bevattningsförbud i hela Östhammars kommun från den 20 juni. Grundvattennivåerna är fortfarande väldigt låga och situationen är ansträngd. Alla behöver hjälpas åt att spara på vattnet nu! De låga nivåerna beror på att det inte har regnat eller snöat tillräckligt under de gånga åren för att grundvattenmagasinen i marken ska fyllas på ordentligt. 
Det kommunala dricksvattnet ska i första hand användas till mat, dryck och hygien. Genom att följa bevattningsförbudet hjälper du till att spara på grundvattnet så att det räcker till sjukhus, förskolor, äldreboenden och vardagslivet hemma.


Lägesbild 2017-07-10​ - 2017-07-16
Gävle:
Vi har fortfarande låga grundvattennivåer i Gävle kommun. I Gävle så hjälper vår filteranläggning som vattnar Gävle-Valboåsen med renat ytvatten från Gavleån oss att få en stabilare grundvattennivå.
I Hedesunda, Totra och Axmar är grundvattennivåerna sjunkande. Kommande månaders nederbörd och vattenförbrukning avgör om vi hamnar i ett läge som kan kräva restriktioner för vattenanvändning. Hjälp till genom att fortsätta använda vattnet smart!  

Hofors:
Vi bedömer att risken är mycket liten på grund av att det främst är ytvatten som vi gör dricksvatten av.

Ockelbo:
Grundvattennivån är fortfarande mycket låg. Nulägesbedömningen är att alla orter är påverkade. Vi utreder och övervakar nivåerna extra nu och blir det någon förändring så talar vi om det. Till dess ska du fortsätta att spara vatten!

Älvkarleby: 
Fortfarande låg grundvattennivå. Provsvaren efter branden är godkända. Nu kan vi använda alla brunnar igen och därmed fördela vårt vattenuttag. Grundvattennivån är fortfarande låg och vi behöver fortfarande använda vattnet smart. Det var när ett växthus brann i vattenskyddsområdet i Älvkarleby i vintras som det fanns en föroreningsrisk, vi har tagit extra prover som nu visar att det inte finns någon förorening i vattentäkten.
Vi övervakar nivåerna extra nu och blir det någon förändring så talar vi om det. Till dess ska du fortsätta använda vattnet smart!

Östhammar:
Bevattningsförbud i hela Östhammars kommun från den 20 juni. Grundvattennivåerna är fortfarande väldigt låga och situationen är ansträngd. Alla behöver hjälpas åt att spara på vattnet nu! De låga nivåerna beror på att det inte har regnat eller snöat tillräckligt under de gånga åren för att grundvattenmagasinen i marken ska fyllas på ordentligt. 
Det kommunala dricksvattnet ska i första hand användas till mat, dryck och hygien. Genom att följa bevattningsförbudet hjälper du till att spara på grundvattnet så att det räcker till sjukhus, förskolor, äldreboenden och vardagslivet hemma.


Lägesbild 2017-07-03​ - 2017-07-09
Gävle:

Vi har fortfarande låga grundvattennivåer i Gävle kommun. I Gävle så hjälper vår filteranläggning som vattnar Gävle-Valboåsen med renat ytvatten från Gavleån oss att få en stabilare grundvattennivå.
I Hedesunda, Totra och Axmar är grundvattennivåerna sjunkande. Kommande månaders nederbörd och vattenförbrukning avgör om vi hamnar i ett läge som kan kräva restriktioner för vattenanvändning. Hjälp till genom att fortsätta använda vattnet smart!  

Hofors:
Vi bedömer att risken är mycket liten på grund av att det främst är ytvatten som vi gör dricksvatten av.

Ockelbo:
Grundvattennivån är fortfarande mycket låg. Nulägesbedömningen är att alla orter är påverkade. Vi utreder och övervakar nivåerna extra nu och blir det någon förändring så talar vi om det. Till dess ska du fortsätta att spara vatten!

Älvkarleby: Fortfarande låg grundvattennivå. Provsvaren efter branden är godkända. Nu kan vi använda alla brunnar igen och därmed fördela vårt vattenuttag. Grundvattennivån är fortfarande låg och vi behöver fortfarande använda vattnet smart. Det var när ett växthus brann i vattenskyddsområdet i Älvkarleby i vintras som det fanns en föroreningsrisk, vi har tagit extra prover som nu visar att det inte finns någon förorening i vattentäkten.
Vi övervakar nivåerna extra nu och blir det någon förändring så talar vi om det. Till dess ska du fortsätta använda vattnet smart!

Östhammar:
Bevattningsförbud i hela Östhammars kommun från den 20 juni. Grundvattennivåerna är fortfarande väldigt låga och situationen är ansträngd. Alla behöver hjälpas åt att spara på vattnet nu! De låga nivåerna beror på att det inte har regnat eller snöat tillräckligt under de gånga åren för att grundvattenmagasinen i marken ska fyllas på ordentligt. 
Det kommunala dricksvattnet ska i första hand användas till mat, dryck och hygien. Genom att följa bevattningsförbudet hjälper du till att spara på grundvattnet så att det räcker till sjukhus, förskolor, äldreboenden och vardagslivet hemma.


Lägesbild 2017-06-26​ - 2017-07-02
Gävle:

Vi har fortfarande låga grundvattennivåer i Gävle kommun. I Gävle så hjälper vår filteranläggning som vattnar Gävle-Valboåsen med renat ytvatten från Gavleån oss att få en stabilare grundvattennivå.
I Hedesunda, Totra och Axmar är grundvattennivåerna sjunkande. Kommande månaders nederbörd och vattenförbrukning avgör om vi hamnar i ett läge som kan kräva restriktioner för vattenanvändning. Hjälp till genom att fortsätta använda vattnet smart!  

Hofors:
Vi bedömer att risken är mycket liten på grund av att det främst är ytvatten som vi gör dricksvatten av.

Ockelbo:
Grundvattennivån är fortfarande mycket låg. Nulägesbedömningen är att alla orter är påverkade. Vi utreder och övervakar nivåerna extra nu och blir det någon förändring så talar vi om det. Till dess ska du fortsätta att spara vatten!

Älvkarleby:
Fortfarande låg grundvattennivå. Vi inväntar fortfarande provresultat från branden i vattenskyddsområdet tidigare i våras/vintras. Är provsvaren godkända så kan vi nyttja samtliga brunnar i vattentäkterna i Sand och Kronsågen, vilket gör att vi får tillgång till mer vatten. Vi övervakar nivåerna extra nu och blir det någon förändring så talar vi om det. Till dess ska du fortsätta använda vattnet smart!

Östhammar:
Bevattningsförbud i hela Östhammars kommun från den 20 juni. Grundvattennivåerna är fortfarande väldigt låga och situationen är ansträngd. Alla behöver hjälpas åt att spara på vattnet nu! De låga nivåerna beror på att det inte har regnat eller snöat tillräckligt under de gånga åren för att grundvattenmagasinen i marken ska fyllas på ordentligt. 
Det kommunala dricksvattnet ska i första hand användas till mat, dryck och hygien. Genom att följa bevattningsförbudet hjälper du till att spara på grundvattnet så att det räcker till sjukhus, förskolor, äldreboenden och vardagslivet hemma.


Lägesbild 2017-06-21​ - 2017-06-25
Gävle:
Vi har fortfarande låga grundvattennivåer i Gävle kommun. I Gävle så hjälper vår filteranläggning som vattnar Gävle-Valboåsen med renat ytvatten från Gavleån oss att få en stabilare grundvattennivå.

I Hedesunda, Totra och Axmar är grundvattennivåerna sjunkande. Kommande månaders nederbörd och vattenförbrukning avgör om vi hamnar i ett läge som kan kräva restriktioner för vattenanvändning. Hjälp till genom att fortsätta använda vattnet smart!  

Hofors:
Vi bedömer att risken är mycket liten på grund av att det främst är ytvatten som vi gör dricksvatten av.

Ockelbo:
Grundvattennivån är fortfarande mycket låg. Nulägesbedömningen är att alla orter är påverkade. Vi utreder och övervakar nivåerna extra nu och blir det någon förändring så talar vi om det. Till dess ska du fortsätta att spara vatten!

Älvkarleby:
Fortfarande låg grundvattennivå. Vi inväntar fortfarande provresultat från branden i vattenskyddsområdet tidigare i våras/vintras. Är provsvaren godkända så kan vi nyttja samtliga brunnar i vattentäkterna i Sand och Kronsågen, vilket gör att vi får tillgång till mer vatten. Vi övervakar nivåerna extra nu och blir det någon förändring så talar vi om det. Till dess ska du fortsätta använda vattnet smart!

Östhammar:
Bevattningsförbud i hela Östhammars kommun från den 20 juni. Grundvattennivåerna är fortfarande väldigt låga och situationen är ansträngd. Alla behöver hjälpas åt att spara på vattnet nu! De låga nivåerna beror på att det inte har regnat eller snöat tillräckligt under de gånga åren för att grundvattenmagasinen i marken ska fyllas på ordentligt. 
Det kommunala dricksvattnet ska i första hand användas till mat, dryck och hygien. Genom att följa bevattningsförbudet hjälper du till att spara på grundvattnet så att det räcker till sjukhus, förskolor, äldreboenden och vardagslivet hemma.

 

Tidigare karta och lägesbild, gällde för perioden 2017-04-18 - 2017-06-20..

Lägesbild 2017-06-07​ - 2017-06-20
Gävle: Vi har fortfarande låga grundvattennivåer i Gävle kommun. I Gävle så hjälper vår filteranläggning som vattnar Gävle-Valboåsen med renat ytvatten från Gavleån oss att få en stabilare grundvattennivå.
Läs mer om anläggningen här »
I Hedesunda, Totra och Axmar är grundvattennivåerna sjunkande. Kommande månaders nederbörd och vattenförbrukning avgör om vi hamnar i ett läge som kan kräva restriktioner för vattenanvändning. Hjälp till genom att fortsätta använda vattnet smart!  
 
Hofors: Vi bedömer att risken är mycket liten på grund av att det främst är ytvatten som vi gör dricksvatten av.
 
Ockelbo: Grundvattennivån är fortfarande mycket låg. Nulägesbedömningen är att alla orter är påverkade. Vi utreder och övervakar nivåerna extra nu och blir det någon förändring så talar vi om det. Till dess ska du fortsätta att spara vatten!
 
Älvkarleby: Fortfarande låg grundvattennivå. Vi inväntar provresultat från branden i vattenskyddsområdet tidigare i våras/vintras. Är provsvaren godkända så kan vi nyttja samtliga brunnar i vattentäkterna i Sand och Kronsågen, vilket gör att vi får tillgång till mer vatten. Vi övervakar nivåerna extra nu och blir det någon förändring så talar vi om det. Till dess ska du fortsätta använda vattnet smart!
 
Östhammar: Grundvattennivåerna fortsätter att sjunka. Vi bedömer att risken är stor att vi hamnar i ett läge som kan kräva restriktioner för vattenanvändning. Vi övervakar nivåerna extra nu och blir det någon förändring så talar vi om det. Hjälp till genom att spara vatten redan nu! Läs mer om vad vi gör i Östhammar nu här »​


Lägesbild 2017-04-18 - 2017-06-07
Gävle
: Kommande månads nederbörd och vattenförbrukning avgör om vi hamnar i ett läge som kan kräva bevattningsförbud och vattenransonering. Med din hjälp att använda vattnet smart och den filteranläggning som vattnar Gävle-Valboåsen med renat ytvatten från Gavleån ser vi att vi kan klara sommaren. Läs mer om anläggningen här »​

Hofors: Vi bedömer att risken är mycket liten pga att det främst är ytvatten som vi gör dricksvatten av.

Ockelbo: Vi bedömer att risken är stor att vi hamnar i ett läge som kan kräva bevattningsförbud. Nulägesbedömningen är att ett möjligt förbud kan påverka alla orter. Vi utreder och övervakar nivåerna extra nu och blir det någon förändring så talar vi om det. Till dess ska du fortsätta att använda vattnet smart! 

Älvkarleby: Vi bedömer att det finns en viss risk. Främst beror det på föroreningsrisk för vattentäkten i Sand efter branden i växthus. Detta försvårar vår möjlighet att nyttja samtliga brunnar i vattentäkterna i Sand och Kronsågen. Provtagning av vattenkvaliteten efter branden pågår. Vi övervakar nivåerna extra nu och blir det någon förändring så talar vi om det. Till dess ska du fortsätta att använda vattnet smart! 

Östhammar: Vi bedömer att risken är stor att vi hamnar i ett läge som kan kräva bevattningsförbud. Vi övervakar nivåerna extra nu och blir det någon förändring så talar vi om det. Till dess ska du fortsätta att använda vattnet smart!

 
Sidan skapad 2017-06-12 11:28:31
Senast ändrad 2019-09-18 11:25:55