Meny
Pressmeddelande - 2012-11-27

Tema utbildning: Riskhantering och dricksvattenhygien 

Dag: torsdag 29 november kl 11.30 - 12.15 
Plats: Duvbackens reningsverk på Brynäs, Gävle 
 
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och det är viktigt att all hantering och kontakt sker medvetet och kompetent. Som ett led i vårt säkerhetsarbete satsar Gästrike Vatten under 2012 på utbildningsinsatser för all personal samt de konsulter och entreprenörer vi anlitar. Från 1 januari 2013 blir det dessutom ett krav att alla som arbetar i våra anläggningar har elevant utbildning. 

Välkommen till en intervju och frågestund med både kursledare och deltagare kring innehållet och betydelsen av dessa utbildningar. 
 

Frågeställningar som tas upp i utbildningen 

  • Lagstiftning för dricksvattenproduktion 
  • Hygienkrav för arbete i VA-anläggningar 
  • Rutiner för säker dricksvattenproduktion 
  • Risker i samband med markarbeten 
  • Vattentäkters sårbarhet 
  • Att minimera föroreningsrisker 
 
För mer information kontakta 
Camilla Larsson, Information Gästrike Vatten, 026-17 51 08 
Malin Delin, Dricksvattenstrateg Gästrike Vatten, 026-17 51 19 
Sidan skapad 2013-12-30 14:08:03
Senast ändrad 2013-12-30 00:00:00