Gästrike Vatten

Höjd brukningsavgift i Östhammar kommun

Den 14 juni 2022 beslutade Östhammars kommunfullmäktige att brukningsavgiften för kommunalt vatten och avlopp i Östhammar kommun höjs med 6 procent från den 1 januari 2023.

Brukningsavgiften är den avgift som du som kund betalar för vatten- och avloppstjänsterna i din kommun. Avgiften består av en fast och en rörlig del. Det du betalar i brukningsavgift används till att producera och distribuera dricksvatten, underhålla ledningsnäten och ta hand om och rena avloppsvatten samt dagvatten.

Därför höjer vi brukningsavgiften

Anledningen till höjningen innefattar bland annat fortsatt arbete för att möta ökade krav samt möjliggöra kunders behov. Höjningen beror även på ökade kostnader för material, elektronik, kemikalier, el och räntor.

Inga skattepengar och inget vinstintresse

Gästrike Vattens vattentjänster finansieras via avgifter. Som kund betalar du avgifterna för vatten - och avloppshanteringen i din kommun.

Vi tillämpar kommunal självkostnadsprincip som innebär att vi inte får ta ut högre avgifter än våra kostnader, vi kan inte heller föra över pengar mellan våra ägarkommuner. Avgiften varierar mellan de olika kommunerna och beslutas av respektives kommuns fullmäktige.

Det är förutsättningarna för VA-försörjningen i respektive kommun styr hur hög eller låg avgiften är. Varje kommun har olika förutsättningar, som till exempel antalet anslutna invånare, ledningslängd, antal vattenverk och dess storlek/kapacitet, ålder och skick på ledningsnät och infrastrukturens omfattning och behov. Ju fler som delar på kostnaderna desto billigare blir det.

Nedan kan du se hur mycket i kronor som höjningen innebär för dig

Exempel för ett typhus A:

För dig som bor i en villa, och har en årsförbrukning på 150 kubikmeter, ökar månadskostnaden med 64 kronor per månad inklusive moms.

Exempel för ett typhus B:

För ett flerbostadshus med 15 lägenheter och en årsförbrukning på 2000 kubikmeter ökar månadskostnaden med 31 kronor inklusive moms per lägenhet.

Fast del (per mätpunkt)


fast avgift för varje mätpunkt baserad på årsförbrukningen enligt nedan2022 Exklusive moms2022 Inklusive moms2023 Exklusive moms2023 Inklusive moms< 600 kbm/år5 0946 3685 5026 878> 600 kbm/år


 


20 65225 81522 30427 880


Rörlig del (Avgift per förbrukad m³)


Per tjänst , kr20222023
Exklusive momsInklusive momsExklusive momsInklusive momsen avgift per m3 VA, vatten och avlopp34,7643,4536,1545,19EllerV, vattenförsörjning13,9217,4014,4818,10S, spillvattenavlopp20,8426,0521,6727,09


Senast ändrad:

Taxa, regler och ansvar

Här finns våra kommuners avgifter och allmänna bestämmelser för vatten och avlopp.

Beräkna din anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångskostnad för att ansluta en fastighet till det kommunala VA-nätet.

Varje kommun har en egen nivå

Gästrike Vattens vattentjänster finansieras via avgifter. Som kund betalar du avgifterna för vatten- och avloppshanteringen i din kommun.

Till toppen