Gästrike Vatten

Bruknings­avgift i Östhammars kommun

Avgifterna gäller från 2023-01-01

Rörlig avgift

Den rörliga delen beror på hur många kubikmeter (m³) vatten du använder.

Rörlig avgift

Rörlig avgift

Exklusive moms

Inklusive moms

Rörlig avgift för vatten- och avlopp

36,15 kr/m³

45,19 kr/m³

Rörlig avgift för vatten

14,48kr/m³

18,100 kr/m³

Rörlig avgift för avlopp

21,67 kr/m³

27,09 kr/m³

En avgift per m² tomtyta och år för bortledning av dagvatten

0 kr

0 kr

En avgift per m² tomtyta och år vid behov av rening av dagvatten från fastigheten

0 kr

0 kr

Fast mätaravgift

Den fasta avgiften beror på hur stor din vattenförbrukning är.

Villor och fritidshus (småhus)

Exempel för ett typhus A:

För en villa med en årsförbrukning på 150 m3 är totalkostnaden cirka 1080 kronor per månad, drygt 9 öre per liter, inklusive moms.

fritidshus
villa

9 öre
per liter

Skriv tabellbeskrivning här

Fast avgift

Exklusive moms

Inklusive moms

Upp till 600 m3 i årsförbrukning, fast avgift för dricksvatten och spillvatten

5 502 kr per år

6 878 kr per år

Mer än 600 m3 i årsförbrukning, fast avgift för dricksvatten och spillvatten

20 304 kr per år

27 880 kr per år

Upp till 600 m

3

i årsförbrukning, fast avgift för endast dricksvatten

2 201 kr per år

2 751 kr per år

Mer än 600 m

3

i årsförbrukning, fast avgift för endast dricksvatten

8 922 kr per år

11 152 kr per år

Upp till 600 m

3

i årsförbrukning, fast avgift för endast spillvatten

3 300 kr per år

4 126 per år

Mer än 600 m

3

i årsförbrukning, fast avgift för endast spillvatten

11 843 kr per år

14 804 kr per år

Relaterat innehåll

""

Varje kommun har en egen nivå

Gästrike Vattens vattentjänster finansieras via avgifter. Som kund betalar du avgifterna för vatten- och avloppshanteringen i din kommun.

""

Beräkna din anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångskostnad för att ansluta en fastighet till det kommunala VA-nätet.

""

Taxa, regler och ansvar

Här finns våra kommuners avgifter och allmänna bestämmelser för vatten och avlopp.

Till toppen