Gästrike Vatten

Bruknings­avgift i Östhammars kommun

Avgifterna gäller från 2019-01-01

Rörlig avgift

Den rörliga delen beror på hur många kubikmeter (m³) vatten du använder.

Rörlig avgift

Rörlig avgift

Exklusive moms

Inklusive moms

Rörlig avgift för vatten- och avlopp

34,76 kr/m³

43,45 kr/m³

Rörlig avgift för vatten

13,01 kr/m³

17,40 kr/m³

Rörlig avgift för avlopp

20,86 kr/m³

26,05 kr/m³

En avgift per m² tomtyta och år för bortledning av dagvatten

0 kr

0 kr

En avgift per m² tomtyta och år vid behov av rening av dagvatten från fastigheten

0 kr

0 kr

Fast mätaravgift

Den fasta avgiften beror på hur stor din vattenförbrukning är.

Villor och fritidshus (småhus)

Exempel för ett typhus A:

För en villa med en årsförbrukning på 150 m3 är totalkostnaden cirka 1080 kronor per månad, drygt 8 öre per liter, inklusive moms.

fritidshus
villa

8 öre
per liter

Skriv tabellbeskrivning här

Fast avgift

Exklusive moms

Inklusive moms

Upp till 600 m3 i årsförbrukning, fast avgift för renvatten och spillvatten

5 094 kr per år

6 367,55 kr per år

Mer än 600 m3 i årsförbrukning, fast avgift för renvatten och spillvatten

20 651,88 kr per år

25 814,85 kr per år

Upp till 600 m

3

i årsförbrukning, fast avgift för endast renvatten

2 037,60 kr per år

2 547 kr per år

Mer än 600 m

3

i årsförbrukning, fast avgift för endast renvatten

8 260,75 kr per år

10 325,93 kr per år

Upp till 600 m

3

i årsförbrukning, fast avgift för endast spillvatten

3 056,40 kr per år

3 820,50 per år

Mer än 600 m

3

i årsförbrukning, fast avgift för endast spillvatten

10 965,6 kr per år

13 707 kr per år

Relaterat innehåll

""

Varje kommun har en egen nivå

Gästrike Vattens vattentjänster finansieras via avgifter. Som kund betalar du avgifterna för vatten- och avloppshanteringen i din kommun.

""

Beräkna din anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångskostnad för att ansluta en fastighet till det kommunala VA-nätet.

""

Taxa, regler och ansvar

Här finns våra kommuners avgifter och allmänna bestämmelser för vatten och avlopp.

Till toppen