Gästrike Vatten

Höjd brukningsavgift i Ockelbo kommun

Den 9 maj 2022 beslutade Ockelbos kommunfullmäktige att brukningsavgiften för kommunalt vatten och avlopp i Ockelbo kommun höjs med 1,5 procent från den 1 januari 2023.

Brukningsavgiften är den avgift som du som kund betalar för vatten- och avloppstjänsterna i din kommun. Avgiften består av en fast och en rörlig del. Det du betalar i brukningsavgift används till att producera och distribuera dricksvatten, underhålla ledningsnäten och ta hand om och rena avloppsvatten samt dagvatten.

Därför höjer vi brukningsavgiften

Anledningen till höjningen innefattar bland annat fortsatt arbete för att möta ökade krav samt möjliggöra kunders behov. Höjningen beror även på ökade kostnader för material, elektronik, kemikalier, el och räntor.

Inga skattepengar och inget vinstintresse

Gästrike Vattens vattentjänster finansieras via avgifter. Som kund betalar du avgifterna för vatten - och avloppshanteringen i din kommun.

Vi tillämpar kommunal självkostnadsprincip som innebär att vi inte får ta ut högre avgifter än våra kostnader, vi kan inte heller föra över pengar mellan våra ägarkommuner. Avgiften varierar mellan de olika kommunerna och beslutas av respektives kommuns fullmäktige.

Det är förutsättningarna för VA-försörjningen i respektive kommun styr hur hög eller låg avgiften är. Varje kommun har olika förutsättningar, som till exempel antalet anslutna invånare, ledningslängd, antal vattenverk och dess storlek/kapacitet, ålder och skick på ledningsnät och infrastrukturens omfattning och behov. Ju fler som delar på kostnaderna desto billigare blir det.

Nedan kan du se hur mycket i kronor som höjningen innebär för dig

Exempel för ett typhus A:

För dig som bor i en villa, och har en årsförbrukning på 150 kubikmeter, ökar månadskostnaden med 13 kronor per månad inklusive moms.

Exempel för ett typhus B:

För ett flerbostadshus med 15 lägenheter och en årsförbrukning på 2000 kubikmeter ökar månadskostnaden med 12 kronor inklusive moms per lägenhet.

Fast del (Mätaravgift)

Mätarkapacitet

Kostnad 2022

Kostnad 2022

fast avgift enligt 12.1 a)

Exklusive moms

Inklusive moms

Exklusive moms

Inklusive moms

1 x qn 2,5 (1 x 20 mm)

5424

6780

5532

6915


Rörlig del (Avgift per förbrukad m³)

Per tjänst , kr

Kostnad 2022

kostnad 2023


Exklusive moms

Inklusive moms

Exklusive moms

Inklusive moms

en avgift per levererat vatten per m3

24,40

30,50

24,52

30,65

Eller

V, vattenförsörjning

9,80

12,25

9,85

12,31

S, spillvattenavlopp

14,65

18,31

14,65

18,32

Fast del (Mätaravgift)

Mätarkapacitet

Kostnad 2022

Kostnad 2023

fast avgift enligt 12.1 a)

Exklusive moms

Inklusive moms

Exklusive moms

Inklusive moms

1 x qn 2,5 (1 x 20 mm)

15 738

19 673

16 053

20 066

2 x qn 2,5 (2 x 20 mm)

49 925

62 406

50 924

63 654

3 x qn 2,5 (3 x 20 mm)

97 978

122 473

99 938

124 922

4 x qn 2,5 (4 x 20 mm)

161 877

202 346

165 115

206 393

1 x qn 6 (1 x 25 mm)

106 500

133 125

108 630

135 788

2 x qn 6 (2 x 25 mm)

212 999

266 249

217 259

271 574

3 x qn 6 (3 x 25 mm)

332 277

415 346

338 923

423 653

4 x qn 6 (4 x 25 mm)

511 197

638 996

521 421

651 776

1 x qn 10 (1 x 40 mm)

212 999

266 249

217 259

271 574

2 x qn 10 (2 x 40 mm)

362 099

452 624

369 341

461 676

3 x qn 10 (3 x 40 mm)

702 898

878 623

716 956

896 195

4 x qn 10 (4 x 40 mm)

979 795

1 224 744

999 391

1 249 239

1 x qn 15 (1 x 50 mm)

672 790

840 988

686 246

857 807

2 x qn 15 (2 x 50 mm)

1 209 651

1 512 064

1 233 844

1 542 305

> 2 x Qn 15 (2 x 50 mm)

1 209 651

1 512 064

1 233 844

1 542 305

 

Rörlig del (Avgift per förbrukad m³)

Per tjänst , kr

2022

2023


Exklusive moms

Inklusive moms

Exklusive moms

Inklusive moms

en avgift per levererat vatten per m3

24,40

30,50

24,52

30,65

Eller

V, vattenförsörjning

9,80

12,25

9,85

12,31

S, spillvattenavlopp

14,65

18,31

14,65

18,32

Senast ändrad:

Taxa, regler och ansvar

Här finns våra kommuners avgifter och allmänna bestämmelser för vatten och avlopp.

Beräkna din anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångskostnad för att ansluta en fastighet till det kommunala VA-nätet.

Varje kommun har en egen nivå

Gästrike Vattens vattentjänster finansieras via avgifter. Som kund betalar du avgifterna för vatten- och avloppshanteringen i din kommun.

Till toppen