Gästrike Vatten

Höjd VA-taxa i Gävle, Ockelbo, Hofors och Östhammar från år 2023

Vatten och avloppsverksamheten är en verksamhet som finansieras via taxa och ska varken gå med vinst eller förlust. Taxan behöver därför anpassas efter aktuella förutsättningar.

Vatten och avloppsverksamheten finansieras via taxa och ska varken gå med vinst eller förlust. Taxan behöver därför anpassas efter aktuella förutsättningar.

För att spegla de ökade kostnaderna och därmed ett utökat intäktsbehov höjs brukningstaxan i kommunerna Gävle, Ockelbo, Hofors och Östhammar från 1 januari 2023. I och med ett mycket osäkert omvärldsläge tas enbart beslut för år 2023.

Anledningen till höjningen av VA-taxan är att kostnaderna på material och elektronik har ökat bland annat på grund av internationell komponent- respektive plastråvarubrist. I nuläget ser vi även aviseringar om ökade kostnader för bland annat utförande, kemikalier och el samt en ökad inflation.

Brukningstaxan höjs i Gävle med 5%, i Ockelbo med 1,5%, i Hofors med 5% och i Östhammar med 6%.

Till toppen