Gästrike Vatten

Höjd brukningsavgift i Hofors kommun

Den 23 augusti beslutade Hofors kommunfullmäktige att brukningsavgiften för kommunalt vatten och avlopp i Hofors kommun höjs med 5 procent från den 1 januari 2023.

Brukningsavgiften är den avgift som du som kund betalar för vatten- och avloppstjänsterna i din kommun. Avgiften består av en fast och en rörlig del. Det du betalar i brukningsavgift används till att producera och distribuera dricksvatten, underhålla ledningsnäten och ta hand om och rena avloppsvatten samt dagvatten.

Därför höjer vi brukningsavgiften

Brukningstaxan i Hofors kommun har under flera år legat på samma nivå. Anledningen till att vi höjer taxan beror främst på ökade kostnader på material, elektronik, kemikalier, el och räntor.

Inga skattepengar och inget vinstintresse

Gästrike Vattens vattentjänster finansieras via avgifter. Som kund betalar du avgifterna för vatten - och avloppshanteringen i din kommun.

Vi tillämpar kommunal självkostnadsprincip som innebär att vi inte får ta ut högre avgifter än våra kostnader, vi kan inte heller föra över pengar mellan våra ägarkommuner. Avgiften varierar mellan de olika kommunerna och beslutas av respektives kommuns fullmäktige.

Det är förutsättningarna för VA-försörjningen i respektive kommun styr hur hög eller låg avgiften är. Varje kommun har olika förutsättningar, som till exempel antalet anslutna invånare, ledningslängd, antal vattenverk och dess storlek/kapacitet, ålder och skick på ledningsnät och infrastrukturens omfattning och behov. Ju fler som delar på kostnaderna desto billigare blir det.

Nedan kan du se hur mycket i kronor som höjningen innebär för dig

Exempel för ett typhus A:

För dig som bor i en villa, och har en årsförbrukning på 150 kubikmeter, ökar månadskostnaden med 34 kronor per månad inklusive moms.

Exempel för ett typhus B:

För ett flerbostadshus med 15 lägenheter och en årsförbrukning på 2000 kubikmeter ökar månadskostnaden med 21 kronor inklusive moms per lägenhet.

Fast del (Mätaravgift)

Mätarkapacitet

Kostnad 2022

Kostnad 2023

fast avgift enligt 12.1 a)

Exklusive moms

Inklusive moms

Exklusive moms

Inklusive moms

1 x qn 2,5 (1 x 20 mm)

4 527 kr

5 659 kr

4 799 kr

5 999 kr


Rörlig del (Avgift per förbrukad m³)

Per tjänst , kr

Kostnad 2022

Kostnad 2023


Exklusive moms

Inklusive moms

Exklusive moms

Inklusive moms

en avgift per levererat vatten per m3

16,95

21,19

17,29

21,61

Eller

V, vattenförsörjning

6,78

8,49

6,92

8,65

S, spillvattenavlopp

10,17

12,71

10,37

12,96

Fast del (Mätaravgift)

Mätarkapacitet

Övriga fastigheter, kr 2022

Övriga fastigheter, kr 2023

fast avgift enligt 12.1 a)

Exklusive moms

Inklusive moms

Exklusive moms

Inklusive moms

1 x qn 2,5 (1 x 20 mm)

13 581kr

16 976 kr

14 396 kr

17 995 kr

2 x qn 2,5 (2 x 20 mm)

40 140 kr

50 175 kr

42 548 kr

53 186 kr

3 x qn 2,5 (3 x 20 mm)

81 037 kr

101 296 kr

85 899 kr

107 374 kr

4 x qn 2,5 (4 x 20 mm)

133 887 kr

167 359 kr

141 920 kr

177 400 kr

1 x qn 6 (1 x 25 mm)

88 085 kr

110 106 kr

93 370 kr

116 713 kr

2 x qn 6 (2 x 25 mm)

176 168 kr

220 210 kr

186 738 kr

233 423 kr

3 x qn 6 (3 x 25 mm)

274 821 kr

343 526 kr

291 310 kr

364 138 kr

4 x qn 6 (4 x 25 mm)

422 804 kr

528 505 kr

448 172 kr

560 215 kr

1 x qn 10 (1 x 40 mm)

176 168 kr

220 210 kr

186 738 kr

233 423 kr

2 x qn 10 (2 x 40 mm)

299 487 kr

374 359 kr

317 456 kr

396 820 kr

3 x qn 10 (3 x 40 mm)

581 356 kr

726 695 kr

616 237 kr

770 297 kr

4 x qn 10 (4 x 40 mm)

810 375 kr

1 012 969 kr

858 998 kr

1 073 747 kr

1 x qn 15 (1 x 50 mm)

556 454 kr

695 568 kr

589 841 kr

737 302 kr

2 x qn 15 (2 x 50 mm)

1 000 485 kr

1 250 606 kr

1 060 514 kr

1 325 643 kr

> 2 x Qn 15 (2 x 50 mm)

1 000 485 kr

1 250 606 kr

1 060 514 kr

1 325 643 kr

 

Rörlig del (Avgift per förbrukad m³)

Per tjänst , kr

Kostnad 2022

Kostnad 2023


Exklusive moms

Inklusive moms

Exklusive moms

Inklusive moms

en avgift per levererat vatten per m3

16,95

21,19

17,29

21,61

Eller

V, vattenförsörjning

6,78

8,49

6,92

8,65

S, spillvattenavlopp

10,17

12,71

10,37

12,96

Senast ändrad:

Taxa, regler och ansvar

Här finns våra kommuners avgifter och allmänna bestämmelser för vatten och avlopp.

Beräkna din anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångskostnad för att ansluta en fastighet till det kommunala VA-nätet.

Varje kommun har en egen nivå

Gästrike Vattens vattentjänster finansieras via avgifter. Som kund betalar du avgifterna för vatten- och avloppshanteringen i din kommun.

Till toppen