Gästrike Vatten

Höjd brukningsavgift i Gävle kommun

Den 20 juni 2022 beslutade Gävles kommunfullmäktige att brukningsavgiften för kommunalt vatten och avlopp i Gävle kommun höjs med 5 procent från den 1 januari 2023.

Brukningsavgiften är den avgift som du som kund betalar för vatten- och avloppstjänsterna i din kommun. Avgiften består av en fast och en rörlig del. Det du betalar i brukningsavgift används till att producera och distribuera dricksvatten, underhålla ledningsnäten och ta hand om och rena avloppsvatten samt dagvatten.

Därför höjer vi brukningsavgiften

Anledningen till höjningen av brukningsavgiften innefattar bland annat ett omfattande arbete för att möta ökade krav, kunders behov och kommunens tillväxt. Fler anledningar är behovet av utbyggnad och klimatanpassning av VA-nätet, byggnation av nytt reningsverk och vattenverk samt ökade kostnader för material, elektronik, kemikalier, el och räntor.

Inga skattepengar och inget vinstintresse

Gästrike Vattens vattentjänster finansieras via avgifter. Som kund betalar du avgifterna för vatten - och avloppshanteringen i din kommun.

Vi tillämpar kommunal självkostnadsprincip som innebär att vi inte får ta ut högre avgifter än våra kostnader, vi kan inte heller föra över pengar mellan våra ägarkommuner. Avgiften varierar mellan de olika kommunerna och beslutas av respektives kommuns fullmäktige.

Det är förutsättningarna för VA-försörjningen i respektive kommun styr hur hög eller låg avgiften är. Varje kommun har olika förutsättningar, som till exempel antalet anslutna invånare, ledningslängd, antal vattenverk och dess storlek/kapacitet, ålder och skick på ledningsnät och infrastrukturens omfattning och behov. Ju fler som delar på kostnaderna desto billigare blir det.

Nedan kan du se hur mycket i kronor som höjningen innebär för dig

Exempel för ett typhus A:

För dig som bor i en villa, och har en årsförbrukning på 150 kubikmeter, ökar månadskostnaden med 31 kronor per månad inklusive moms.

Exempel för ett typhus B:

För ett flerbostadshus med 15 lägenheter och en årsförbrukning på 2000 kubikmeter ökar månadskostnaden med 18 kronor inklusive moms per lägenhet.

Fast del (Mätaravgift)

Mätarkapacitet

Kostnad 2022

Kostnad 2023

fast avgift enligt 12.1 a)

Exklusive moms

Inklusive moms

Exklusive moms

Inklusive moms

1 x qn 2,5 (1 x 20 mm)

3 648

4 560

3 903

4 879


Rörlig del (Avgift per förbrukad m³)

Per tjänst , kr

Kostnad 2022

Kostnad 2023


Exklusive moms

Inklusive moms

Exklusive moms

Inklusive moms

en avgift per levererat vatten per m3

12,25

15,31

12,50

15,62

Eller

V, vattenförsörjning

4,90

6,13

5,00

6,25

S, spillvattenavlopp

7,35

9,19

7,50

9,38

Fast del (Mätaravgift)


MätarkapacitetKostnad 2022Kostnad 2023


Exklusive momsInklusive momsExklusive momsInklusive moms1 x qn 2,5 (1 x 20 mm)10 94413 68011 71014 6382 x qn 2,5 (2 x 20 mm)30 40438 00532 53240 7283 x qn 2,5 (3 x 20 mm)73 64092 05078 79598 4944 x qn 2,5 (4 x 20 mm)121 667152 084130 184162 7301 x qn 6 (1 x 25 mm)80 045100 05785 648107 602 x qn 6 (2 x 25 mm)160 090200 113171 296214 1203 x qn 6 (3 x 25 mm)249 740312 175267 222334 0284 x qn 6 (4 x 25 mm)384 217480 271411 112513 8901 x qn 10 (1 x 40 mm)160 090200 113171 296214 1202 x qn 10 (2 x 40 mm)272 154340 192291 205364 0063 x qn 10 (3 x 40 mm)528 298660 373565 279706 5994 x qn 10 (4 x 40 mm)736 416920 520787 965984 9561 x qn 15 (1 x 50 mm)505 670632 087541 067676 3342 x qn 15 (2 x 50 mm)909 1761 136 470972 8181 216 023> 2 x Qn 15 (2 x 50 mm)909 1761 136 470972 8181 216 023


 

Rörlig del (Avgift per förbrukad m³)


Per tjänst , krKostnad 2022Kostnad 2023
Exklusive momsInklusive momsExklusive momsInklusive momsen avgift per levererat vatten per m312,2515,3112,5015,62EllerV, vattenförsörjning4,906,135,006,25S, spillvattenavlopp7,359,197,509,38

 

Senast ändrad:

Taxa, regler och ansvar

Här finns våra kommuners avgifter och allmänna bestämmelser för vatten och avlopp.

Beräkna din anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångskostnad för att ansluta en fastighet till det kommunala VA-nätet.

Varje kommun har en egen nivå

Gästrike Vattens vattentjänster finansieras via avgifter. Som kund betalar du avgifterna för vatten- och avloppshanteringen i din kommun.

Till toppen