Gästrike Vatten

Bruknings­avgift i Gävle kommun

Avgifterna gäller från 2021-01-01

Rörlig avgift

Den rörliga delen beror på hur många kubikmeter (m³) vatten du använder.

Rörlig avgift

Rörlig avgift

Exklusive moms

Inklusive moms

Rörlig avgift för vatten- och avlopp

10,95 kr/m³

13,69 kr/m³

Rörlig avgift för vatten

4,38 kr/m³

5,48 kr/m³

Rörlig avgift för avlopp

6,57 kr/m³

8,21 kr/m³

En avgift per m² tomtyta och år för bortledning av dagvatten

0 kr

0 kr

En avgift per m² tomtyta och år vid behov av rening av dagvatten från fastigheten

0 kr

0 kr

Fast mätaravgift

Den fasta mätaravgiften beror på hur stor vattenmätare du har och om din fastighet klassas som småhus eller övrig fastighet i fastighetstaxeringen.

Exempel för ett typhus A:

För en villa med en årsförbrukning på 150 m3 är totalkostnaden cirka 499 kronor per månad, drygt 4 öre per liter, inklusive moms.

fritidshus
villa

4 öre
per liter

Fast mätaravgift småhus

Fast mätaravgift småhus

Exklusive moms

Inklusive moms

Fast mätaravgift för vatten och avlopp med mätare qn 2,5 (20 mm)

3 145 kr per år

3 931 kr per år

Fast mätaravgift för bara vatten med mätare qn 2,5 (20 mm)

1 258 kr per år

1 573 kr per år

Fast mätaravgift för bara avlopp

1 887 kr per år

2 359 kr per år

Exempel för ett typhus B:

För ett flerbostadshus med 15 lägenheter, en årsförbrukning på 2 000 m3 och två parallellkopplade mätare qn 2,5 är kostnaden drygt 3 öre per liter, exklusive moms.

flerfamiljshus
industri

3 öre
per liter

Fast mätaravgift för vatten och avlopp övriga fastigheter

Fast mätaravgift för vatten och avlopp övriga fastigheter

Exklusive moms

Inklusive moms

1 x qn 2,5 (1 x 20 mm)

9 434 kr per år

11 793 kr per år

2 x qn 2,5 (2 x 20mm)

26 210 kr per år

32 763 kr per år

3 x qn 2,5 (3 x 20 mm)

63 483 kr per år

79 354 kr per år

4 x qn 2,5 (4 x 20 mm)

104 886 kr per år

131 108 kr per år

1 x qn 6 (1 x 25 mm)

69 004 kr per år

86 255 kr per år

2 x qn 6 (2 x 25 mm)

138 009 kr per år

172 511 kr per år

3 x qn 6 (3 x 25 mm)

215 293 kr per år

269 116 kr per år

4 x qn 6 (4 x 25 mm)

331 221 kr per år

414 026 kr per år

1 x qn 10 (1 x 40 mm)

138 009 kr per år

172 511 kr per år

2 x qn 10 (2 x 40 mm)

234 615 kr per år

293 269 kr per år

3 x qn 10 (3 x 40 mm)

455 430 kr per år

569 288 kr per år

4 x qn 10 (4 x 40 mm)

634 841 kr per år

793 551 kr per år

1 x qn 15 (1 x 50 mm)

435 922 kr per år

544 903 kr per år

2 x qn 15 (2 x 50 mm)

783 772 kr per år

979 715 kr per år

En del fastigheter är anslutna endast till vatten eller endast till avlopp. Då gäller dessa mätaravgifter.

Fast mätaravgift för endast vatten övriga fastigheter

Fast mätaravgift för endast vatten övriga fastigheter

Exklusive moms

Inklusive moms

1 x qn 2,5 (1 x 20 mm)

3 774 kr per år

4 718 kr per år

2 x qn 2,5 (2 x 20mm)

10 484 kr per år

13 105 kr per år

3 x qn 2,5 (3 x 20 mm)

25 393 kr per år

31 741 kr per år

4 x qn 2,5 (4 x 20 mm)

41 954 kr per år

52 443 kr per år

1 x qn 6 (1 x 25 mm)

27 602 kr per år

34 503 kr per år

2 x qn 6 (2 x 25 mm)

55 204 kr per år

69 005 kr per år

3 x qn 6 (3 x 25 mm)

86 117 kr per år

107 646 kr per år

4 x qn 6 (4 x 25 mm)

132 488 kr per år

165 610 kr per år

1 x qn 10 (1 x 40 mm)

55 204 kr per år

69 005 kr per år

2 x qn 10 (2 x 40 mm)

93 846 kr per år

117 308 kr per år

3 x qn 10 (3 x 40 mm)

182 171kr per år

227 714 kr per år

4 x qn 10 (4 x 40 mm)

253 936 kr per år

317 420 kr per år

1 x qn 15 (1 x 50 mm)

174 369 kr per år

217 961 kr per år

2 x qn 15 (2 x 50 mm)

313 509 kr per år

391 886 kr per år

Fast mätaravgift för endast avlopp övriga fastigheter

Fast mätaravgift för endast avlopp övriga fastigheter

Exklusive moms

Inklusive moms

1 x qn 2,5 (1 x 20 mm)

5 660 kr per år

7 075 kr per år

2 x qn 2,5 (2 x 20mm)

15 726 kr per år

19 658 kr per år

3 x qn 2,5 (3 x 20 mm)

38 091 kr per år

47 614 kr per år

4 x qn 2,5 (4 x 20 mm)

62 931 kr per år

78 664 kr per år

1 x qn 6 (1 x 25 mm)

41 402 kr per år

51 753 kr per år

2 x qn 6 (2 x 25 mm)

82 806 kr per år

103 508 kr per år

3 x qn 6 (3 x 25 mm)

129 176 kr per år

161 470 kr per år

4 x qn 6 (4 x 25 mm)

198 733 kr per år

248 416 kr per år

1 x qn 10 (1 x 40 mm)

82 806 kr per år

103 508 kr per år

2 x qn 10 (2 x 40 mm)

140 769 kr per år

175 961 kr per år

3 x qn 10 (3 x 40 mm)

273 258 kr per år

341 573 kr per år

4 x qn 10 (4 x 40 mm)

380 905 kr per år

476 131 kr per år

1 x qn 15 (1 x 50 mm)

261 554 kr per år

326 943 kr per år

2 x qn 15 (2 x 50 mm)

470 265 kr per år

587 831 kr per år

Relaterat innehåll

""

Varje kommun har en egen nivå

Gästrike Vattens vattentjänster finansieras via avgifter. Som kund betalar du avgifterna för vatten- och avloppshanteringen i din kommun.

""

Beräkna din anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångskostnad för att ansluta en fastighet till det kommunala VA-nätet.

""

Taxa, regler och ansvar

Här finns våra kommuners avgifter och allmänna bestämmelser för vatten och avlopp.