Meny

Taxa, regler och ansvar

VA-taxa 

Avgifter enligt VA-taxan för varje kommun ska betalas av alla som är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet eller av den som ska ansluta. Avgiftsnivåerna beslutats i respektive kommuns fullmäktige och redovisas i separat taxebilaga

VA-taxa Gävle
VA-taxa Hofors
VA-taxa Ockelbo
VA-taxa Älvkarleby
VA-taxa Östhammar

Taxebilaga med priser 2020

Taxebilaga Gävle
Taxebilaga Hofors
Taxebilaga Ockelbo
Taxebilaga Älvkarleby
Östhammar - se VA-taxa

Taxebilaga med priser 2019

Taxebilaga Gävle


Lagen om allmänna vattentjänster
Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) syftar till att säkerställa vattenförsörjning och avlopp med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön.

Lagen om allmänna vattentjänster

Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp
De allmänna bestämmelserna för brukande av allmän vatten- och avloppsanläggning (ABVA 2009) reglerar förhållandet mellan dig som VA-abonnent inom din kommuns verksamhetsområde och huvudmannen för respektive kommun. Alla kommuner inom Gästrike Vatten har samma regler och står gemensamt bakom ABVA.
I ABVA hittar du information om vad som gäller för användning av våra våra vatten- och avloppsanläggningar:

 ABVA Gävle kommun
 ABVA Hofors kommun
 ABVA Ockelbo kommun
 ABVA Älvkarleby kommun
 ABVA Östhammar kommun
 

Ett väl fungerande VA-system är starkt beroende av hur du som VA-abonnent utför dina delar av systemet och hur du använder systemet. Det är därför mycket viktigt att följa de bestämmelser och regler som finns. Här finns en information till dig som fastighetsägare om de kommunala vattentjänsterna:

Information till fastighetsägare i Gävle kommun
Information till fastighetsägare i Hofors kommun
Information till fastighetsägare i Ockelbo kommun
Information till fastighetsägare i Älvkarleby kommun
Sidan skapad 2014-07-22 13:32:35
Senast ändrad 2019-12-19 14:02:08