Meny

Stackbo, Valbo

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Microsoft i Stackbo
Gästrike Vatten kommer att bygga ut kommunalt vatten- och avlopp till Microsoft i Stackbo under 2020.

Planering pågår
För tillfället på pågår planering och projektering av ledningens sträckning. För dig som bor närmast ledningen kan det finnas möjlighet att ansluta din fastighet till det kommunala avloppsnätet, vi ber att få återkomma med ytterligare information om detta. Projektet är fortfarande i ett tidigt skede och mer informations kommer. 

Byggarbetsplats i Stackbo
Det kommer att pågå byggarbete i Stackbo under en tid. När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och andra störningar. Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med olika myndigheter och samråd med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.
 
Kontakta oss om du har frågor
Med anledning av corona-viruset håller vi inget informationsmöte, som vi brukar göra i vanliga fall. All information kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida och vi är lätt att nå på telefon och e-post!
Kundtjänst, 020-37 93 00 och info@gastrikevatten.se

Välkommen att kontakta oss
 
Mattias Larsson, Projektledare
Jessica Zetterholm, Kommunikation