Ledningsnätsförnyelse 

Vi förnyar och förbättrar VA-ledningarna samt bygger ut dagvattenanslutning till alla fastigheter på Stabbläggargatan 2019-2020. Arbetet delas in i två etapper och utförs på vardagar kl. 6.30-16 av Asfalt & Mark AB.
 
Vi ber om ursäkt om arbetet orsakar dig problem och hoppas att du har tålamod under utförandet. 

Tillbaka

Vilka berörs?

Arbetet orsakar inte störningar i vattenleveransen förutom kortare avbrott vid inkoppling av ledningar. Då får du ett SMS om driftstörning.

Etapp 1

Schaktarbeten delas in i kortare delsträckor för att under lätta för dig. Under kommande veckor gräver vi från nummer 16 mot nummer 7. Det pågår även återställnings-arbeten på grävd sträcka. Under hösten kommer den grävda sträckan att asfalteras.
Läs mer här

Stabbläggargatan 1-37 pågår från maj till december 2019.

Etapp 2
Stabbläggargatan 38-64 pågår från april till december 2020.

Boende, barn, gångare och cyklister som vistas i området påverkas av buller, damm och begränsad framkomlighet. Vi ber dig att vara försiktig så att inga olyckor sker.

Dagvatten

Regn- och smältvatten som rinner ned på hårgjordaytor t. ex. infart, tak och gator.

Koppla rätt på din fastighet
Dräneringsvatten och stuprör får inte kopplas på spillvattenledningen. Du får inte heller leda dagvatten till en granne. 

Presentation: 
Information om dagvatten på Stabbläggargatan om dagvatten 20190328
SMS vid driftstörning

Arbetet orskar några kortare vattenavstängningar. Vi skickar SMS till berörda i området.

Om du har ett oregistrerat kontantkort eller om ditt mobilnummer är registrerat på din arbetsgivare så får du inte våra sms automatiskt. Registrera ditt nummer här så att du får SMS om driftstörningar.
 

Vill du veta mer?

Kontakta gärna vår kundservice
om du har frågor eller funderingar om arbetet, du når oss på
020-37 93 00 eller info@gastrikevatten.se