Meny

Ledningsnätsförnyelse 

Vi förnyar och förbättrar VA-ledningarna samt bygger ut dagvattenanslutning till alla fastigheter på Stabbläggargatan 2019-2020. Arbetet delas in i två etapper och utförs på vardagar kl. 6.30-16 av Asfalt & Mark AB.
 
Vi ber om ursäkt om arbetet orsakar dig problem och hoppas att du har tålamod under utförandet. 

Tillbaka

Etapp 2 pågår

Asfalt & Mark arbetar nu med etapp 2 på Stabbläggargatan. I december ska hela arbetet vara klart.  Vi gräver på jämn sida på Stabbläggargatan 30 - 64. 

Boende, barn, gångare och cyklister som vistas i området påverkas av buller, damm och begränsad framkomlighet. Vi ber dig att vara försiktig så att inga olyckor sker.
Dagvatten

Regn- och smältvatten som rinner ned på hårgjordaytor t. ex. infart, tak och gator.

Koppla rätt på din fastighet
Dräneringsvatten och stuprör får inte kopplas på spillvattenledningen. Du får inte heller leda dagvatten till en granne. 

Presentation: 
Information om dagvatten på Stabbläggargatan om dagvatten 20190328SMS vid driftstörning

Arbetet orskar några kortare vattenavstängningar. Vi skickar SMS till berörda i området.

Om du har ett oregistrerat kontantkort eller om ditt mobilnummer är registrerat på din arbetsgivare så får du inte våra sms automatiskt. Registrera ditt nummer här så att du får SMS om driftstörningar.
 

Vill du veta mer?

Kontakta gärna vår kundservice
om du har frågor eller funderingar om arbetet, du når oss på
020-37 93 00 eller info@gastrikevatten.se
Sidan skapad 2019-06-04 11:19:55
Senast ändrad 2020-05-19 21:27:05