Meny

Spillvatten

Spillvatten är vatten från toaletter, bad, duschar, diskning och tvätt. Det innehåller spår av alla produkter vi använder oss av i vardagen

Gästrike Vattens uppgift är att rena spillvattnet enligt högt ställda miljökrav i kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar. Spillvattnet transporteras via avloppsledningar och pumpstationer till något av våra 14 reningsverk.
Reningsverk
Gävle
Hofors
Ockelbo
Älvkarleby
Östhammar
Antal
4 2 6 2 8
Placering
Axmar
Gävle*
Hedesunda
Norrsundet
Bodås
Hofors**
Gammelfäbodarna
Jädraås
Lingbo
Ockelbo
Åbyggeby
Åmot
Gårdskär
Skutskär
Alunda
Gimo
Harg
Hargshamn
Skoby
Öregrund
Österbybruk
Östhammar
* Duvbackens reningsverk i Gävle tar emot avlopp från Gävle, Valbo, Forsbacka och Hille.
** På industriområdet i Hofors ligger det gemensamma avloppsreningsverket för Hofors,Torsåker, Råbacka, Berg och Fors.

Så här renas spillvattnet

Spillvattnet renas i tre steg på våra större reningsverk. Först grov- sedan biologisk- och kemisk rening. När spillvattnet har renats kan vi åter släppa ut det i sjöar och vattendrag. Reningen kontrolleras genom regelbunden provtagning.
  • Grovrening eller så kallad mekanisk rening, innebär att de största föremålen tas bort i en sil eller ett galler. Därefter leds vattnet oftast till ett sandfång där sand, kaffesump och andra tyngre föroreningar sjunker till botten. Det som fångas upp i silen eller gallret och sandfånget tas om hand som hushållssopor.
  • Biologisk rening sker med hjälp av mikroorganismer som bryter ner organiska ämnen i vattnet.
  • Kemisk rening sker genom att tillsätta fällningskemikalier. Kemikalierna reagerar med den fosfor som finns i vattnet så att den fälls ut och bildar fasta partiklar. De fasta partiklarna förenas till större flockar som i sin tur absorberar organiska ämnen som finns i vattnet. Flockarna sjunker till botten som slam i sedimenteringsbassänger och det renade vattnet kan rinna ut i naturen.

Du är en viktig del av vårt reningsarbete!

Du kan arbeta förebyggande genom att använda miljövänliga produkter och bara spola ner kiss, bajs och toalettpapper i toaletten. Annat ska sorteras till återvinning eller slängas i soppåsen. Med smarta val i vardagen bidrar du till friskt vatten, rena hav och sjöar. Vattnet ingår i ett evigt kretslopp, som vi alla är en del av. Tack för att du tar hand om det!
Sidan skapad 2015-03-19 13:10:37
Senast ändrad 2019-03-22 11:18:32