Gästrike Vatten

Sök

Din sökning norrlandet gav 14 träffar

 1. 670 530 255 76 19 100 18 65 55 47 102 11 10 16 16 Norra kommunen Kusten och öarna Nordvästra Gävle tätort Gävle tätort Norra delen Södra kommunen Hamrångebygden Forsbacka Norrlandet Eskön Furuvik 0 3

  Senast ändrad: 2020-05-27 13.10 • Storlek: 3.6 MB

 2. ledningsrätt. Jag har för mig att Norrlandet fick ett enhetspris per fastighet istället för efter tomtstorlek. Är den lösningen möjlig även i Åbyggeby? Det stämmer inte att fastighetsägare på Norrlandet fick

  Senast ändrad: 2023-09-12 12.07 • Storlek: 50.9 kB

 3. Brandfarlig vara, Gästrike Räddningstjänst 13/1901-1- Anmälan om anslutning av Norrlandet 12/0453-1- Anmälan om ändrade utsläppsvillkor 06/1743 – Anmälan om mottagning och rötning av flytande biologiskt avfall

  Senast ändrad: 2020-05-27 13.10 • Storlek: 3.4 MB

 4. medborgarinflytande. På så sätt får kom- munens beslutsfattare en bild av vad medborgarna önskar och skapar därmed tillsammans en bättre översiktsplan. Vad är en översiktsplan? Avan - Fredrikskans Norrlandet Ersbo

  Senast ändrad: 2020-05-27 13.10 • Storlek: 12.9 MB

 5. och jag ser med glädje att vi i alla ansträngningar, stora som små, ständigt flyttar fram vår position. Mats Rostö, VD 6 Informationsmöte om VA på Norrlandet den 25 augusti 6 7 Hållbar dricksvattenförsörjning

  Senast ändrad: 2020-06-01 15.44 • Storlek: 19.9 MB

 6. från omvandlingsområdet Norrlandet, från framtida anslutningar av omvandlingsområdena Rörberg, Forsby, Sälgsjön och Heliga landet samt förtätning av Gävle. Åtgärderna beskrivs i avsnittet Teknisk beskrivning

  Senast ändrad: 2020-05-27 13.10 • Storlek: 860.7 kB

 7. och anslutningsplan samt exploateringsplan fortlöper. Projekt Norrlandet är nu helt avslutat. Förlikning har fattats med entreprenör avseende en av etapperna. Arbete fortskrider med de fördjupade utredningarna

  Senast ändrad: 2023-07-11 09.34 • Storlek: 7.3 MB

 8. på sina frågor direkt. För utbyggnaden av VA på Norrlandet drog informationsinsatserna igång på allvar under våren. Det startade med en offentlig utställning kring översiktsplanen i maj och följdes upp med flertal

  Senast ändrad: 2020-06-01 15.44 • Storlek: 4.6 MB

 9. har byggts ut för ett planerat industriområde. » NORRLANDET Under året som gått har vi tagit fram en budgetkalkyl med förslag till särtaxa för att ansluta fastigheter i Bönan 2010 och Harkskär 2011

  Senast ändrad: 2020-06-01 15.44 • Storlek: 1.4 MB

 10. schaktats för nya ledningar och cirka 2 000 personer har fått vat- ten och avlopp. Levande kust med fiskelägen Norrlandet är en kustremsa norr om Gävle med många strandtomter och två gamla fiskelägen, Bönan

  Senast ändrad: 2020-06-01 15.44 • Storlek: 12 MB