Gästrike Vatten

Sök

Din sökning norrlandet gav 16 träffar

 1. 670 530 255 76 19 100 18 65 55 47 102 11 10 16 16 Norra kommunen Kusten och öarna Nordvästra Gävle tätort Gävle tätort Norra delen Södra kommunen Hamrångebygden Forsbacka Norrlandet Eskön Furuvik 0 3

  Senast ändrad: 2020-05-27 13.10 • Storlek: 3.6 MB

 2. för att ha till bevattning av min trädgård? Ja, det får du. Vad är planen för markåtkomsten? Frivilliga avtal eller ledningsrätt? Gästrike Vatten kommer att söka ledningsrätt. Jag har för mig att Norrlandet fick

  Senast ändrad: 2024-05-03 14.54 • Storlek: 63.4 kB

 3. sedan början på 2000-talet och flera områden är i behov av en mer hållbar VA-lösning för framtiden. Hittills har Forsby, Rörberg, Sälgsjön, Heliga Landet, Trösken och Norrlandet byggts ut och anslutits

  Senast ändrad: 2024-03-27 13.01 • Storlek: 294.6 kB

 4. Brandfarlig vara, Gästrike Räddningstjänst 13/1901-1- Anmälan om anslutning av Norrlandet 12/0453-1- Anmälan om ändrade utsläppsvillkor 06/1743 – Anmälan om mottagning och rötning av flytande biologiskt avfall

  Senast ändrad: 2020-05-27 13.10 • Storlek: 3.4 MB

 5. medborgarinflytande. På så sätt får kom- munens beslutsfattare en bild av vad medborgarna önskar och skapar därmed tillsammans en bättre översiktsplan. Vad är en översiktsplan? Avan - Fredrikskans Norrlandet Ersbo

  Senast ändrad: 2020-05-27 13.10 • Storlek: 12.9 MB

 6. och jag ser med glädje att vi i alla ansträngningar, stora som små, ständigt flyttar fram vår position. Mats Rostö, VD 6 Informationsmöte om VA på Norrlandet den 25 augusti 6 7 Hållbar dricksvattenförsörjning

  Senast ändrad: 2020-06-01 15.44 • Storlek: 19.9 MB

 7. och anslutningsplan samt exploateringsplan fortlöper. Projekt Norrlandet är nu helt avslutat. Förlikning har fattats med entreprenör avseende en av etapperna. Arbete fortskrider med de fördjupade utredningarna

  Senast ändrad: 2023-07-11 09.34 • Storlek: 7.3 MB

 8. från omvandlingsområdet Norrlandet, från framtida anslutningar av omvandlingsområdena Rörberg, Forsby, Sälgsjön och Heliga landet samt förtätning av Gävle. Åtgärderna beskrivs i avsnittet Teknisk beskrivning

  Senast ändrad: 2020-05-27 13.10 • Storlek: 860.7 kB

 9. på landsbygden ut i serviceorterna Valbo, Forsbacka, Bergby, Hedesunda och de havsnära utvecklingsorterna Norrlandet och Furuvik. Det är i anslutning till dessa orter som ny bebyggelse i första hand föreslås

  Senast ändrad: 2024-03-27 13.01 • Storlek: 407.7 kB

 10. på sina frågor direkt. För utbyggnaden av VA på Norrlandet drog informationsinsatserna igång på allvar under våren. Det startade med en offentlig utställning kring översiktsplanen i maj och följdes upp med flertal

  Senast ändrad: 2020-06-01 15.44 • Storlek: 4.6 MB