Gästrike Vatten

Sök

Din sökning norrlandet gav 20 träffar

 1. medborgarinflytande. På så sätt får kom- munens beslutsfattare en bild av vad medborgarna önskar och skapar därmed tillsammans en bättre översiktsplan. Vad är en översiktsplan? Avan - Fredrikskans Norrlandet Ersbo

  Senast ändrad: 2020-05-27 13.10 • Storlek: 12.9 MB

 2. och jag ser med glädje att vi i alla ansträngningar, stora som små, ständigt flyttar fram vår position. Mats Rostö, VD 6 Informationsmöte om VA på Norrlandet den 25 augusti 6 7 Hållbar dricksvattenförsörjning

  Senast ändrad: 2020-06-01 15.44 • Storlek: 19.9 MB

 3. från omvandlingsområdet Norrlandet, från framtida anslutningar av omvandlingsområdena Rörberg, Forsby, Sälgsjön och Heliga landet samt förtätning av Gävle. Åtgärderna beskrivs i avsnittet Teknisk beskrivning

  Senast ändrad: 2020-05-27 13.10 • Storlek: 860.7 kB

 4. på sina frågor direkt. För utbyggnaden av VA på Norrlandet drog informationsinsatserna igång på allvar under våren. Det startade med en offentlig utställning kring översiktsplanen i maj och följdes upp med flertal

  Senast ändrad: 2020-06-01 15.44 • Storlek: 4.6 MB

 5. har byggts ut för ett planerat industriområde. » NORRLANDET Under året som gått har vi tagit fram en budgetkalkyl med förslag till särtaxa för att ansluta fastigheter i Bönan 2010 och Harkskär 2011

  Senast ändrad: 2020-06-01 15.44 • Storlek: 1.4 MB

 6. schaktats för nya ledningar och cirka 2 000 personer har fått vat- ten och avlopp. Levande kust med fiskelägen Norrlandet är en kustremsa norr om Gävle med många strandtomter och två gamla fiskelägen, Bönan

  Senast ändrad: 2020-06-01 15.44 • Storlek: 12 MB

 7. leverera vardagens vatten. Det ger trygghet för våra kunder. Vårt vatten i vardagen 4 En trygg vattenförsörjning kräver förståelse och samarbete. Här inviger Mats Rostö byggprojekt Norrlandet tillsammans

  Senast ändrad: 2020-06-01 15.44 • Storlek: 1.7 MB

 8. och förbättra anläggningarnas status och därmed bedriva verksamheten långsiktigt ekonomiskt hållbar. En exploatering av Norrlandet är inte inkluderad i de investeringsplaner som omfattar 2009-2015 utan behandlas

  Senast ändrad: 2020-06-01 15.44 • Storlek: 1.8 MB

 9. se bilaga 1. För närvarande pågår VA-anslutning av Norrlandet som sträcker sig mellan Engeltofta och Harkskär. Projektet startade 2014 och kommer vi färdigställandet år 2017 ha anslutit ca 850

  Senast ändrad: 2020-05-27 13.10 • Storlek: 2.1 MB

 10. kommuns projektgrupp som arbetat med VA-frågorna i nära samråd med Norrlandets boenderepresentanter. Under 2012 förväntas kommunen fatta ett beslut om verksamhetsområde för VA på Norrlandet. 8 8 9

  Senast ändrad: 2020-06-01 15.44 • Storlek: 1.6 MB