Meny

Sex områden prioriterade för kommunalt vatten och avlopp


Idag antog Kommunstyrelsen en utbyggnadsplan som visar var utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp kommer att ske, i arbetet för en mer hållbar VA-lösning.

Omvandlingen från fritidsboende till permanentboende har ökat kraftigt inom Gävle kommun under de senaste tio åren. Kommunens tillsyn visar samtidigt att många fastigheters enskilda avlopp är bristfälliga

– Det är mycket viktigt att kommunens invånare har dricksvatten av god kvalitet. När vi gör tillsyn i utvalda områden ser vi bland annat att många enskilda avlopp är bristfälliga vilket kan påverka miljön och grundvattentäkterna. Slutsatsen kan innebära att området ska vara prioriterat för att i framtiden få kommunalt VA, säger Eva Brännlund, miljöchef på Samhällsbyggnad Gävle.
 
Samhällsbyggnad Gävle och Gästrike Vatten har gjort en utredning som visar var det finns krav enligt lagstiftningen på att utöka verksamhetsområde för vatten och avlopp. Utifrån uppsatta kriterier har sedan en prioritering gjorts i form av en utbyggnads- och anslutningsplan. Planen som antogs idag berör följande områden: Rörberg med anslutning 2016, Hamrånge 2016, Forsby 2018, Sälgsjön 2019, Heliga Landet 2020 och Åbyggeby 2022.

– Beslutet ger oss en tydlig riktning. Under kommande år kommer vi att kontakta fastighetsägarna för att informera dem i god tid före en utbyggnad av VA, säger Lena Blad, chef för teknik och utveckling på Gästrike Vatten.

För mer och kartor över områdena: (avgränsningen för Åbyggeby är ännu inte gjord)
www.gastrikevatten.se/va-projekt

Kontaktuppgifter:
Eva Brännlund, miljöchef, Samhällsbyggnad Gävle
tel. 026 17 96 13

Lena Blad, chef  för teknik och utveckling, Gästrike Vatten
Kontakta Lena via kommunikationsassistent Therese Staff, 026 17 51 21

 
Sidan skapad 2014-10-07 15:22:12
Senast ändrad 2014-10-07 15:53:14