Meny

Vatten och avlopp i Rörberg

Vatten- och avloppsnätet i Rörberg är klart och vattenproverna är godkända. Det som återstår nu är att skriva avtal med de fastighetsägare som har förbindelsepunkt placerad på sin fastighet. Gästrike Vatten kommer att kontakta de som är berörda. Du kan ansluta din fastighet till det kommunala VA-nätet i augusti 2017.


Markarbeten Gävle Hofors Ockelby Älvkarleby
Fler besiktningstider!

Vi släpper fler besiktningstider i Rörberg. Från vecka 38 kan du boka besiktningar tisdag till fredag varje vecka. Boka din besiktning här


Viktigt inför din besiktning
Det är viktigt att du följer checklistan när du ska utföra arbete på din fastighet. Lämna gärna checklistan till din entreprenör så att han vet vilka krav som ska vara uppfyllda för att din besikting ska godkännas.
Läs gärna dessa faktablad innan du utför arbete på din entreprenad:
Din fastighetspumpstation med checklista
Vattenmätare
Monteringsanvisning för fastighetspumpstationVattenmätare
 


Anläggningsfakturan kommer i augusti!

Vi fakturerar anläggningsavgiften i augusti. Planen är att fakturan skickas
under vecka 33. Förfallotiden på fakturan är 30 dagar. I samband med att du får fakturan så upprättas förbindelsepunkten.

Finansieringsfrågor
Banklån är alltid det alternativ som är mest fördelaktigt. Kontakta oss innan fakturan skickas ut om du har finansieringsfrågor.

Vi vill att du skaffar ett skriftligt intyg från banken om att du inte får banklån.
När fakturan är utskickad gäller vanlig process för obetalda fakturor
efter förfallodatum.

Avgiftsskyldighet
Tillsammans med fakturan finns information om att förbindelsepunkten är upprättad (brev och karta). När du fått denna information är du som fastighetsägare avgiftsskyldig för anläggnings- och brukningsavgift enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Vi börjar debitera brukningsavgifter
tre månader efter fakturadatum om du inte har anslutit dig.

Får jag koppla in nu?
Du får koppla in kommunalt vatten och avlopp i augusti. Inga besiktningar utförs i juli pga. semester.

Hur ska jag göra för att koppla in?
1. Boka besiktingstid på hemsidan
2. Koordiera ditt eget arbete med den besiktningstid som du har bokat
3. Betala anläggningsfakturan innan din besiktningstid infaller (även om fakturan inte har förfallit)
4. På besiktningsdagen: Vi kopplar in vatten och avlopp direkt om din VA-installation är korrekt utförd

Anläggningsavgiften ska vara betald och arbetet på din fastighet ska vara klart innan du
kan ansluta. Kontakta vår kundservice, 020-37 93 00 om du har frågor.

Jag vill inte koppla in nu
Du har två år på dig att ansluta från augusti 2017. Det är Miljö & Hälsa på kommunen som är tillsynsmyndighet för anslutning till kommunalt VA.

Läs mer om hur du gör för att ansluta


Faktablad och blanketter finns under fliken kundservice

Beslut om verksamhetsområde i fullmäktige

Måndagen den 20 februari 2017, beslutde Kommunfullmäktige i Gävle om verksamhetsområde för kommunalt vatten och spillvatten i Forsby och Rörberg. Läs mer 

 
Karta över vilka fastigheter som berörs.

Varför ett nytt VA-nät?

Vattenskyddsområdet för Gävle - Valboåsen ställer krav på en hög skyddsnivå. Det är därför viktigt att få till bra avloppslösningar för att skydda vattentäkten. Kraven på enskilda och mindre avloppsanläggningar har även skärpts under senare år genom nya lagar och riktlinjer.

Det finns många bristfälliga avlopp i området idag. Gävle kommun har kommit fram till att kommunalt VA är den bästa lösningen för att området ska uppfylla gällande krav på miljö- och hälsoskydd.

Kommunalt VA tryggar en långsiktigt hållbar vattenförsörjning och avloppshantering med hänsyn till människors hälsa och miljö. Det innebär tillgång till ett dricksvatten året runt samt en avloppsrening som bidrar till att uppfylla nationella miljömål. 

Har du frågor?
Jessica Zetterholm, projektadministratör Gästrike Vatten, 026-17 51 46
Gästrike Vatten, 020-37 93 00, info@gastrikevatten.se

Arkiv med brev och material från möten

Brev, Anläggningsfakturan kommer i augusti, 24 maj 2017
Presentation på informationsmöte 21 februari 2017
Vykort, inbjudan till möte 21 februari 2017
Brev, Nu börjar vi gräva 7 juli 2016
Brev, inbudan informationsmöte 16 februari 2016.
Brev, inbjudan informationsmöte 22 september 2015.
Informationsmöte 16 februari 2016.
Informationsmöte 15 september 2015.
Sidan skapad 2015-09-09 11:55:24
Senast ändrad 2017-09-12 15:57:13