Pumpstationer 

Pumpstationer 

I våra fyra kommuner har Gästrike Vatten cirka 200 pumpstationer med möjlighet till bräddning i vattendrag. De tre senaste åren har bara några av dessa bräddat. 

Pumpstationerna på Norrlandet i Gävle

VA-anläggningen som byggs på Norrlandet har ny teknik och en bra planering som gör att risken för bräddning är ännu mindre.
Ledningarna längs Norrlandet är långa och det behövs åtta pumpstationer för att pumpa avloppsvattnet vidare mot Duvbackens reningsverk.
En fördel med ny teknik är att det finns dokumenterad säkerhet, larm och back up. Om det skulle bli fel i någon av pumpstationerna så finns flera säkerhetssteg innan avloppsvattnet skulle brädda ut i havet.

Skyddsåtgärderna är
  • larm om en pump stannar,
  • larm om strömmen går,
  • reservpumpar monterade i varje pumpstation,
  • reservbatteri för styrsystemet,
  • snabbkoppling för reservström,
  • reservmagasin för avloppsvatten,
  • koppling för att kunna tömma pumpstationen med slambil,
  • möjligheten att bromsa avloppsvattnet i tomma reservmagasin vid varje pumpstation.
     
Om alla ovanstående skyddsåtgärder skulle brista så kommer avloppsvattnet att brädda 65-270 meter ut i havet, på ett djup mellan 4-10 meter. Skulle det hända finns ett kontrollprogram som beskriver rutinerna för vattenprover av badvatten och att vi informerar de boende. Alternativet till att brädda i havet hade varit att den enskilda fastighetsägaren en översvämning i den egna fastigheten. Men nu är bräddningen planerad för att skydda den enskilda fastighetsägaren.

 

Längd & djup


 Längd i meter Djup i meter
Storsand 216 10
Gröndal 241 8
Engesberg 270 4
Bönan 126 6
Södra Utvalnäs 65 4
För att få funktion på tekniken behövs de åtta pumpstationerna placerade med ett visst mellanrum och på viss höjd över havet. VA-utbyggnaden med ny teknik i till exempel pumpstationer kommer att bidra till en bättre miljö längs kusten på Norrlandet!

Sidan skapad 2019-03-22 11:17:22
Senast ändrad 2019-03-22 11:17:42