Gästrike Vatten

Villor och fritidshus

Småhus, som till exempel villor och fritidshus, har den minsta vattenmätaren. Den är 20 mm i diameter och kallas qn 2,5. Beroende på hur mycket vatten du gör av med per år så påverkar det den nya taxan olika. Här är några exempel:

småhus

Småhus med en förbrukning på 150 m³ vatten per år (typhus A)

Din totala kostnad blir ungefär 7 - 10 % lägre än tidigare.
Den gamla fasta avgiften och lägenhetsavgiften ersätts av en ny fast mätaravgift. Den rörliga delen kommer att finnas kvar men den sänks. Exemplet är inklusive moms.

Kommun

Ny taxa 2016

Gamla taxan

Skillnad 2016

Gävle

4 326 kr/år

4 665 kr/år

302 kr lägre

Hofors

8 707 kr/år

9 547 kr/år

840 kr lägre

Ockelbo

9 235 kr/år

9 992 kr/år

757 kr lägre

Älvkarleby

8 246 kr/år

9 031 kr/år

785 kr lägre

sommarstuga

Småhus med en förbrukning på 50 m³ vatten per år

Din totala kostnad blir något högre än tidigare.
Den gamla fasta avgiften och lägenhetsavgiften ersätts av en fast mätaravgift. Den rörliga delen kommer att finnas kvar men den sänks. Den fasta avgiften ökar. Det gör att en låg vattenförbrukning inte håller ner din totala kostnad i samma utsträckning som tidigare. Gästrike Vatten är medveten om att den nya taxekonstruktionen förändrar nivån mycket för lågförbrukare men målet är att en mer stabil VA-taxa ska gagna alla, både små och stora kunder. Exemplet visar en förbrukning på 50 m3 vatten per år, inklusive moms. Det kan vara en villa där en person bor eller ett fritidshus som flera personer nyttjar då och då.

Kommun

Ny taxa 2016

Gamla taxan

Skillnad 2016

Gävle

3 338 kr/år

2 965 kr/år

373 kr mer

Hofors

6 619 kr/år

6 134 kr/år

485 kr mer

Ockelbo

6 641 kr/år

6 268 kr/år

373 kr mer

Älvkarleby

6 238 kr/år

5 906 kr/år

331 kr mer

brukningstaxa

Den rörliga avgiften baseras på hur många kubikmeter vatten du använder.

Den fasta mätaravgiften beror på hur stort vattenflöde du behöver ha till fastigheten.

Ett småhus är ett hus som enligt fastighetstaxeringen är klassad som en fastighet med en lägenhet.

Adress
Gästrike Vatten AB
Hamnleden 20
806 41 Gävle

Epostadress
info@gastrikevatten.se

Telefonnummer
Tel 020-37 93 00

Måndag - fredag
9-12 och 13-15

Linked Inlänk till annan webbplats