Gästrike Vatten

Frågor och svar om bruknings­taxan

Här hittar du vanliga frågor och svar om brukningstaxan.

Gäller från 2016

Hur påverkar den nya taxan mig?

Här är exempel på hur den nya taxekonstruktionen påverkar olika fastighetsägare:

brukningstaxa villa

Exempel småhus, villa eller fritidshus, med en förbrukning på 150 m3 vatten per år (typhus A)
Din totala kostnad blir ungefär 7 - 10 % lägre än tidigare. Den gamla fasta avgiften och lägenhetsavgiften ersätts av en ny fast mätaravgift. Den rörliga avgiften kommer att finnas kvar men den sänks.

brukningstaxa sommarstuga

Exempel småhus, villa eller fritidshus, med en förbrukning på 50 m3 vatten per år
Din totala kostnad blir något högre än tidigare. Den gamla fasta avgiften och lägenhetsavgiften ersätts av en fast mätaravgift. Den rörliga avgiften kommer att finnas kvar men den sänks. Det innebär att en låg vattenförbrukning inte håller ner din totala kostnad i samma utsträckning som tidigare. Exemplet visar en förbrukning på 50 m3 vatten per år och en vattenmätare i storlek qn 2,5 (20 mm).

brukningstaxa flerfamiljshus

Storförbrukare och övriga fastigheter
Din totala kostnad kan bli antingen högre eller lägre än tidigare. Det beror på om din mätare är rätt dimensionerad sedan tidigare och hur många lägenhetsavgifter din fastighet tidigare har debiterats.
Den gamla fasta avgiften och lägenhetsavgiften ersätts av en fast mätaravgift. Den fasta mätaravgiften styrs av vilken storlek du har på vattenmätaren. Den rörliga avgiften kommer att finnas kvar men den sänks.

brukningstaxa industri

Ett småhus är ett hus som enligt fastighetstaxeringen är klassad som en fastighet med en lägenhet. Storförbrukare och övriga fastigheter är fastigheter som inte klassas som småhusfastigheter.

Varför är taxan förändrad?

Taxan blir mer stabil inför konjunktursvängningar samt vid investeringar utifrån nya lagar och krav. Den kommer också tydligare koppla avgifterna till den del i verksamheten där kostnaderna finns.

På vilket sätt är taxekonstruktionen förändrad?

  • Den gamla fasta avgiften och lägenhetsavgiften ersätts av en ny fast mätaravgift.
  • Den fasta mätaravgiften beräknas utifrån hur stor vattenmätare du har. Villor och fritidshus har oftast en mätare som heter qn 2,5. Storförbrukare har ett antal mätare i olika storlekar.
  • Den fasta mätaravgiften höjs och priset per kubikmeter vatten sänks. Den fasta delen blir alltså större än den rörliga. Det gör att ekonomin för VA-bolagen blir mer stabil inför konjunktursvängningar samt vid investeringar utifrån nya lagar och krav. Men det gör också att en låg vattenförbrukning inte håller ner kundens totala kostnad i samma utsträckning som tidigare.

Taxenivån är fortfarande olika mellan kommuner och den nya konstruktionen kommer inte att öka de totala intäkterna för Gästrike Vatten.

Är det ok att använda mer vatten nu eftersom förbrukningen inte påverkar min kostnad lika mycket?

Det blir fortfarande dyrare för dig om du använder mer vatten eftersom du betalar för de liter du förbrukar. Och din kostnad för att värma vatten via fjärrvärme eller energi är fortfarande kvar. I kommuner som gjort liknande förändringar i taxan har inte vattenförbrukningen påverkats särskilt mycket.

Om vi förbrukar mer vatten behöver vi ta mer vatten från naturen. Och det är klart att det påverkar miljön. Vi skulle också behöva öka kapaciteten både i tillverkningen av dricksvatten och i reningen av avloppsvatten.

Kommer det att löna sig att vara sparsam med vattnet nu när den rörliga avgiften har minskat?

Det kommer fortfarande att löna sig att vara sparsam med vattnet med den nya taxekonstruktionen. Använder du mindre vatten blir kostnaden lägre för ditt vatten och avlopp. Det är också bra för miljön om vi använder mindre vatten.

Hur är den nya taxan uppbyggd?

Den nya taxan är uppdelad i tre delar; en fast mätaravgift, en rörlig avgift och en dagvattenavgift.

  • Den fasta mätaravgiften beror på hur stor vattenmätare du har. Avgiften bekostar till exempel skydd av vattentäkter, investeringar och underhåll av reningsverk, vattenverk, vattentorn och ledningsnät. Även övriga verksamhetskostnader så som till exempel kundservice och fakturering ingår i den fasta mätaravgiften.
  • Den rörliga avgiften beror på hur många m3 vatten du använder. Den täcker till exempel löpande kostnader för att producera och distribuera dricksvatten och rena avloppsvatten.
  • Dagvattenavgiften är 0 kronor i dagsläget. Den ska så småningom anpassas till ett nytt system för dagvatten.

Blir det dyrare?

Beroende på din fastighets förutsättningar och förbrukning blir kostnaden antingen högre eller lägre. Här kommer några exempel:

  • Du som har en årsförbrukning på 150 m3 per år kan få 7 - 10 % lägre total kostnad än tidigare.
  • Du som har en årsförbrukning på upp till cirka 50 m3 kommer att få en något högre total kostnad.
  • Du som är storförbrukare och behåller din stora mätare från qn 6 (25 mm) får en högre kostnad. Den fasta mätaravgiften styrs av vilken storlek du har på vattenmätarna och prisskillnaden mellan mätarna ökar i den nya taxan.

Ska jag byta vattenmätare?

Du som har en villa eller ett fritidshus har redan den minsta mätaren. Du behöver inte ändra något.

Storförbrukare kan ha fördel av att byta vattenmätare för att hålla emot deras eventuella kostnadsökningar i den nya taxekonstruktionen. Kontakta Gästrike Vatten om du vill byta vattenmätare eller har frågor om din vattenmätare.

Jag är storförbrukare, hur räknar jag ut om jag ska byta mätare?

Din mätare ska så klart leverera tillräckligt med vatten de gånger du använder som mest med vatten. Ju större mätare du har desto mer vatten kan flöda in i fastigheten på samma gång. Dimensionen på mätare anges i sannolikt flöde, liter per sekund (qn).

Utgå ifrån hur många lägenheter fastigheten har och se om det är möjligt att ha mindre vattenmätare än nu eller kanske flera mindre parallellkopplade mätare. Om du har fastigheter som i vissa perioder förbrukar större mängder vatten än vanligt behöver du eller en VA-konsult också beräkna fastighetens sannolika maxflöde per sekund.

Hur gör jag för att byta mätare?

Storförbrukare som vill byta vattenmätare ska beräkna maxflödet för varje fastighet och skicka in en VA-anmälan till Gästrike Vatten. Eventuellt behöver du bygga om kring mätaren, sätta upp nya konsoler och byta ledningar. Du som fastighetsägare står för ombyggnationen och Gästrike Vatten står för mätarbytet.

Utifrån dina önskemål avgör Gästrike Vatten, som är huvudman för VA, om du kan byta vattenmätare. När du fått ok från Gästrike Vatten och byggt om ska du boka bytet av mätare. Gör det minst tio arbetsdagar innan du vill ha den utbytt.

Det är bara Gästrike Vatten som får byta och montera vattenmätare. De har delvis gett uppdraget till en entreprenör.

Hur vet jag vilken storlek som jag har på mätaren idag?

Det står inte på varken din faktura eller om du loggar in på "Mina sidor" på vår webb. Du kan se vilken storlek din mätare har på ditt mätarnummer. Det är andra siffran eller den första bokstaven som visar det, till exempel G310000001 eller E00001. Se i tabellen vad siffrorna och bokstäverna betyder.

Ditt mätarnummer


Storlek på din vattenmätare

Andra siffran 1

Första bokstaven G, H, O, A eller B

qn 2,5 (20 mm)

Andra siffran 2

Första bokstaven G, H, O, A, eller E

qn 6 (25 mm)

Andra siffran 3

Första bokstaven G, H, O, A eller F

qn 10 (40 mm)

Andra siffran 4

Första bokstaven G, H, O eller A

qn 15 (50 mm)

Kontakta oss om du vill ha hjälp eller om du inte hittar ditt mätarnummer i tabellen.

Adress
Gästrike Vatten AB
Hamnleden 20
806 41 Gävle

Epostadress
info@gastrikevatten.se

Telefonnummer
Tel 020-37 93 00

Måndag - fredag
9-12 och 13-15

Linked Inlänk till annan webbplats