Gästrike Vatten

Bruknings­avgift för vatten och avlopp

vattentaxa

Brukningsavgiften som du betalar för vatten- och avlopp används till att producera och distribuera dricksvatten, underhålla ledningsnäten och att ta hand om avloppsvatten. Avgiften består av en fast och en rörlig del.

Den rörliga avgiften beror på hur många kubikmeter vatten du använder. Den täcker till exempel löpande kostnader för att producera och distribuera dricksvatten och rena avloppsvatten.

Den fasta mätaravgiften beror på hur stor vattenmätare du har. Avgiften bekostar till exempel skydd av vattentäkter, investeringar och underhåll av reningsverk, vattenverk, vattentorn och ledningsnät. Även administrativa kostnader så som kundservice och fakturering.

Inga skattepengar

Gästrike Vattens vattentjänster i kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar är helt avgiftsfinansierade. Avgifterna följer självkostnadsprincipen. Det betyder att kunder som är anslutna till det kommunala VA-nätet i repsektive kommun bär sina egna kostnader. Du som är fastighetsägare inom verksamhetsområde för kommunens allmänna VA-anläggningar ska, enligt Vattentjänstlagen, betala brukningsavgiften enligt gällande taxa i kommunen.

Olika taxor i kommuner

Som kund betalar du avgifterna för vatten - och avloppshanteringen i din kommun. Brukningsavgiften baseras på en taxa som varierar mellan de olika kommunerna. Taxan fastställs av kommunens fullmäktige.

Förutsättningarna för VA-försörjningen i respektive kommun styr hur hög eller låg avgiften är. Varje kommun har egna verksamhetsområden och förutsättningarna i dessa kan variera kraftigt. Avgifterna speglar antal anslutna invånare och infrastrukturens omfattning. Ju fler som är med och delar på kostnaderna desto billigare. Det som styr är bland annat om kommunen har tätt eller utspritt boende eftersom det styr hur långa ledningar som behövs, om kommunen har många små anläggningar eller få stora anläggningar som ger stordriftsfördelar.

Relaterat innehåll

Relaterat innehåll

vy över gävles kust

Varje kommun har en egen nivå

Gästrike Vattens vattentjänster finansieras via avgifter. Som kund betalar du avgifterna för vatten- och avloppshanteringen i din kommun.

droppande kran

Beräkna din anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångskostnad för att ansluta en fastighet till det kommunala VA-nätet.

vattenmätare

Om brukningstaxan

Sedan 1 januari 2016 gäller en ny konstruktion för brukningstaxan att gälla i Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner.

Adress
Gästrike Vatten AB
Hamnleden 20
806 41 Gävle

Epostadress
info@gastrikevatten.se

Telefonnummer
Tel 020-37 93 00

Måndag - fredag
9-12 och 13-15

Linked Inlänk till annan webbplats