Meny

Hagavägen, Pliggvägen och Dressinvägen, Hagaström

I år satsar Gästrike Vatten på att renovera och bygga ut VA-ledningarna vid Hagavägen, Pliggvägen och Dressinvägen. Det är ett arbete som utförs för att minska problem med vattenläckor och regnvatten som bildar pölar och vattensjuka områden. 

Entreprenaden startar vecka 21
BJ Markbyggnads kommer att starta upp arbetet i Hagaström vecka 21. Det kommer att bli mycket begränsad framkomlighet på Hagavägen där arbetet startar. Vi ber alla att vara extra försiktiga i arbetsområdet. Bär gärna reflexväst så att grävmaskinisten ser dig bra. Berörda fastighetsägare får information om hur arbetet påverkar dem direkt från BJs. 
Behöver du en refelxväst? Kontakta Gästrike VattenBesiktning av fastighter
Under vecka 21 kommer företaget Bjerking AB att utföra besiktning av fastigheter. Berörda fastighetsägare kommer att bli kontaktade direkt av Bjerkings. En utvändig besiktning av husgrunden kommer att göras, du behöver inte vara hemma.  Bjerkings medarbetare bär varselkläder kan identifiera sig på begäran.. 


Film om projektet och den tekniksa lösningen
Projektgruppen har gjort en kort film med information om projektet.Projektgruppen finns tillgänglig för frågor via 020-37 93 00
och info@gastrikevatten.se 
Länk till presentation

Tidplan
Entreprenör utses i april, arbetet med etapp 1 startar i april/maj 2020 och ska vara klart innan årets slut. Entreprenaden utförs på vardagar klockan 6.30 - 16. Under 2021 kommer vi att fortsätta förbättra VA-ledningarna i Hagaström.

Varför utförs arbetet?
Avrinningen för regnvatten har blivit sämre i närheten av Hagavägen och Pliggvägen. Regnvatten bildar pölar och vattensjuka områden. I samband med att vi utför VA-arbete i området förnyar vi även befintliga vatten- och spilledningarför att minska risken för vattenläckor och stopp i ledningen i framtiden.

Vanliga frågor just nu
Här hittar du svar på frågor som boende i området har ställt till projektet


Ny teknik
Gästrike Vatten bygger ett fördröjningsmagasin för dagvatten för att lösa problem med vattensjuka området och problem med avrinning. Magasinet placeras under marken och kan fördröja dagvattenflödet med cirka ett badkar i sekunden. Systemet byggs med 1080 st kassetter som sammanfogas och staplas på varandra på en yta som är 24 * 11 meter.

Vill du veta mer?
Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se 

Det blir en byggarbetsplats
När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom prata med dina barn och respektera avspärrningar.

Vi kontaktar alltid räddningstjänst, ambulans, Gästrike Återvinnare med flera för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. 

Projektgrupp
Projektledare: Marcus Tilja
Projektering: Bengt Falk
Kommunikation: Jessica Zetterholm
 

Klicka på bilden för större kartaExempel på kassettsystem för dagvatten
Sidan skapad 2020-01-13 17:42:39
Senast ändrad 2020-05-19 20:34:35