Placering av vattenmätare

Vattenmätaren brukar vara placerad där vattenledningen kommer in i huset. Mätaren ska sättas upp enligt råd och riktlinjer från Svenskt Vatten  gällande platsåtgång och utrymme för vattenmätaren. 

Mätarens plats ska vara godkänd av Gästrike Vatten som också har rätt att kostnadsfritt disponera platsen och ensamt har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren. Om du planerar att ändra vattenmätarens placering måste du först kontakta Gästrike Vatten för godkännande.
Kortfattat handlar det om:
  • Vattenmätaren ska placeras i ett frostfritt utrymme
  • Avstängningsventiler ska finnas på varje sida om mätaren
  • Väggparti och golvet intill ska tåla läckage av vatten
  • Varje mätare bör vara fast monterad i en vattenmätarkonsol
  • Mätarkonsolen ska vara anpassad för storleken på vattenmätaren, använd inte förminsknings- eller övergångskopplingar.
  • Parallellkopplade mätare placeras med minst 300 millimeter mellan och minst 500 millimeter från golvet
  • Mätarplatsen bör vara upplyst
  • Återströmningsskydd ska följa svensk standard enligt Svenskt Vattens publikation P88, SS-EN 1717


Plats för en mätare

När du ska montera en vattenmätare är det bra att veta vilka utrymmen som rekommenderas.
Måtten i skissen anges i millimeter.
 
Montera en konsol för vattenmätare
Mätarplatsen ska vara i fullgott skick och vi rekommenderar alltid att man har en konsol där mätaren ska sitta. Men det viktigaste är att vattenmätaren är stabilt monterad, vilket den kan vara även utan konsol. Sitter inte vattenmätaren stabilt kan fastighetsägaren behöva göra en lättare ombyggnad av mätarplatsen. Den enklaste lösningen är att prata med en VVS-firma och låta dem montera en vattenmätarkonsol av standardtyp.Källa: Svenskt Vatten P100, maj 2009.Exempel på hur en monterad mätare med konsol och ventiler på båda sidor om mätaren bör se ut. ​Parallellkopplade mätare


Om du behöver en större mätare än en qn 2,5 (20 mm) ska du i första hand ha fler parallellkopplade mindre mätare. Högst fyra mätare får parallellkopplas och alla mätarna ska då ha samma storlek. Det är viktigt att det finns avstängningsventiler vid varje mätare och att varje mätare är fast monterad i en vattenmätarkonsol.

Exempel på mätarplats för parallellkopplade mätare med rekommenderade mått.
Måtten i skissen anges i millimeter.


Källa: Svenskt Vatten P100, maj 2009.
Sidan skapad 2015-03-10 14:05:15
Senast ändrad 2019-08-22 10:04:35