Pågående utredningar

Projektet är uppdelat i fem parallella delutredningar. I utredningarna arbetar vi löpande med tillstånd, lov, kommunikation, markfrågor och samarbetar med många intressenter.
 

Associationsfrågor

En övergripande del handlar om associations- och ägarfrågor, ekonomi samt taxa.
 

Grundvatten

En av de utredningar vi igång med ute på plats. Vi provpumpar grundvatten ur åsen för att se hur mycket vatten vi kan ta och hur kvaliten påverkas över tid. Inströmning av älvvatten kan medföra ett begränsat vattenuttag för att långsiktigt säkerställa kvaliteten, eller att infiltrera vatten för att skapa övertryck mot älven. Infiltration från Dalälven skulle göra att vattnet blir mjukare och att vattenuttaget kan öka. Kvaliteten på vattnet och uttaget ur åsen ska vara hållbar över tid. 
Vilken behandling vattnet behöver för att få den kvalitet som vi vill utreder vi också. Det vi tittar på först är reducering av järn och mangan. Senare kommer vi att titta på vad som behövs för att kunna sänka kalkhalten.
 

Vattenverk

Vi utreder en eventuell lokalisering och konstruktion av ett nytt vattenverk.
 

Ledningar

Vi utreder för att se möjliga sätt och vägar för att bygga ledningar och hur man kan anpassa dem mot de befintliga ledningsnäten.
 

Spillvatten

Vi utreder även om det finns det finns behov att förändra något kring spillvattnet.

Tidplan

Målet är att kunna börja leverera vatten till årsskiftet 2021/2022 och i full skala från årsskiftet 2023/2024. 
 
Sidan skapad 2016-05-10 16:19:26
Senast ändrad 2019-03-05 14:29:11