Gästrike Vatten

Pågående arbeten och projekt i Östhammars kommun

Gästrike Vatten är i ständig utveckling för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad avloppshantering. Därför bygger vi nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt. Här ser du exempel på var vi är aktiva just nu.

Young boy jumping into lake

Vi bygger ut reningsverket i Alunda

Snart kan Alunda växa! Gästrike Vatten renoverar och bygger ut reningsverket i Alunda.

Va till nya tomter

Exploatering i Film

Gästrike Vatten drar fram kommunalt vatten och avlopp till tretton nya villatomter i Film

Grävmaskin med kraftledning i bakgrunden

Överföringsledning för vatten mellan Örbyhus, Österbybruk och Alunda

Vi bygger en vattenledning från Örbyhus via Österbybruk till Alunda. Syftet är att kunna leverera mer och bättre vatten i Österbybruk och Alunda. Klart under 2021.

Mamma och dotter står under ett rött paraply.

Samverkan mellan Östhammars kommun och Tierp kommun

Vi binder ihop vattenförsörjningen mellan Örbyhus i Tierps kommun och Österbybruk och Alunda i Östhammars kommun. Samverkan om vatten kommer att gynna invånare i både Östhammars och Tierps kommuner på flertalet sätt.

Kvinna i labbrock luktar på vattnet i en glasflaska.

Utredning för förbättrad dricksvattenkvalitet i Östhammar

Gästrike Vatten utreder åtgärder för att kunna förbättra dricksvattenkvaliteten från Östhammars vattenverk.

Huvudsyftet är att minska den färg som vi har sett i dricksvattnet. Vi undersöker även vad som har orsakat den förändrade färgen och just nu pågår sammanställning för att kartlägga grundorsak. För att hitta flera eventuella förbättringar gör vi samtidigt en översyn av de olika processtegen i vattenverket. Vi beräknar att detta kan vara åtgärdat under år 2020.

Dricksvattnet är ofarligt att dricka. Vi tar kontinuerligt prover på dricksvattnet för att säkerställa kvaliteten, skulle det ske någon förändring så talar vi om det.

Relaterat innehåll

Till toppen