Pågående arbete i Östhammars kommun

Gästrike Vatten är i ständig utveckling för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad avloppshantering. Därför bygger vi nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt. Här ser du exempel på var vi är aktiva just nu.
 
PA Tamms väg, Österbybruk

Arbetet startar 8 april 2019 beräknas pågå i cirka två månader. 

11 april - ställ dina frågor direkt till oss
Gästrike Vatten och Markax finns på plats vid lekparken på PA Tamms väg för att svara på dina frågor. Vi bjuder på fika - Välkommen

Berörda
Det är 16 fastigheter på PA Tamms väg som direkt berörs av vårt arbete men boende på Clas Grills väg kommer att märka av ökad trafik och begränsad framkomlighet.

Framkomlighet 
Cykelbanan mellan gatorna kommer att användas för biltrafik under projekttiden. Kommunen har givit sitt tillstånd till detta. 

Varför utförs arbetet?
VA-ledningarna är gamla och dåliga och flera fastigheter har haft problem med att de får in vatten i källaren. Vi lägger 130 meter nya spillvattenledning för att avhjälpa problemen. I samband med detta renoverar vi även vatten- och dagvattenledningarna.

Sidan skapad 2019-02-12 12:04:17
Senast ändrad 2019-04-09 17:10:01