Pågående arbete i Östhammars kommun

Gästrike Vatten är i ständig utveckling för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad avloppshantering. Därför bygger vi nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt. Här ser du exempel på var vi är aktiva just nu.
 

PA Tamms väg, Österbybruk

Arbetet på PA Tamms väg är klart och nu återstår endast asfaltering. 

Berörda
Det är 16 fastigheter på PA Tamms väg som direkt berörs av vårt arbete men boende på Clas Grills väg kommer att märka av ökad trafik och begränsad framkomlighet.

Framkomlighet 
Cykelbanan mellan gatorna kommer att användas för biltrafik under projekttiden. Kommunen har givit sitt tillstånd till detta. 

Varför utförs arbetet?
VA-ledningarna är gamla och dåliga och flera fastigheter har haft problem med att de får in vatten i källaren. Vi lägger 130 meter nya spillvattenledning för att avhjälpa problemen. I samband med detta renoverar vi även vatten- och dagvattenledningarna.

Utredning för förbättrad dricksvattenkvalitet i Östhammar

Gästrike Vatten utreder åtgärder för att kunna förbättra dricksvattenkvaliteten från Östhammars vattenverk. Huvudsyftet är att minska den färg som vi har sett i dricksvattnet. Vi undersöker även vad som har orsakat den förändrade färgen och just nu pågår sammanställning för att kartlägga grundorsak. För att hitta flera eventuella förbättringar gör vi samtidigt en översyn av de olika processtegen i vattenverket. Vi beräknar att detta kan vara åtgärdat under år 2020.
Dricksvattnet är ofarligt att dricka. Vi tar kontinuerligt prover på dricksvattnet för att säkerställa kvaliteten, skulle det ske någon förändring så talar vi om det.


Hårdare vatten i Östhammar

Vi har problem med avhärdningsanläggningen i Östhammars vattenverk och vattnet är därför hårdare än vanligt. Vi arbetar för att installera en ny avhärdningsanläggning. Läs mer här »


Tappkran för vatten

Från 2019-05-20 finns det en tappkran där du kan hämta en mindre mängd vatten vid Sven Persson-hallen, Skolgatan/Bryggaregatan i Öregrund. Platsen är kommunens serviceplats för husbilar. Kranen som tidigare satt på vattenverket i Öregrund är stängd. Ta med eget kärl när du hämtar vatten. 
Har du frågor om tappkranen är du välkommen att kontakta Östhammars Kommun, 0173-860 00.


Sidan skapad 2019-02-12 12:04:17
Senast ändrad 2019-10-08 15:35:50