Meny

Pågående arbete i Östhammars kommun

Gästrike Vatten är i ständig utveckling för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad avloppshantering. Därför bygger vi nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt. Här ser du exempel på var vi är aktiva just nu.
 

Utredning för förbättrad dricksvattenkvalitet i Östhammar

Gästrike Vatten utreder åtgärder för att kunna förbättra dricksvattenkvaliteten från Östhammars vattenverk. Huvudsyftet är att minska den färg som vi har sett i dricksvattnet. Vi undersöker även vad som har orsakat den förändrade färgen och just nu pågår sammanställning för att kartlägga grundorsak. För att hitta flera eventuella förbättringar gör vi samtidigt en översyn av de olika processtegen i vattenverket. Vi beräknar att detta kan vara åtgärdat under år 2020.
Dricksvattnet är ofarligt att dricka. Vi tar kontinuerligt prover på dricksvattnet för att säkerställa kvaliteten, skulle det ske någon förändring så talar vi om det.


Hårdare vatten i Östhammar

Vi har haft problem med avhärdningsanläggningen i Östhammars vattenverk och vattnet har varit hårdare än vanligt.
Vi har nu bytt PLC (styrenhet för vattenverket), så avhärdningsanläggningen är åter i drift.
Det kan dock dröja något innan hårdheten helt återgår till det normala. Tack för ditt tålamod! Läs mer här »

Tappkran för vatten

Från 2019-05-20 finns det en tappkran där du kan hämta en mindre mängd vatten vid Sven Persson-hallen, Skolgatan/Bryggaregatan i Öregrund. Platsen är kommunens serviceplats för husbilar. Kranen som tidigare satt på vattenverket i Öregrund är stängd. Ta med eget kärl när du hämtar vatten. 
Har du frågor om tappkranen är du välkommen att kontakta Östhammars Kommun, 0173-860 00.


Sidan skapad 2019-02-12 12:04:17
Senast ändrad 2019-12-20 14:42:14