Gästrike Vatten

Vi binder ihop vattenförsörjningen

Nu är det sista beslutet fattat för att kunna binda ihop vattenförsörjningen mellan Örbyhus i Tierps kommun och Österbybruk och Alunda i Östhammars kommun.

Nu är alla beslut fattade för att kunna binda ihop vattenförsörjningen mellan Örbyhus i Tierps kommun och Österbybruk och Alunda i Östhammars kommun.

Den 17 december fattade kommunfullmäktige i Östhammars kommun det sista av alla beslut för att kunna bygga en överföringsledning mellan Tierps och Östhammars kommuner.

Överföringsledningen innebär att vi kommer att få mer vatten och vatten av bättre kvalitét i Alunda och Österbybruk. Vi har under en längre tid tagit ut mer vatten än som bildats på nytt. Det är en investering för framtiden som möjliggör för tillväxt i Östhammars kommun.

Vattnet beräknas att rinna i kranarna under 2021 i Österbybruk och under 2022 i Alunda. Ledningen byggs i två etapper. Första etappen blir till Österbybruk och andra etappen blir fortsatt till Alunda. Totalt blir ledningen drygt 3 mil lång.

Östhammar Vatten AB och Östhammars kommun AB kommer att dela på kostnaderna för överföringsledningen. Östhammar Vatten AB (VA-kollektivet) bekostar de delar som kan anses vara nödvändiga kostnader och Östhammars kommun, via skattekollektivet, står för riskhanteringen som en del av tillväxten innebär. Riskhanteringen för överföringsledningen inte kan bekostas genom VA-avgifter. Läs mer om finansieringen av överföringsledningen här » Länk till annan webbplats.

Bakgrund

Styrelserna för Östhammar Vatten AB och Tierps Energi och Miljö AB (Temab) är överens om ett 50-årigt avtal där Östhammar Vatten AB köper dricksvatten från Temab. Styrelsen för Östhammar Vatten AB har även beslutat om förslag till finansiering och riskhantering med Östhammars kommun för den överföringsledning som ska leda vattnet från Örbyhus till Alunda och Österbybruk. Nu är det beslutat av kommunfullmäktige i Tierps och Östhammars kommuner. Läs alla handlingar här » Länk till annan webbplats.

Till toppen