Gästrike Vatten

Vattenledningen mellan Örbyhus och Österbybruk är invigd!

Nu är den första delen av den nya vattenledningen mellan Örbyhus och Österbybruk invigd. Det innebär att invånarna i Österbybruk med omnejd snart får extra dricksvatten från Tierps kommun.

Fem glada personer skålar med champagneglas fyllda med vatten.

Tobias Kudermann, chef för teknik och utveckling på Gästrike Vatten, Kenneth Karlsson, styrelseordförande i Temab, Margareta Widén-Berggren, ordförande i Östhammar Vatten, Tomas Ulväng, VD för Temab och Mikael Ahlbom, enhetschef på Gästrike Vatten.

Den nya vattenledningen blir 31 kilometer lång. De första 11 kilometerna invigdes den 7 juni av Kenneth Karlsson, styrelseordförande i Temab och Margareta Widén-Berggren, styrelseordförande i Östhammar vatten.

- Det här är helt avgörande för att Östhammars kommun ska kunna växa. Möjligheterna att ansluta fler kunder i Österbybruk har varit mycket begränsade och i Alunda finns inte utrymme för en enda ny anslutning. Vi är väldigt tacksamma mot Tierps Energi & Miljö för att vi nu får tillgång till vatten från Odens källa, säger Margareta Widén-Berggren.

Om allt går planenligt så släpps vattnet på i mitten av juni.

- Styr- och övervakningssystem programmeras just nu och vi väntar på svar på vattenprover så att vi kan säkerställa kvaliteten innan vi kan släppa på vattnet i Österbybruk, säger Tobias Kudermann.

Drygt 2500 kunder får det nya vattnet som är en blandning mellan vatten från Odens källa i Tierps kommun och vatten från Österbybruks vattenverk. Vattnen är likvärdiga, det är båda fina grundvatten, men kunderna kan uppleva en skillnad i smaken.

Projektet har pågått i tre år och ledningen är i princip klar hela vägen. Just nu pågår ombyggnationer i Österbybruks vattenverk och i Alunda vattenverk.

Till toppen