Gästrike Vatten

Vattenläckor är svåra att förutse

Sent på kvällen måndag 17 augusti upptäcktes en vattenläcka på Nygatan i centrala Gävle. Det visade sig att huvudledningen som ligger under Nygatan hade börjat läcka. Vi var snabbt på plats och kunde stänga av vattnet och laga läckan. Hela arbetet tog knappt 10 timmar.

Många faktorer som kan bidra till en läcka

- Även fast vi jobbar aktivt med att förebygga läckor, genom bland annat ledningsnätsförnyelse inträffar ibland läckor. Det är många olika faktorer som kan bidra till att en läcka uppstår, oftast är inte åldern på ledningsnätet den vanligaste orsaken, säger Andreas Hillberg enhetschef på ledningsnät.

Vattenledningen som ligger under Nygatan är en järnledning. Ledningen hade frätskador som orsakat två hål, stora som en knytnäve vardera. Eftersom det är en stor huvudledning som ger mycket vatten hann mycket vatten rinna ut på kort tid. Denna ledning ligger inte placerad speciellt djup ner i marken och därför kunde vattnet tränga upp och ut på gatan. Läckan lagades och vattnet kunde släppas på igen vid 9-tiden på tisdag morgon.

- Det är svårt att säga exakt vad som orsakat hålen på just denna ledning. Faktorer som markförhållanden, vibrationer i marken, nederbörd och material är sådant som påverkar om en läcka uppstår. Vilket också gör att dessa läckor är svåra att förutse. Vi är glada att vi kunde laga läckan så snabbt och att inga fastigheter kom till skada, säger Andreas Hillberg.


Till toppen