Gästrike Vatten

Vattenförsörjning Mon

Kompletterande borrningar 9–10 juni.

En person står på en äng bredvid en borrigg.

Så här ser det ut när geotekniska undersökningar pågår.

I samband med planeringen av det nya vattenverket i Mon genomförs just nu geotekniska undersökningar på markerade områden. Den 9–10 juni kommer det att utföras kompletterande borrningar på platsen för råvattenstationen på östra sidan av Dalälven.

Det är företaget Geosigma som genomför borrningen.

Här kan du läsa mer Länk till annan webbplats. om hur Gävle kommun och Älvkarleby kommun samverkar för en robust och effektiv dricksvattenförsörjning.

Kartbild över området runt Tallmon där borrning kommer att utföras.
Till toppen